Översikt över vätgasaktier.

Vätgasaktier att investera i 2021

Till följd av den globala hållbarheten står vätgas i fokus. Bilar, lastbilar och andra fordon kan i framtiden drivas av vätgas. Vätgas skulle till och med kunna vara en lösning för uppvärmning av byggnader. Men är vätgas också intressant för dig som investerare och hur investerar du i denna snabbt växande teknik redan 2021? Vi förklarar det i den här artikeln.

Vad är väte?

Väte är en molekyl som är en kombination av två väteatomer, dvs. H2. Den har länge använts i en rad olika industriella processer, t.ex. vid gödselproduktion och halvledartillverkning.

Produktion av grå väte

Vätgas finns nästan inte alls i naturen på jorden. Det måste framställas. En vanlig produktionsmetod är att värma kolväten från olja eller gas med ånga. Detta kräver fossila bränslen och släpper ut kolmonoxid och en liten mängd koldioxid. Detta är inte en hållbar produktionsprocess, vilket är anledningen till att detta vätgas även kallas grå väte.

Blått och grönt väte

En annan produktionsmetod är elektrolys. Med hjälp av elektricitet delas vattenmolekylerna upp i väte och syre. Den el som behövs för detta kan genereras på olika sätt. El från ett gasverk eller kolkraftverk kan användas. Vätgasen som framställs på detta sätt är också gråväte. Om den koldioxid som frigörs vid elproduktionen fångas upp kallas det blå väte. Självklart kan elen också komma från förnybara källor, till exempel sol- eller vindkraft. Den vätgas som produceras i det fallet kallas grön vätgas.

Körning med vätgas

I en bränslecell kan väte och syre kombineras och generera elektricitet, med vatten som enda restprodukt. Denna energi kan användas för att driva ett fordon, t.ex. en bil eller en lastbil.

Jämfört med en elbil med batteri har en vätgasbil flera fördelar. En vätgasbil kan köra längre med en full tank än en elbil med full laddning. Dessutom tar det ungefär lika lång tid att tanka vätgas som att tanka bensin eller diesel. Att ladda batteriet i en elbil tar mycket längre tid..

Nackdelen är att det ännu knappast finns någon infrastruktur för tankning av vätgasbilar. Detta står i kontrast till den laddningsinfrastruktur för elbilar som nu snabbt byggs ut i till exempel Europa och USA.

Vätgasbilen har länge varit ett stort löfte.

Vätgasbilen har länge varit ett stort löfte. USA:s tidigare president George W. Bush uttryckte till exempel redan 2003 ambitionen att den första bilen för ett då nyfött barn skulle kunna vara en vätgasbil. Detta blev inte verklighet, men på grund av det stora intresset för hållbarhet och den vikt som regeringarna lägger vid detta har vätgasen sedan några år tillbaka varit i fokus igen.

Förutom bilar kan många andra fordon övergå till vätgas. Ett exempel är sjöfarten. Det finns också redan lastbilar som drivs med vätgas. Utanför transportsektorn finns det andra hållbara tillämpningar för vätgas. Inom industrier som kräver höga temperaturer kan grön vätgas vara ett sätt att minska koldioxidutsläppen. Hushåll som för närvarande värmer sina hem med gas skulle också kunna övergå till vätgas.

Utveckling av efterfrågan på grönt väte

För närvarande är cirka 95 % av vätgasproduktionen i världen fortfarande grå väte. Detta förväntas förändras snabbt. Globalt sett har regeringarna åtagit sig att snabbt minska koldioxidutsläppen. Stora investeringsprogram har inrättats i både Europa och USA för utveckling och införande av hållbar teknik. Kina har inkluderat vätgasindustrin i sin senaste femårsplan (2021-2025) som en av de sex framtidsindustrierna.

Gödselmedelstillverkaren OCI satsar till exempel stort på vätgasens framväxt. Företaget, som är börsnoterat i Amsterdam, tror att efterfrågan på grön väte kommer att tiofaldigas under de kommande tio åren. Samtidigt bör den tekniska utvecklingen halvera priset på grön väte.

Investering i vätgasaktier

Vätgasens potential som ett alternativ till fossila bränslen verkar stor. Därför kan det vara intressant att investera i den. Det finns flera sätt att investera i vätgasaktier. Detta kan göras genom att köpa aktier i enskilda företag. Flera stora företag är aktiva inom produktion av vätgas eller de bränsleceller som kan driva fordon.

En viktig fördel med aktier i dessa stora företag är att de också har många andra verksamheter och därför är mer diversifierade. Om utvecklingen går långsammare än förväntat drabbas dessa företag mindre. Nedanför kan du se några.

Shell

Energijätten Shell har i årtionden forskat om vätgasens möjliga användningsområden. Företaget har all expertis inom området och tror att det kan spela en ledande roll i utvecklingen av vätgasekonomin. Förutom vätgas investerar Shell också i stor skala i andra hållbara tekniker. Shell är naturligtvis beroende av olja och gas för den stora majoriteten av sin försäljning och vinst. En investering i företaget är därför bara en liten del av en investering i vätgas.

Air Liquide

Det franska företaget Air Liquide har länge varit en stor producent av vätgas. Företaget har femtio års erfarenhet på området och har unik kunskap om hela värdekedjan för vätgas. Företaget vill göra vätgasproduktionen successivt mer hållbar. Sedan 2020 har det ökat investeringarna i vätgasbaserad mobilitet.

Toyota

Den japanska koncernen leder när det gäller vätgasbilar. Den var den första biltillverkaren som satte en vätgasbil i produktion, Toyota Mirai, 2014. Drygt tiotusen av dem har sålts, och en andra generation av modellen lanserades nyligen. Toyota har stora förhoppningar på vätgasekonomin. Företaget började bygga Woven City vid Mount Fuji, Japans högsta berg, år 2021. Detta är en liten stad som drivs helt och hållet på vätgas och kommer att vara ett slags testområde.

Hyundai

En biltillverkare som också arbetar hårt med vätgas är det koreanska företaget Hyundai. Företaget vill introducera en vätgasversion av alla sina modeller från och med 2028. För att göra detta möjligt investerar de miljarder i utveckling och kommersialisering av vätgasteknik.

Investera i mindre vätgasaktier

En annan metod är att investera i mindre företag som enbart fokuserar på utveckling av vätgas som en viktig del av energiomställningen. Detta innebär dock en större risk. Om utvecklingen av vätgas i slutändan går mindre snabbt än förväntat kommer dessa typer av mindre företag att drabbas hårdare. Prisutvecklingen är också mindre stabil. Under de senaste åren har olika aktier i mindre företag upplevt en kraftig prisuppgång på grund av det ökade intresset för vätgas. Priset har dock sedan sjunkit igen. Vi listar ett antal exempel på dessa mindre företag.

Powercell Sweden

Detta svenska företag har sitt ursprung i Volvo. Det har patenterad bränslecellsteknik som gör att det ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Företaget räknar med att dess verksamhet kommer att ta fart tack vare det stora intresset för vätgas. År 2020 hade Powercell Sweden en årlig omsättning på över 10 miljoner euro omräknat.

Ballard Power

Ballard Power tillverkar bränsleceller för en mängd olika tillämpningar, från bussar till fartyg. Företaget grundades 1979 och är börsnoterat sedan 1993. Företaget omsatte nästan 104 miljoner dollar under 2020 och hade en förlust på över 51 miljoner dollar.

Nel ASA

Det norska företaget Nel ASA har flera tekniker för att möjliggöra övergången till en väteekonomi. Det tillhandahåller anordningar för elektrolys, där vatten delas upp i väte och syre, samt utrustning för lagring och tankning av vätgas. Företaget är noterat på Oslo Stock Exchange.

Plug Power

Detta amerikanska företag erbjuder kompletta vätgaslösningar främst till stora företagskunder. Plug Power har till exempel Amazon, BMW och Boeing som kunder. Företaget kan leverera en komplett flotta av vätgasdrivna fordon men också en vätgasbaserad nödkraftsförsörjning för datacenter. Företaget gick till börsen i New York 1999.

FuelCell Energy

FuelCell Energy fokuserar på stora anläggningar för att producera el från vätgas med hjälp av en bränslecell. Företaget har kraftleverantörer, universitet, kommuner och andra statliga myndigheter som kunder. Förutom en anläggning i USA har FuelCell Energy även en anläggning i Tyskland. Företaget är noterat på NASDAQ i New York.

Investera i väte med ETF:er

Förutom att investera i enskilda aktier kan du också investera i en korg av väteaktier via ETF:er (Exchange Traded Funds). På så sätt investerar du på en gång i ett stort antal företag som svarar på utvecklingen av vätgas. Ett exempel på en ETF med vätgasaktier är L&G Hydrogen Economy (IE00BMYDM794). För att investera i ETF:er behöver du en mäklare för att lägga en order. Vi erbjuder ett brett utbud av ETF:er som är tillgängliga på nitton stora börser. Vi erbjuder även 200 ETF:er där du kan investera utan transaktionsavgifter.

Investera med DEGIRO

Vi vill göra investeringar tillgängliga för alla genom att erbjuda otroligt låga avgifter. Mer information finns på vår prissida.

Utöver låga avgifter erbjuder vi dig tillgång till ett av de största utbud av produkter och börser. Detta kan hjälpa dig att påverka din risk genom att bygga en väldiversifierad portfölj och sprida dina investeringar över olika typer, regioner och sektorer. Besök vår sida om börser för en översikt över de produkter och börser som vi erbjuder.

Öppna ett konto

Informationen i den här artikeln är inte skriven i rådgivningssyfte och är inte heller avsedd att rekommendera investeringar. Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) din investering. Vi råder dig att endast investera i finansiella instrument som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter.

Källor: Shell, EIA, OCI, Nikkei

Tillbaka

Kom igång med att investera på 10 lektioner

Investerarakademin academy

Börja investera idag

Öppna ett kostnadsfritt konto invest
backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.