DEGIRO Friskrivningsklausul

DEGIRO Friskrivningsklausul

Denna ansvarsfriskrivning gäller alla webbplatser för flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”) , med kontor och säte i Amsterdam. DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).

Användning av webbplatsen

Trots att uppgifterna på den här webbplatsen sammaställs med stor omsorg av DEGIRO kan dess riktighet inte fullständigt garanteras. DEGIRO tillhandahåller via denna webbplats enbart information om (finansiella) produkter och tjänster som erbjuds av DEGIRO. Ändringar kan göras utan föregående meddelande. Informationen på denna webbplats är inget erbjudande eller en inbjudan från DEGIRO till besökarna att på något sätt handla i värdepapper eller att använda sig av (värdepappers) tjänster från DEGIRO.

Inget ansvar

Allt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av åtkomst till och användning av denna webbplats avvisas uttryckligen av DEGIRO. Inga garantier ges för felfri och oavbruten funktion av denna webbplats. Trots att DEGIRO gör sitt yttersta för att hålla innehållet aktuellt och fullständigt, kan inga garantier ges för riktigheten, valuta, fullständighet eller aktualitet av informationen som publiceras på denna webbplats eller till vem som har tillträde till webbplatsen. DEGIRO tar inget ansvar i detta avseende.

Information från tredje part, produkter och tjänster

Där DEGIRO använder hyperlänkar till tredje parts webbplatser, betyder detta inte att DEGIRO rekommenderar produkter eller tjänster som kan finnas på dessa webbplatser. Användningen av sådana länkar sker helt på egen risk. DEGIRO tar inget ansvar i samband med innehållet, användningen eller tillgängligheten av sådana webbplatser. Sanningshalt, exakthet, rimlighet, tillförlitlighet och fullständighet av information på sådana webbplatser kan inte verifierats av DEGIRO.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter) som berör dessa webbplatser ägs av DEGIRO och/eller dess licensgivare. Det är inte tillåtet att helt eller delvis överföra, redigera, reproducera och/eller publicera innehållet på denna webbplats (inklusive text och grafik) utan skriftligt medgivande från DEGIRO. Det är tillåtet att skriva ut eller ladda ner en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Gällande lag

För dessa webbplatser och denna ansvarsfriskrivning gäller nederländsk lag. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med denna ansvarsfriskrivning ska endast lämnas in till den behöriga domstolen i Amsterdam.

Beträffande skydd och behandling av personuppgifter, hänvisas till DEGIRO policy om sekretess och cookies.

Ändringar

DEGIRO förbehåller sig rätten att ändra all information som förmedlas via denna webbplats, inklusive denna ansvarsfriskrivning som helst utan föregående meddelande. Det är därför lämpligt att läsa innehållet på dessa webbplatser och denna ansvarsfriskrivning regelbundet.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.