Vad är aktier egentligen?

När ett företag behöver likvida medel kan det ansöka om ett lån hos en bank. Ett annat alternativ är att emittera aktier. När du köper aktier investerar du dina pengar i ett visst företag. När ett företag emitterar nya aktier får företaget de pengar som du (och andra investerare) har investerat. Den som har köpt aktier kallas för aktieägare. I utbyte mot din investering blir du delägare i företaget. Företagets vinst respektive förlust återspeglas ofta i priset på aktien. En aktie är egentligen inget annat än ett (omsättningsbart) bevis på att du äger en andel av kapitalet i ett visst företag.

en aktie är en andel i ett företag som man kan äga

Vad avgör värdet och priset för en aktie?

Priset för en aktie baseras på den senaste transaktionen. En transaktion kan ske när en köpare och en säljare kommer överens om ett försäljningspris. Liksom med många andra produkter påverkas priset av balansen mellan utbud och efterfrågan. Med andra ord, ju fler som vill köpa en aktie, desto högre blir priset för den aktien. Även det relevanta företagets vinstförväntningar spelar en viktig roll. Är vinstprognosen hög? I så fall kommer efterfrågan på aktien troligtvis att öka. Aktiekursen kan variera från dag till dag.

Teoretiskt sett är företagets resultat det som påverkar hur högt investerare värderar aktier i ett företag, men det finns andra indikatorer som investerare använder för att förutsäga aktiekursen. Tänk på att det är investerarnas känsla, attityd och förväntan som i slutänden bestämmer aktiekursen. Alla investerare, som du själv, kommer att ta företagets förväntade framtida resultat i beaktande. Baserat på det kan du få en uppfattning om aktiens värde och avgöra om du tycker att den befintliga aktiekursen är för hög, för låg eller på rimlig nivå. Viss information om hur du kan välja dina första aktier ges i denna video.

När är aktier lönsamma?

Det går att tjäna pengar på aktier på två sätt. För det första genom att köpa och sälja aktierna. Som tidigare nämndes varierar priset för en aktie baserat på utbudet och efterfrågan. Om du säljer en aktie till ett högre pris än du köpte den för har du gjort en vinst. Självklart fungerar det även omvänt. Om du säljer en aktie för mindre än du köpte den för har du förlorat pengar.

Det andra sättet att tjäna pengar på aktier är genom aktieutdelningar. Företag som emitterar aktier kan välja att dela ut en del av sin vinst i form av en aktieutdelning. En sådan utdelning kan göras som en utbetalning eller som ytterligare aktier. Om ett företag beslutar om en aktieutdelning bestämmer företaget vilken procentandel av vinsten som ska betalas ut.

Var man kan köpa aktier?

När du placerar en order hos DEGIRO för köp eller försäljning av en aktie skickas din order till en börs. Så kallas den plats där man handlar med aktier och andra värdepapper. Där är det utbudet och efterfrågan som styr. Huruvida din köporder kan verkställas beror på andra ordrar från andra investerare som handlar på aktiemarknaden. Vissa aktier kan finnas erbjudna till försäljning på flera börser. Aktier för Marks & Spencer finns till exempel noterade på både Londonbörsen (London Stock Exchange, LSE) och Frankfurtbörsen (Börse Frankfurt). Du kan se hur man kan köper eller säljer en aktie och få lära dig mer om onlinehandel med hjälp av DEGIRO:s plattform om du tittar på följande video.

investerare använder aktiemäklare för att kunna handla på aktiemarknader

Typer av aktier

De två huvudtyperna av aktier som finns är stamaktier och preferensaktier.

Stamaktier

Stamaktier är vanligare än preferensaktier eftersom majoriteten av de aktier som är till salu har emitterats i denna form. En stor skillnad mellan stamaktier och preferensaktier gäller rätten att rösta på bolagsstämmor. Ägare av stamaktier ges vanligtvis rösträtt vid viktiga företagsfrågor, som till exempel när det gäller val av företagets styrelsemedlemmar. Dessa aktieägare kan därför ha ett inflytande över företagets policy och ledning. Normalt gäller att du får en röst per aktie du köper.

Preferensaktier

I motsats till stamaktier ger ägande av preferensaktier ingen rösträtt. Men preferensaktier har ändå sina fördelar. Investerare som investerar i preferensaktier garanteras vanligtvis en fast utdelning år efter år, i likhet med en obligation. Aktieägare med stamaktier kan också ges utdelning, men en sådan utdelning är vanligtvis varierande i storlek och aldrig garanterad varje år. Dessutom ges ägare av preferensaktier företräde över ägare av stamaktier vid inlösen av aktierna i händelse av att företaget försätts i likvidation. Därför har de större möjlighet att få tillbaka åtminstone en del av sina pengar än vad ägare av stamaktier har.

Vad är en aktiefond?

Du kan välja att själv köpa aktier, men det är även möjligt att köpa aktier via en aktiefond. En aktiefond är en investeringsfond som investerar i aktier i flera företag samtidigt. På så vis kan du investera i en automatiskt diversifierad portfölj och risken med investeringen sprids. Denna video från vår Investerarakademi kan förklara mer om spridning av risken. För dig som privat investerare är en fördel med att investera i en aktiefond det faktum att det finns en fondförvaltare som sköter om fonden. Å andra sidan kan en nackdel vara de relativt höga avgifterna som du betalar för fondförvaltarens arbete. En börshandlad fond (ETF) är ett alternativ som liknar aktiefonder. Dessa är börsnoterade fonder som inriktar sig på ett visst index, en viss region eller en viss sektor. Börshandlade fonder handlas som vanliga aktier på börsen. Du kan läsa mer om börshandlade fonder (ETF:er) här.

Risken med att investera i aktier

Att köpa aktier kan vara lönsamt, men det är inte riskfritt. Vi anser att det är viktigt att du är medveten om riskerna med att investera. Med aktier är till exempel prisrisken en viktig faktor. En aktie som du köper idag kan vara värdelös i morgon. Förutom risken för en fallande aktiekurs finns möjligheten att företaget går i konkurs. Innan du börjar investera finns det några faktorer som är viktiga att överväga. Det hjälper dig att kunna avgöra hur mycket risk som du är villig att ta och vilka produkter som passar dig bäst. Det är inte heller att rekommendera att du investerar pengar som du kan komma att behöva på kort sikt eller att du väljer en position som kan orsaka ekonomiska svårigheter. Vet du inte vad du ska investera i? Denna video från vår Investerarakademi kan hjälpa dig att komma igång.

Investering i aktier under olika marknadsförhållanden

Aktiemarknaden kan påverkas av flera faktorer, den första är den ekonomiska situationen. Vanligtvis ligger den ekonomiska utvecklingen och aktiemarknaden i linje med varandra. När ekonomin växer går det följaktligen också bra för aktiemarknaden. Här är vad vi kan se när aktiemarknaden är på uppgång:

  • BNP-tillväxt: företagen producerar mer, växer och expanderar.
  • Nyemission av aktier: företag genererar mer kapital och ökar sin kapitalisering.
  • Ökat aktievärde: När det finns fler köpare än säljare av en aktie ökar priset på aktien, vilket skapar mer förmögenhet för dem som investerar i den.
  • Mer förtroende: Investerare har större förtroende för marknaderna och är mer benägna att investera.

Men vad händer när marknadsförhållandena å andra sidan inte är positiva? Som vi vet är ekonomin cyklisk. Stagnation och recession kan växla med tillväxtfaser. Dessa situationer kan uppstå:

  • Misstro: när marknadsförhållandena är ogynnsamma minskar investerarnas förtroende för marknaderna.
  • Fallande aktiekurser: aktiekurserna kan falla. Om det till exempel uppstår en oljekris kommer oljerelaterade aktier oundvikligen att sjunka i pris. Detta kan leda till finansieringsproblem för företaget.
  • Kapital som investeras i aktier: (Investerings)företag kan hålla tillbaka sina aktieinvesteringar när de ser få tillväxtmöjligheter och i stället väljer att behålla kontanter eller likvärdiga medel, vilket skapar ytterligare tryck nedåt på priserna.

Det är inte alltid lätt att förutsäga marknadsförhållandena. Du kan dock använda teknisk analys and grundläggande analys för att analysera aktiekursrörelser. Dessa typer av analyser kan hjälpa dig att förutse nya prisfluktuationer.

Investering i aktier: våra tips

  • Köp inte bara en eller flera aktier hur som helst. Sprid ut din risk genom att investera i olika typer av företag eller sektorer.
  • Investera inga pengar som du egentligen kan behöva på kort sikt. Tänk på lång sikt när du köper aktier.
  • Välj medvetet vilka företag som du vill köpa aktier från. Läs på och lär känna företaget och den marknad som företaget är verksam inom.

Kuriosa:

Den första aktien i världen utfärdades i Nederländerna av det holländska Ostindiska Kompaniet. Genom den första emissionen år 1606 insamlades mer än 6 miljoner floriner, vilket var en enorm summa pengar på den tiden.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.