Översikt över ESG-investeringar och deras resultat.

Zooma in på ESG

Att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsmässiga kriterier (ESG-kriterier) i investeringsbeslutsprocessen har ökat under de senaste åren. Viss forskning tyder på att företag med höga ESG-poäng presterar bättre och bär mindre risk, vilket är särskilt relevant i dessa turbulenta och oöverträffade tider.

Men innan vi går för långt in i ämnet ger vi först lite bakgrundsinformation om vad ESG är. Därefter diskuterar vi tillväxten i denna investeringsstrategi, dess prestanda och hur du kan genomföra den.

Vad är ESG?

ESG är en investeringsstrategi som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer tillsammans med finansiella faktorer när investeringsbeslut fattas. Det omfattas av begreppet "hållbara investeringar". Termen ESG kom till och populariserades 2005 efter att FN:s Global Compact publicerade en rapport med rekommendationer om hur ESG-frågorna kan integreras på kapitalmarknaderna. Sedan dess har ESG blivit en vanlig finansiell jargong och blir alltmer vanlig när det gäller investeringsstrategier. Nedan följer en uppdelning av faktorer som rör ett företags påverkan på miljö och samhälle och hur ett företag styrs:

  • Miljö (E): klimatförändringar, utsläpp av växthusgaser, återvinningsmetoder, vattenanvändning, användning av förnybar energi, inköp av råmaterial osv.
  • Socialt (S): hälsa och säkerhet för anställda, rättvisa löner, utbildning och utveckling av anställda, etiska inköp i leveranskedjan, integritet och datasäkerhet osv.
  • Styrning (G): mångfald i styrelsen, löner till chefer, affärsetik, öppenhet, politiska bidrag osv.

Kreditvärderingsinstitut utvärderar företagens ESG-praxis och ger dem en värdering. Metoderna och poängsättningen kan skilja sig åt beroende på vilket institut som används. Världens största indexleverantör, MSCI, har till exempel ett klassificeringssystem där man värderar företag på en skala från AAA till CCC och utifrån företagets värdering klassificeras det som "eftersläntrare", "genomsnittligt" eller "ledande".

Tillväxt inom ESG-investeringar

Integreringen av ESG i investeringsstrategier har ökat med stormsteg. MSCI angav tre huvudskäl till ESG-investeringarnas tillväxt:

  • Nya utmaningar: Frågor som stigande havsnivåer och läckage av personuppgifter, till exempel, är vanligare i dag och medför nya risker för investerare. Därför kan en investerare utvärdera investeringsstrategier utifrån dessa nya risker.
  • Nya investerare: Det finns en ny generation av investerare som inte bara ser till slutresultatet i sina investeringar. Intresset ökar för strategier som följer ESG-standarder.
  • Tillgänglighet till data och analyser: Det finns mer forskning och data från företag om ESG som investerare kan använda för att fatta sina beslut.

Under 2019 publicerade UBS en undersökning som omfattade mer än 600 kapitalägare i 46 länder som tillsammans ansvarade för tillgångar på över 19 miljarder euro. Av dessa var en tredjedel redan signatärer av FN:s Principles for Responsible Investment charter, en uppsättning sex principer som är en global standard för ansvarsfulla investeringar. Av de återstående två tredjedelarna rapporterade 68 % att de tillämpar ESG-standarder och 25 % att de planerar att göra det.

Vissa ledande investeringsförvaltningsföretag har till och med börjat inrikta sina investeringsstrategier på ESG. BlackRock, världens största kapitalförvaltare, meddelade till exempel i januari 2020 att man kommer att ändra sin strategi mot investeringar som rör klimatförändringar.

Förutom att ESG-integreringen ökar i investeringsstrategier blir den också allt mer relevant när det gäller kreditbetyg. Moody's, ett av de tre stora kreditvärderingsinstituten, sade i april 2020 att ESG-överväganden kommer att få allt större betydelse vid bedömningar av emittenters kreditkvalitet.

ESG-investeringar och resultat

Huruvida företag med högre ESG-poäng presterar bättre eller inte har länge diskuterats. Vissa hävdar att integrering av ESG-praxis kan försämra den totala prestationen och påverka resultatet negativt, men det finns en växande mängd forskning som tyder på att så inte är fallet.

I en studie som MSCI genomförde 2017 konstaterades till exempel att företag med högre ESG-rankningar var förknippade med högre lönsamhet, lägre slutrisk och lägre systematisk risk. År 2019 publicerade Internationella valutafonden (IMF) en rapport som föreslog att när investerare gör investeringsportföljer som prioriterar ESG-värden behöver avkastningen inte nödvändigtvis offras. Rapporten visade dock inte att hållbara investerare överträffar vanliga investerare.

Nyligen publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) en rapport om trender, risker och känslightet i februari 2020, som berörde ämnet. Rapporten avslöjade att hållbarhetsöverväganden i investeringsstrategier och investeringsbeslut har accelererat under de senaste åren. Man tittade också på hur EURO STOXX ESG Leaders 50-indexet presterat jämfört med motsvarande jämförelseindex, EURO STOXX 50. Under en tvåårsperiod från 2017 till 2019 presterade EURO STOXX ESG Leaders 50 bättre än andra index. Esma nämnde dock också att bristen på standardisering av ESG-data och rapportering kan leda till osäkerhet vid mätning av ESG-effekter, greenwashing och ryktesrisker.

Om vi tittar på de två indexens utveckling från början av året ser vi att de två indexen var nära varandra i januari och februari 2020. Klyftan mellan de två började öka runt mars 2020, då EURO STOXX ESG Leaders 50-indexet presterade bättre än sin motsvarighet.

Diagram som jämför EURO STOXX 50 och EURO STOXX ESG Leaders 50 under pandemin.

I mars 2020 rapporterade Bloomberg att 59 % av de amerikanska ESG ETF:erna överträffade S&P 500-indexet och 60 % av de europeiska ESG ETF:erna överträffade MSCI Europe Index under det första kvartalet. Det noterades dock också att sex av de tio största ESG-fokuserade amerikanska värdepappersfonderna presterade sämre än S&P 500 under samma tidsperiod. Därför är det viktigt att notera att ESG-investeringar inte överpresterar över hela linjen. Dessutom är tidigare resultat ingen garanti för framtida resultat.

Genomförande av en ESG-strategi

Om du är intresserad av att införa en ESG-strategi i din portfölj finns det många olika sätt att göra det på. När det gäller enskilda aktier, är det relativt enkelt att hitta information om ett företags ESG-engagemang och rankning på nätet.

Det finns också ett växande antal investeringsfonder och ETF:er som endast omfattar företag som uppfyller vissa ESG-standarder. Du kan hitta information om en fonds sammansättning på emittentens webbplats.

DEGIRO erbjuder ett antal ESG-investeringsfonder och ETF:er på vår plattform. Vi har också tillgång till över femtio börser i trettio länder, vilket gör det möjligt för dig att uppnå en väldiversifierad portfölj till låga avgifter.

Öppna ett konto

Informationen i den här artikeln är inte skriven i rådgivningssyfte och avser inte heller att rekommendera några investeringar. Observera att fakta kan ha ändrats sedan artikeln ursprungligen skrevs. Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter.

Källor: Bloomberg, Reuters, UBS, MSCI, Motley Fool, Investopedia, BlackRock, ESMA, IMF, Morgan Stanley.

Tillbaka

Kom igång med att investera på 10 lektioner

Investerarakademin academy

Börja investera idag

Öppna ett kostnadsfritt konto invest
backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.