Information om att investera i S&P 500-utdelningsaristokrater

S&P 500 utdelningsaristokrater

Eftersom konsekvenserna av COVID-19-pandemin har haft en negativ inverkan på många företag i världen har vissa företag redan sänkt eller kommer att sänka utdelningen i år. Företag minskar vanligtvis utdelningen som ett sätt att spara kapital, vilket kan vara nödvändigt särskilt under ekonomiska nedgångar. Inom S&P 500 har 12 företag skurit ner eller minskat utdelningen per den 30 mars 2020. Även om vissa har sänkt utdelningarna förväntas en grupp företag inom S&P 500, kända som utdelningsaristokrater, öka utbetalningarna, vilket de har gjort under åtminstone de senaste 25 åren i rad.

Utdelningsaristokrater

År 2005 lanserade moderbolaget för S&P 500-indexet, S&P Dow Jones Indices, ett index som följer S&P 500-företag som har ökat sina utdelningar under 25 år i rad. Indexet kallas S&P 500 Dividend Aristocrats och därför kallas företag inom detta riktmärke för utdelningsaristokrater. Från och med den 3 april 2020 finns det 66 företag som ingår i S&P 500 Dividend Aristocrats Index.

Kriterier för utdelningsaristokrater

S&P Dow Jones Index har fastställt vissa kriterier för att ett företag ska betraktas som en utdelningsaristokrat och ingå i motsvarande index. De fyra kraven är följande:

  • Vara en del av S&P 500-indexet.
  • Har ökat den totala utdelningen per aktie under minst 25 år i rad.
  • Har ett marknadsvärde justerat för marknadsvärde på minst 3 miljarder dollar.
  • Har ett genomsnittligt dagligt handelsvärde på minst 5 miljoner dollar under tre månader före referensdagen för ombalansering.

Topplista över utdelningsaristokrater via DEGIRO

Av de företag som ingår i S&P 500 Dividend Aristocrats är de fem företag som handlas mest via DEGIRO:

De mest handlade utdelningsaristokraterna via DEGIRO är Coca-Cola, ExxonMobil, AT&T, 3M och Johnson & Johnson.
1

Coca-Cola Company

Den högst handlade utdelningsaristokraten är ett företag som du förmodligen känner till, Coca-Cola. Det är det största företaget för alkoholfria drycker och har mer än 500 varumärken i 200 länder och territorier. Några av dess välkända varumärken är Sprite, Schweppes och Costa. Coca-Cola är en erkänd utdelningsaktie eftersom den har ökat utdelningen under 58 år i rad.

Coca-Cola offentliggjorde sina resultat för Q1 2020 i april och rapporterade en minskning av intäkterna med 1 % jämfört med samma kvartal året innan. Även om det kanske inte verkar så illa med tanke på effekterna av COVID-19, förväntar sig företaget att se en mer betydande inverkan på intäkterna under det andra kvartalet. "Away-from-home"-kedjor, såsom restauranger och barer, står under normala omständigheter för ungefär hälften av företagets intäkter. I april meddelade Coca-Cola att företaget hade upplevt en global volymminskning på cirka 25 %, varav det mesta kom från kanaler utanför hemmet. Coca-Cola är dock optimistisk när det gäller andra halvåret 2020.

2

ExxonMobil Corporation

ExxonMobil är den näst mest handlade delade aristokraten. ExxonMobil är en energi- och kemikalieproducerande jätte och är ett av världens största oljebolag. Företaget är verksamt under fyra varumärken: Esso, Exxon, Mobil och ExxonMobil Chemical.

Precis som Coca-Cola har ExxonMobil en lång utdelningshistoria och har ökat sina utbetalningar under de senaste 37 åren. ExxonMobil har sagt att man kommer att minska kapitalutgifterna med 30 % för 2020 med tanke på att oljepriserna och efterfrågan har sjunkit på grund av coronaviruset, men vd Darren Woods har sagt att företaget har åtagit sig att bibehålla sin utdelning.

3

AT&T Inc.

På tredje plats kommer AT&T, världens största kommunikationsföretag sett till intäkter. Företaget är verksamt inom fyra affärssegment: AT&T Communications, WarnerMedia, AT&T Latin America och Xandr. Trots osäkerheten kring coronaviruset har AT&T också sagt att man är engagerad i sin utdelning och har ökat den de senaste 35 åren.

Liksom de flesta företag har AT&T varit tvunget att göra anpassningar för att hantera konsekvenserna av coronaviruset. Företaget har till exempel avbrutit sin plan för påskyndat återköp av aktier på 4 miljarder dollar och justerat sin kapitalfördelning. AT&T sade att genom att göra detta kommer företaget att kunna fortsätta investera i tillväxtområden som 5G, bredband och sin kommande streamingplattform HBO Max.

4

3M-företaget

Den fjärde på vår lista är 3M. Företaget har en lång utdelningshistoria då det har ökat utbetalningarna under 62 år i rad. 3M tillverkar industri-, säkerhets- och konsumentprodukter. Det tillverkar allt från tejp till tandläkarverktyg. Några av dess varumärken är Post-it, Scotch och Command.

3M:s försäljning ökade med 2,8 % under Q1 2020 jämfört med föregående år. Detta beror delvis på den ökade efterfrågan på produkter för personlig säkerhet under denna period. Företaget har hittills varit en nyckelaktör när det gäller att producera material och utrustning som behövs för att bekämpa COVID-19, inklusive respiratorer och N95-masker. Med tanke på mångfalden av 3M:s verksamheter och produkter har de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 haft varierande effekter på olika delar av portföljen.

5

Johnson & Johnson

Sist men inte minst är Johnson & Johnson, som har ökat sina utdelningar 58 år i rad. Företaget tillverkar medicintekniska produkter, läkemedel och konsumentförpackade varor. Varumärken som Neutrogena, Tylenol och Listerine faller under dess paraply.

Liksom 3M hade Johnson & Johnson också en positiv försäljningstillväxt under det första kvartalet med en ökning på 3,3 % jämfört med föregående år. Särskilt företagets divisioner för läkemedel och konsumenthälsovård bidrog till att stärka försäljningen. Tillsammans med många andra gör Johnson & Johnson ansträngningar för att bekämpa coronaviruset. I slutet av mars 2020 tillkännagav företaget en ledande COVID-19-vaccinkandidat tillsammans med Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Om prövningarna på människor går som planerat i september 2020 har Johnson & Johnson planer på att producera mellan 600 och 900 miljoner doser av vaccinet i slutet av första kvartalet 2021.

Investera genom DEGIRO

Är investeringar i utdelningsaktier en del av din investeringsstrategi? Är du intresserad av att investera i en utdelningsaristokrat? För att investera i en av S&P 500-utdelningsaristokraterna, och för alla amerikanska aktier på plattformen, erbjuder vi en låg avgift på 0,50 € + 0€ per aktie. Det finns också ett antal ETF:er tillgängliga på plattformen som följer utdelningsaristokrater. Avgiften för att investera i dessa ETF:er är 2,00 € + 0,50 €. Mer information om våra avgifter finns här.

Om en produkt som du innehar betalar utdelning och DEGIRO informeras om det, visas det i din portfölj under sektionen "Kommande utdelningar". Efter att den har betalats ut kommer noteringen att tas bort från den sektionen och betalas in på ditt likvidkonto. Ett register över detta finns på ditt kontoutdrag under fliken "Aktivitet". När en utdelning har betalats kan den tas ut, återinvesteras eller lämnas kvar i likvidkontot. Observera att vi inte erbjuder automatisk återinvestering av utdelning.

Utdelningsaristokrater har en historia av att betala och öka sina utdelningar, men utdelningar är inte garanterade. Företag kan välja att ställa in, minska eller eliminera utdelningsutbetalningar.

Öppna ett konto

Informationen i den här artikeln är inte skriven i rådgivningssyfte och avser inte heller att rekommendera några investeringar. Observera att fakta kan ha ändrats sedan artikeln ursprungligen skrevs. Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter.

Källor: Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, Investopedia, Motley Fool, Coca-Cola, Forbes, AT&T, 3M, Johnson & Johnson, ExxonMobil

Tillbaka

Kom igång med att investera på 10 lektioner

Investerarakademin academy

Börja investera idag

Öppna ett kostnadsfritt konto invest
backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.