Översikt över vad SPACs är och hur de har ökat i popularitet.

Vad du bör veta om SPACs

Ett alltmer populärt alternativ till att börsintroducera företag är ett SPAC-bolag (Special Purpose Acquisitions Company). Om du inte är bekant med SPACs kanske du har hört talas om Virgin Galactic, Nikola eller DraftKings, som alla har valt SPAC-vägen för att gå till börsen.

I den här artikeln ger vi bakgrundsinformation om SPACs och diskuterar hur mycket de har ökat i popularitet de senaste åren.

Vad är en SPAC?

SPACs är företag som går till börsen för att få in kapital för att förvärva eller fusionera med befintliga företag. De kallas också "blank check företag" eftersom de ofta inte har något uttalat mål för förvärvet när de bildas. Investerare i börsintroduktioner känner därför inte till det företag som de i slutändan kommer att investera i. SPAC-företag har inte heller någon befintlig affärsverksamhet vid tidpunkten för deras börsintroduktion.

Hur fungerar en SPAC?

En SPAC samlar in pengar genom en börsintroduktion där SPAC:s aktier och teckningsoptioner samlas ihop och säljs som en enhet, vanligtvis för 10 dollar. Efter börsintroduktionen delas enheterna upp i aktier och teckningsoptioner som kan handlas på marknaden.

Intäkterna från börsintroduktionen hålls sedan i en trust och kommer senare att användas för ett förvärv. Efter börsintroduktionen har SPAC vanligtvis två år på sig att utse ett företag att förvärva och slutföra förvärvet. Om förvärvet inte är slutfört inom den givna tidsramen likvideras tillgångarna i trusten och återlämnas till aktieägarna.

Om investerarna inte gillar det planerade förvärvet kan de sälja sina aktier, men de får behålla teckningsoptionerna. Om ett förvärv går bättre än vad den investerare som valt att avstå förväntade sig kan investeraren därför köpa fler aktier genom att lämna in sina teckningsoptioner och betala ett fast pris per aktie, vanligtvis 11,50 dollar, vid en viss tidpunkt i framtiden. Detta kan vara attraktivt för dem som tror att aktiekurserna för det företag som blir resultatet av SPAC-förvärvet kommer att stiga efter att det har börsnoterats.

Efter förvärvet ändras ofta SPAC:s symbol och namn och återspeglar det företag som förvärvades. Villkoren för teckningsoptionerna kommer att förbli desamma, men de kommer att kunna konverteras till aktier under det nya namnet och den nya symbolen.

Jämfört med traditionella börsintroduktioner är ett förvärv av eller en sammanslagning med en SPAC i allmänhet ett effektivare sätt att göra ett företag börsnoterat, både vad gäller kostnader och tidsåtgång. Den traditionella börsintroduktionen kan ta månader medan SPAC-processen kan ta veckor.

Vad är ett exempel på en SPAC?

För att öka din förståelse för vad en SPAC är och hur den fungerar använder vi en av de mer kända SPAC:erna som exempel. År 2017 började ett skalbolag vid namn Social Capital Hedosophia (SCH) att handlas under ticker IPOA.

I juli 2019 meddelade Virgin Galactic att man skulle gå samman med SCH och att SCH skulle förvärva 49 % av Virgin Galactic, vilket skulle resultera i ett företag som heter Virgin Galactic Holdings. Transaktionen slutfördes sedan i oktober 2020. Stamaktier, enheter och teckningsoptioner i Virgin Galactic Holdings började därefter handlas under tickerna "SPCE", "SPCE.U" respektive "SPCE WS". (I mars 2020 meddelade Virgin Galactic att man löste in sina utestående teckningsoptioner, varför det nu endast är möjligt att handla med aktier i Virgin Galactic).

Hur har SPACs blivit allt populärare?

Den första registrerade förteckningen över ett SPAC är från 1993, men det är först på senare tid som de har fått stor spridning. Enligt Bloomberg har SPACs samlat in cirka 41 miljarder dollar från början av året till slutet av september. Det är mer än vad som samlats in under de senaste tio åren tillsammans. Av dessa 41 miljarder dollar har cirka 29 miljarder dollar tagits in sedan den 1 juli. Bloomberg noterade också att SPACs har stått för cirka 40 % av årets IPO-volym.

SPACs har ökat i popularitet och stod för cirka 40 % av årets IPO-volym.

Investering via DEGIRO

Vill du investera i en SPAC? När en SPAC börjar handla, gör de det vanligtvis som en enhet, som nämnts. Vi erbjuder inte investeringar i enheter, men när enheterna väl delas upp i aktier och teckningsoptioner kan du investera i aktierna via vår plattform. Du kan också investera i aktier i ett resulterande företag från ett SPAC-förvärv när det resulterande företaget börjar handlas under sitt nya namn och ticker.

Med ett DEGIRO-konto kan du investera i en mängd olika finansiella produkter på mer än femtio börser i trettio länder. Mer information finns på vår sida om produkter och marknader.

Öppna ett konto

Informationen i den här artikeln är inte skriven i rådgivningssyfte och avser inte heller att rekommendera några investeringar. Observera att fakta kan ha ändrats sedan artikeln ursprungligen skrevs. Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter.

Källor: Bloomberg, Investopedia, Financial Times, Wall Street Journal, Business Insider

Tillbaka

Kom igång med att investera på 10 lektioner

Investerarakademin academy

Börja investera idag

Öppna ett kostnadsfritt konto invest
backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.