Vad är en ETN och en ETC?

De flesta icke-professionella investerarna känner till börshandlade fonder (ETF). Mindre välbekanta är andra börshandlade produkter (ETP), som till exempel börshandlade skuldförbindelser (ETN) eller börshandlade råvaror (ETC). Vi koncentrerar oss på dessa skuldinstrument så att du kan bestämma om din portfölj kommer att gynnas genom en investering i något av dem.

Vad är Exchange Traded Notes?

Börshandlade skuldförbindelser (ETN) är ganska okända typer av skuldebrev. De utvecklades 2006 av Barclays Bank. Deras syfte är att göra det enklare för privatpersoner att investera i svåråtkomliga instrument. ETN är utformade att spåra den totala avkastningen för ett underliggande marknadsindex eller ett annat riktmärke. De är ofta utan säkerhet. Det innebär att de inte kräver någon säkerhet eftersom de inte innebär något ägande av den underliggande tillgången. Denna typ av skuld skapar en hög risk för långivarna eftersom de inte kan vara säkra på att låntagaren återbetalar hela beloppet. I likhet med obligationer kan ETN behållas till utgångsdatumet eller köpas eller säljas när så önskas. Denna typ av skuldinstrument handlas kontinuerligt på börsen och priserna fluktuerar. Jämfört med obligationer ger ETN inte någon räntebetalning.

Varje ETN har ett faktablad (KID). Detta dokument visar produktens kostnader, investeringspolicy och risk. Mäklaravgifter inkluderas inte i faktabladet, men kan också tillkomma. Alla dessa kostnader inverkar på investerarens avkastning.

Vilka är riskerna med att investera i ETN?

Att investera kan vara lönande, men det är inte riskfritt. Olika produkter har olika risker. Vid investering i ETN kan du till exempel förlora hela det investerade beloppet plus de uppkomna transaktionskostnaderna. Vid investering i ETN finns det en risk att emittenten (vanligtvis en bank) går i konkurs och inte kan betala ut värdet för ETN. Om indexet antingen minskar eller inte ökar tillräckligt för att täcka transaktionsavgifterna kommer beloppet vid utgångsdatumet att vara lägre än det belopp som ursprungligen investerades. I så fall kommer ETN inte att vara lönsamt. Och att inte kunna sälja positionen på marknaden vid en självvald tidpunkt är också en risk när man investerar i ETN.

Vad är börshandlade produkter?

Börshandlade produkter (ETC) är ett produktnamn för en viss typ av värdepapper. Värdepappret följer enskilda varor eller en kombination av varor. ETC kan erbjuda investerare möjligheten att investera i råvaror som till exempel guld, olja, metaller, energi och boskap. Med hjälp av ETC kan investerare investera på enskilda marknader och, liksom med ETN, även andra råvaror som ofta är svåra för enskilda investerare att få åtkomst till. Liksom ETN är ETC också ett skuldinstrument.

exempel på skillnaden mellan en ETN för guld och ETC för guld

Priserna på ETC fluktuerar i värde baserat på prisförändringarna för de underliggande råvarorna. Vanligtvis inriktas de på att spåra den dagliga prestandan för den underliggande produkten eller produktblandningen och den långsiktiga utvecklingen ligger vanligtvis inte inom ramen.

Vilka är riskerna med att investera i ETC?

Utgivare av ETC tar betalt för investering i ett ETC. Dessa kostnader är inbäddade i produkten. Liksom med ETN ges dessa kostnader i faktabladet, tillsammans med investeringspolicyn och risken för produkten. Mäklaravgifter inkluderas inte i faktabladet, men kan också tillkomma. Dessa anges på mäklarens webbplats. En ETC följer per definition kursen för en råvara eller råvaruindex, medan en aktie representerar en liten del av ägandet av ett företag. Som du vet kan investeringar vara fördelaktiga, men det är inte riskfritt. Som investerare i en ETC kan du förlora hela det investerade beloppet plus de uppkomna transaktionskostnaderna.

Även om ETF, ETN och ETC är en ganska likartade typer av produkter kan vissa förhållanden ha stor inverkan på och förändra resultatet väsentligt. Därför är det viktigt att studera produkten noga innan du lägger till den i din portfölj. Du hittar viktig information om fondens sammansättning i prospektet och i faktabladet. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att läsa dessa dokument noggrant innan du investerar.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.