En översikt över fastighetsinvesteringar på finansmarknaderna och de REITs som handlades mest via vår plattform.

Hur man investerar i fastigheter utan att köpa ett hus

När man funderar på att investera i fastigheter kan man tänka på att köpa hus, lägenheter eller kommersiella fastigheter. Det finns dock sätt att komma in på fastighetsmarknaden utan att behöva köpa fastigheter. I den här artikeln delar vi med oss av några sätt att investera i fastigheter via finansmarknaderna.

Vad är en fastighetsinvestering?

Investeringar i fastigheter kan i allmänhet delas in i två kategorier: fysiska investeringar och investeringar som inte kräver fysiskt ägande av fastigheter.

Fysiska investeringar innebär att man köper bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter eller mark. Investerare tjänar (eller förlorar) på olika sätt med fysiska fastighetsinvesteringar. Om du till exempel köper en fastighet kan du sedan göra om det, vilket innebär att fastigheten renoveras i syfte att säljas med vinst. Du kan också få hyresintäkter från fastigheten genom att hyra ut hela fastigheten eller separata rum till hyresgäster. Typiskt för investeringar i fysiska fastigheter är att det krävs en betydande mängd kapital.

Förutom traditionella fastigheter kan du investera i fastigheter genom flera olika finansiella instrument. Vi går igenom några av dessa mer i detalj i nästa avsnitt.

Lägga till fastigheter i din portfölj

Förutom att investera i fysiska fastigheter kan investerare uppleva kapitalvinster (eller förluster) från fastigheter på finansmarknaderna. Några populära finansiella instrument för att lägga till fastigheter i portföljen är fastighetsinvesteringsfonder (REIT), börshandlade fastighetsfonder (ETF) och aktier i företag som är verksamma inom branschen.

REITs

Ett REIT är ett företag som vanligtvis genererar inkomster genom att producera och äga fastigheter. Vissa REITs är offentligt handlade på börsen och andra inte. Genom att investera i REITs investerar investerare indirekt i de fastigheter som företaget äger. Precis som med vanliga aktier i ett företag ger investeringar i REITs vanligtvis investeraren rösträtt.

Till skillnad från andra fastighetsbolag ägnar sig REITs inte åt fastighetsutveckling i syfte att sälja den vidare. REIT-bolag äger eller hyr ut fastigheter och betalar följaktligen ut hyresintäkterna till investerare. Detta kallas utdelningsbaserad inkomst. Dessa fastigheter kan variera och kan omfatta allt från kontorsbyggnader, hotell, detaljhandelscentrum och hus till datacenter och mobilmaster.

Eftersom hyrorna vanligtvis är stabila kan inkomstflödet från en REIT-investering också anses vara relativt stabilt under normala marknadsförhållanden. Vi befinner oss dock för närvarande i en tid då marknadsförhållandena inte är normala på grund av konsekvenserna av Covid-19, vilket i slutändan kan påverka inkomstströmmarna från REITs. Till exempel har resebegränsningar, åtgärder för att stanna hemma och ekonomisk osäkerhet påverkat resor och hotellbokningar, vilket i slutändan kan dämpa kassaflödena från hotellrealiseringsbolag.

Under perioden 01.01.20-29.09.20 var de mest omsatta REITs via vår plattform:

  • APPLE HOSPITALITY REIT (US03784Y2000)
  • AMERICAN TOWER CORP. REIT (US03027X1000)
  • W.P. CAREY INC. REIT (US92936U1097)

ETF:er för fastigheter

Om du inte känner till ETF:er är de en typ av produkt som följer ett index, en råvara, en obligation eller en sammansättning av produkter. En ETF:s resultat följer prisrörelserna för de underliggande produkterna i fonden. I det här fallet omfattar ETF:er för fastigheter en korg av värdepapper inom fastighetssektorn. Ofta omfattar dessa fonders komponenter REITs och kan utformas för att spegla ett underliggande REIT-index.

Några av de främsta fördelarna med ETF:er för REITs, och ETF:er i allmänhet, är att de handlas som aktier på aktiemarknaden och därför kan vara mer flexibla jämfört med andra investeringsfonder och att de kan ha lägre kostnader eftersom de vanligtvis förvaltas passivt. Dessutom gör de det möjligt för investerare att få exponering i ett diversifierat utbud av fastighetsvärdepapper eller REITs med en enda investering.

Fastighetsaktier

Om du är intresserad av att investera i fastigheter kan du också göra det med fastighetsaktier. Det finns ett stort antal möjligheter att få exponering i fastigheter med aktier. Ett sätt är att investera i aktier i företag som äger fastigheter och bedriver liknande verksamhet som REITs men som inte uppfyller kriterierna för att betraktas som REITs.

Det är också möjligt att investera i företag vars huvudsakliga verksamhet inte är att förvalta eller äga fastigheter, men som kan dra nytta av att fastighetsmarknaden går bra. Exempel på sådana företag kan vara byggnadsleverantörsföretag, fastighetswebbplatser och företag som säljer fastigheter för ägarnas räkning.

Risker med att investera i fastigheter

Om du vill investera i fastigheter är det viktigt att förstå riskerna. Olika investeringar innebär olika typer av risker. Om du till exempel väljer att investera i fastigheter via finansmarknaderna och köper REITS kan en räntehöjning påverka din investering eftersom REITs historiskt sett inte har presterat bra i detta scenario. I samma scenario skulle du också utsättas för en valutarisk om den REIT du köpt är denominerad i en utländsk valuta.

Som du kan se finns det många olika typer av risker och risken varierar från en investering till en annan. Därför är det viktigt att först få en fullständig förståelse för de risker som är förknippade med en investering och se till att den är i linje med din investeringsplan innan du går vidare med den.

Investera i fastigheter via DEGIRO

Är fastighetsinvesteringar en del av din investeringsstrategi? Skulle det hjälpa dig att diversifiera din portfölj? Om så är fallet finns det flera sätt för dig att göra det med vår plattform. Även om du naturligtvis inte kan investera i fysisk egendom hos oss, erbjuder vi REITs och ETFs och aktier för fastigheter.

Dessutom erbjuder vi en mängd företag och andra finansiella produkter att investera i, på mer än femtio börser i trettio länder. Mer information finns på vår sida Produkter och marknader.

Öppna ett konto

Informationen i den här artikeln är inte skriven i rådgivningssyfte och avser inte heller att rekommendera några investeringar. Observera att fakta kan ha ändrats sedan artikeln ursprungligen skrevs. Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter.

Källor: Investopedia, Forbes, The Street

Tillbaka

Kom igång med att investera på 10 lektioner

Investerarakademin academy

Börja investera idag

Öppna ett kostnadsfritt konto invest
backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.