Vad är en börshandlad fond (ETF)?

En ETF, även kallad en tracker, är en börshandlad fond. Det är en produkt som följer ett index, en råvara, en obligation eller en sammansättning av olika produkter. Du kan tänka dig det som en korg med olika värdepapper. Till skillnad från vissa andra fonder köps och säljs en ETF på en börs. Resultatet för en ETF följer kursrörelserna för de underliggande produkterna inom fonden. Till exempel kommer en ETF som följer S&P 500 att bestå av små andelar av aktier i de företag som upptas inom detta index. Eftersom det finns många underliggande tillgångar inom en enda produkt gör en ETF det enkelt att få en diversifierad portfölj till ett överkomligt pris.

De underliggande tillgångarna i en ETF kan variera. Det kan till exempel vara ett urval av aktier inom en viss sektor, ett urval av obligationer eller till och med värdet för en vara. Det innebär att även differentieringsnivån mellan olika ETF:er skiljer sig åt.

Hur fungerar en ETF?

När du köper en aktie blir du delägare i det företaget. När du, å andra sidan, köper en ETF, köper du en produkt som följer resultatet för de underliggande tillgångarna. För att minimera avvikelsen från resultatet måste en ETF ha en portfölj med jämförbara positioner. Investeringsförvaltarens viktigaste funktion är att balansera viktningen av de olika produkterna inom en ETF. Förvaltaren övervakar även olika förändringar som kommer att orsaka konsekvenser för ETF-portföljen.

med en ETF kan du skapa diversifiering genom att följa flera aktier

Typer av ETF:er

Det finns olika typer av ETF:er och de kan användas för olika investeringsstrategier. Nedan följer några exempel på de mer populära typerna av ETF:er:

 • Index-ETF:er är vanliga och försöker återskapa och spåra ett index, som till exempel S&P 500.
 • Obligation-ETF:er investerar uteslutande i obligationer. De obligationer som investeras i kan vara statsobligationer, företagsobligationer och kommunobligationer.
 • Råvaru-ETF:er är utformade att spåra resultatet för råvaror, som till exempel guld eller råolja.
 • Industri-ETF:er följer en viss industri som helhet, till exempel teknik, olja eller läkemedel.
 • Inversa ETF:er är utformade att dra nytta av nedgångar i aktier genom korta positioner för aktier.

ETF utan hävstång jämfört med ETF med hävstång

Utöver det ovannämnda kan en ETF också använda hävstång eller inte. Till skillnad från vanliga ETF:er där dess värde är jämförbart med värdet för de underliggande tillgångarna är det också möjligt att handla en ETF med hävstång. Om en ETF har hävstång betyder det att du lånar från den utfärdande parten för att investera mer i de underliggande produkterna än enbart det belopp som du investerar. Dessa ETF:er med hävstång kan vara relativt komplicerade och inriktade på kortsiktiga resultat. De kan innebära mycket höga risker och kostnader och är därför mindre lämpliga för en oerfaren investerare.

Vad är skillnaden mellan en ETF och en investeringsfond?

En ETF kan jämföras med en investeringsfond eftersom båda typerna av fonder köper en sammansättning av produkter eller underliggande tillgångar. En stor skillnad mellan en ETF och en investeringsfond är förvaltningen. En investeringsfond förvaltas av en fondförvaltare som analyserar de underliggande produkterna och vanligtvis aktivt försöker att uppnå ett resultat som överstiger genomsnittet. Köp och försäljning sker därför oftare inom en investeringsfond. En ETF-förvaltare försöker bara följa värdet för de underliggande produkterna. På grund av denna skillnad är kostnaderna ofta högre för en investeringsfond.

Fördelar med ETF

En ETF kan vara lönsam för investerare genom dess många fördelar. Några av de största fördelarna är deras handelsflexibilitet, bred exponering på marknaden och de relativt låga kostnaderna.

 • Flexibilitet: Som nämnts tidigare handlas ETF:er precis som aktier, vilket gör dem mer flexibla att handla jämfört med de traditionella investeringsfonderna. De kan handlas när som helst under en handelsdag och du kan placera olika typer av köp- eller säljorder, till exempel Marknads-, Limit-, Stop Loss- och Stop Limit-order. Du kan även köpa med belåning ellerblanka.
 • Bred marknadsexponering: Eftersom en ETF består av en samling olika produkter kan de uppnå ett brett marknadstillträde. Därför hjälper ETF:er med riskhantering genom diversifiering.
 • Låga kostnader: En ETF förvaltas vanligtvis passivt. Därmed innebär de en lägre kostnad jämfört med aktivt förvaltade fonder.

Nackdelar med ETF

Även om en ETF har många fördelar finns det, som med alla andra finansiella produkter, också vissa nackdelar.

 • Villkor för likviditet: Liksom för aktier varierar likviditeten mellan olika ETF. Om en ETF som du är intresserad av inte är mycket likvid handlas den inte särskilt ofta och du kan då stöta på svårigheter att kunna stänga din position vid önskad tidpunkt och till önskat pris. Ofta ger spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkursen, en indikation på likviditeten. Om det finns en stor spread kan det i allmänhet vara ett tecken på att en ETF är illikvid.
 • Kostnadsnyckeltal: Detta gäller de årliga rörelsekostnaderna och skiljer sig från handelsavgiften, men har ändå en liknande effekt. Ju högre kostnadsnyckeltal, desto lägre avkastning.
 • Liknande produkter: ETF:er verkar vara mycket lika ETN:er och ETF:er med hävstång. De är däremot olika och de innebär också olika risker. På grund av deras likheter förväxlas de ofta med varandra. Läs denna artikel för att ta reda på vad en ETN är eller den här artikeln att läsa mer om ETF:er med hävstång.

Hur investerar jag i en ETF?

För att investera i börshandlade fonder behöver du ange en köporder hos en börsmäklare.

Vilka är kostnaderna för att investera i en ETF?

I utbyte mot underhållet av produkten tar utgivaren ut en förvaltningsavgift. Den avgiften är vanligtvis integrerad i kursen för en ETF. Förvaltningsavgiften är vanligtvis lägre än för investeringsfonder och är vanligtvis mellan 0,05% och 1%. Du kan läsa om denna avgift och ytterligare information om produkten i prospektet eller faktabladet (KIID eller KID) för investerare innan du väljer att köpa. Förutom den integrerade administratörsavgiften kan du även behöva betala transaktionskostnader till din mäklare när du köper eller säljer ETF. Dessa kostnader anges på webbplatsen för den mäklare som du investerar hos. DEGIRO har ett urval av +/- 200 av dessa ETF:er. Vi erbjuder det för att uppmuntra våra kunder att diversifiera sina portföljer. DEGIRO tar inte emot någon som helst betalning från utfärdarna av dessa ETF. Genom att investera i detta urval sparar du courtage. Läs villkoren och se listan över ETF:er här.

Vad är risken med att investera i ETF?

Att investera i en ETF kan vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. Normalt är en ETF inte aktivt förvaltad. Risken är att det inte går att förutse sådana förändringar som till exempel företagsövertaganden eller en förändring av indexsammansättningen. Även om en ETF består av en samling produkter och därför är diversifierade kan tidpunkten för din investering ha en betydande inverkan på den avkastning du får. I stället för att investera ett enda engångsbelopp på en gång och därmed bära kostnaden för dina värdepapper vid en och samma tidpunkt kan du istället välja att investera gradvis under en längre period. Genom att investera mindre belopp, till exempel på månads- eller kvartalsbasis, blir du mindre exponerad för det pris som betalas vid tidpunkten för investeringen, utan kan snarare investera ett genomsnitt över en längre tidsram. Denna metod kallas att utjämna anskaffningskursen. Läs mer om diversifiering i denna artikel. Innan du börjar investera finns det några faktorer som är viktiga att överväga. Det hjälper dig att avgöra hur mycket risk du är villig att ta och vilka produkter som är bäst för dig. Dessutom är det heller inte att rekommendera att du investerar pengar som du kan komma att behöva på kort sikt eller att du väljer en position som kan orsaka ekonomiska svårigheter.

Att investera i ETF:er under olika marknadsförhållanden

Under dagen går priserna på ETF:er upp och ner efterhand som investerare köper eller säljer dem. Förutom risken för diversifiering och timing som nämnts ovan, följer här några fler faktorer att vara medveten om när du investerar i ETF:er under olika marknadsförhållanden:

 • Volatilitet: Volatila perioder eller större marknadshändelser kan orsaka starka prisfluktuationer för en ETF:s underliggande värdepapper.
 • Låg volym: I och med ETF:ernas ökande popularitet finns det många nya ETF:er tillgängliga, vilket leder till låga handelsvolymer för vissa av dem. Detta kan göra det svårt för investerare att köpa eller sälja aktier i ETF:er med låg volym på ett enkelt sätt.
 • Marknadspåverkan: Vissa ETF:er förlitar sig på oprövade portföljmodeller som kanske inte fungerar bra under olika marknadsförhållanden, vilket orsakar extrema inflöden och utflöden som negativt påverkar marknadsstabiliteten.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.