Innehav av oinvesterade likvider på ett likvidkonto

En ny lösning för att hålla likvider kommer att erbjudas för våra kunder. Ett personligt kontantkonto med ett IBAN kommer att anslutas direkt till ditt DEGIRO-investeringskonto.

Skydda dina oinvesterade likvider

Fram tills nu när du blir kund hos DEGIRO ger du en stående order att placera dina oinvesterade likvider i en penningmarknadsfond (PMF).

Vi kommer gradvis att ersätta denna inställning med ett personligt likvidkonto i ditt namn på flatexDEGIRO bank. Dina likvider kommer sedan att hållas på ett segregerat personligt bankkonto med ett personligt IBAN. Detta innebär att dina likvider då också garanteras upp till € 100.000 då tysk insättningsgaranti (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) gäller. Ditt nya likvidkonto kommer att anslutas direkt till ditt befintliga DEGIRO-konto. Det är inte möjligt att använda detta likvidkonto för andra bankärenden. Du kan endast använda det för att hålla likvider så att de är tillgängliga för investeringar på ditt DEGIRO-konto.

Jämfört med tidigare

Tidigare set up
Oinvesterade likvider som innehas Morgan Stanly Liquidity Fund eller Fundshare Cash Fund
Typ Penningmarknadsfond
Ny set up
Oinvesterade likvider som innehas Likvidkonton (flatexDEGIRO Bank)
Typ Bankkonto (IBAN)

Gradvis kommer vi att börja erbjuda likvidkonton

Möjligheten att hålla likvider på ett personligt likvidkonto hos flatexDEGIRO Bank kommer vi gradvis att börja erbjuda DEGIRO-kunder. Under denna övergång är det möjligt att nya kunder först använder sig av penningmarknadsfonden för att hålla sina oinvesterade likvider och senare får tillgång till det personliga likvidkontot.

När ditt likvidkonto är tillgängligt

När SEK-likvidkontot blir tillgängligt för dig kommer vi att meddela dig detta via e-post. För att öppna ditt likvidkonto är allt du behöver göra att fylla i onlineformuläret som kommer att göras tillgängligt för dig på handelsplattformen efter att du loggat in. Det tar endast några minuter att fylla i.

Vad kommer att hända med penningmarknadsfonden?

Med införandet av likvidkonton kommer vi gradvis att avsluta penningmarknadsfondslösningen för innehav av oinvesterade likvider. Detta innebär att du i framtiden inte längre kommer att kunna hålla dina likvider automatiskt i penningmarknadsfonder via stående order. Vi kommer att meddela dig exakta datum och detaljer via e-post.

Vi kommer att ersätta penningmarknadsfonderna för alla valutor. Vi kommer även att informera dig när likvidkonton i specifika valutor är tillgängliga.

Observera att 45 dagar efter att vi har gett dig möjligheten att öppna ditt likvidkonto kommer vi inte längre att kompensera de negativa räntorna på penningmarknadsfonder i linje med DEGIROs ersättningspolicy.

Jämfört med tidigare

Tidigare set up
Oinvesterade likvider som innehas Morgan Stanly Liquidity Fund eller Fundshare Cash Fund
Typ Penningmarknadsfond
Ny set up
Oinvesterade likvider som innehas Likvidkonton (flatexDEGIRO Bank)
Typ Bankkonto (IBAN)

"När likvidkontot blir tillgängligt för dig kommer vi att meddela dig detta via e-post."

Negativa räntor och kompensation

Att använda ett likvidkonto är en säker och effektiv banklösning för att hålla oinvesterade likvider som är kopplade till ditt DEGIRO-investeringskonto. Alla likvider som finns på ditt likvidkonto kan användas direkt för handel såväl som marginal på ditt DEGIRO-konto.

Precis som med de nuvarande penningmarknadsfonderna har likvidkontona en nackdel, nämligen möjligheten till negativ ränta. Först kommer vi endast erbjuda SEK-likvidkonton. Räntan som erbjuds av flatexDEGIRO Bank för SEK-kontokontot är för närvarande -0.10% (juli 2021). För konton i USD och GBP finns för närvarande ingen negativ ränta.

När det gäller den negativa räntan för likvidkontot kommer DEGIRO att erbjuda en kompensationspolicy som liknar PMF-kompensationspolicyn. Negativ ränta på likvidkontot kompenseras delvis av DEGIRO på obefintlig basis på följande sätt:

  • Kompensation kommer endast att ges för de första 25 000 SEK i kontantinnehav för likvidkontot i din basvaluta (SEK). Negativ ränta på högre belopp än detta kommer inte att kompenseras.

    Exempel

    Du innehar 30 000 SEK på ditt likvidkonto med en räntesats på -0.10% på årsbasis. Den negativa räntan på 25 SEK som betalats till följd av de första 25 000 SEK på ditt konto kompenseras av DEGIRO. Du får 5 SEK i negativ ränta på de återstående 5000 SEK.

  • Om du har betalat 3 500 SEK eller mer i courtage under en 60-dagarsperiod, kommer en gräns om 1 miljon SEK att tillämpas för dig. Det debiterade courtaget kontrolleras månadsvis.

    Exempel

    Du innehar 500 000 SEK på ditt likvidkonto med en räntesats på 0.10% på årsbasis. Du har även betalat mer än 3 500 SEK. De 500 SEK som uppkommit är till följd av negativ ränta som sedan kompenseras av DEGIRO.

Det finns inga inträdes- och utträdeskostnader förknippade med likvidkontona.

Om flatexDEGIRO

DEGIRO är en del av flatexDEGIRO-gruppen, ett av de 160 största tyska företagen noterade på SDAX. Gruppens vision för 2025 är att erbjuda sina tjänster till mer än 3 miljoner kunder över hela Europa och att utföra minst 100 miljoner affärer per år. Du kan läsa mer om vårt partnerskap med flatex här.

Dina tillgångar är försäkrade enligt det tyska lagstadgade insättningsgarantisystemet. flatexDEGIRO Bank skyddas av kompensationssystemet för tyska privata banker (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Insättningsgarantisystemet skyddar upp till € 100 000 per kund. Mer information om kompensationssystemet för tyska privata banker finns här.

DEGIRO B.V. slogs samman med flatexDEGIRO Bank AG i början av 2021 och skapade den största online execution-only mäklaren i Europa med sin egen banklicens.

flatexDEGIRO Bank AG övervakas av rämst av den tyska finansiella tillsynsmyndigheten, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).. Klicka här för mer information om BaFin.

Frågor och svar

Så snart du har öppnat ditt (flatex) likvidkonto med ett unikt IBAN, kommer du inte längre att kunna sätta in pengar på Stichting DEGIROs bankkonto, utan istället till ditt nya personliga IBAN med flatexDEGIRO Bank. Du hittar detta nummer och ytterligare instruktioner när du loggar in på handelsplattformen. Om du av misstag har gjort en överföring till bankkontot hos Stichting DEGIRO, kommer detta att returneras till dig.

Eftersom insättningar och uttag kommer att göras från ditt likvidkonto med flatexDEGIRO Bank är det inte längre möjligt att koppla ett sekundärt bankkonto. Därför kan du bara använda ditt nuvarande primära bankkonto för insättningar och uttag. Du kan ändra ditt primära bankkonto högst tre gånger per 12 månader. Mer information finns på handelsplattformen. Om du av misstag har gjort en överföring till bankkontot hos Stichting DEGIRO, kommer detta att returneras till dig.

För valutor som vi ännu inte erbjuder likvidkonton för kommer du att fortsätta använda penningmarknadsfonderna. Vi kommer att informera dig när likvidkonton i andra valutor är tillgängliga.

Nej, det finns inga kostnader för att ha likvidkonton eller för insättningar / uttag. Observera att SEK-kontot är föremål för en negativ ränta på -0.10%. Se även detta dokument med en översikt över priser och tjänster på likvidkontot.

Mer information om kompensation för negativ ränta kan hittas över på den här sidan vid ‘Negativ ränta och kompensation’ .

Nej, du kan ednast använda det för att hålla likvider så att de är tillgängliga för investeringar på ditt DEGIRO-konto.

Nej, detta kommer inte att vara möjligt. Med införandet av likvidkonton kommer vi gradvis att avsluta penningmarknadsfondslösningen för innehav av oinvesterade likvider.

Detta innebär att du i framtiden inte längre kommer att kunna hålla dina likvider automatiskt i penningmarknadsfonder via stående order. Vi kommer att meddela dig exakta datum och detaljer via e-post. Om du fortfarande vill ha oinvesterade likvider för handel på ditt DEGIRO-konto är allt du behöver göra att fylla i onlineformuläret och öppna ditt likvidkonto.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.