Vad är aktieoptioner och hur investerar man i dem?

Aktieoptioner är en typ av optionskontrakt som använder aktier som underliggande tillgång. De är den vanligaste typen av aktiederivat. Liksom alla andra optioner ger en lång position i en aktieoption investeraren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja den underliggande aktien till en fast lösenkurs på eller innan kontraktets utgångsdatum. Köparen betalar ett pris för den rättighet som en aktieoption ger. Detta pris kallas även för premie. Investerare kan köpa aktieoptioner för att få exponering för en aktie utan att faktiskt köpa eller sälja aktien. Liksom för andra typer av optioner gäller ett kontrakt vanligtvis 100 aktier.

Investerare kan även använda aktieoptioner för att handla med spreadoptioner. Med denna teknik kombinerar investerare långa och korta optioner med olika lösenkurser och utgångsdatum. Genom att göra det försöker de uppnå vinst från optionspremier med minimal risk.

Aktieoptioner anses i allmänhet vara lämpliga för investerare som kan tåla en kapitalförlust och som har avancerad kunskap om denna finansiella produkt. Kapitalförlusten kan vara mer än den ursprungliga investeringen. Generellt sett har investerare som investerar i dessa produkter en relativt kort investeringshorisont (mindre än fem år). Vissa aktieoptioner anses vara mer riskfyllda än andra. Riskindikatorn för en viss produkt anges i faktabladet för investerare, ett dokument på tre sidor som beskriver de egenskaper och risker som är förknippade med produkten. Förutom i faktabladet finns information om kontraktets specifikationer och det underliggande vanligtvis på börsens webbplats.

Investera i aktieoptioner via DEGIRO

Om du köper en köpoption har du rätt att köpa de underliggande aktierna till lösenkursen. När kursen för de underliggande aktierna på marknaden är högre än lösenkursen för en köpoption säger man att optionen är ”in-the-money”. Med DEGIRO omvandlas inte dina optionspositioner som är in-the-money automatiskt. För att nyttja optionen måste du skicka en säljorder per e-post.

På grund av optionernas komplexitet ger inte alla DEGIRO-konton åtkomst till denna produkt. Endast kunder med ett Active- eller Trader-konto kan handla med ett brett utbud av derivatprodukter. Om du vill handla aktieoptioner behöver du först genomgå ett kort kunskapstest som kan ge en indikation på om du har den kunskap som krävs för att kunna investera i dessa produkter. När du väl har slutfört testet aktiveras aktieoptioner för ditt DEGIRO-konto.

Gå till denna sida (endast på engelska) för att hitta de olika handelstiderna för derivat. Vänligen observera att sidan för tillfället endast tillhandahålls på den brittiska hemsidan och tiderna visas i brittisk tid.

Risk och avkastning

Att investera kan vara lönande, men det är inte riskfritt. Liksom alla andra finansiella produkter medför investering i aktieoptioner en risk för förlust. Med en lång position i sälj- eller köpoption är den maximala förlusten den premie som du betalade. Om du har en kort position för en option är den maximala vinsten den premie som du fick när du sålde (utfärdade) optionen, oavsett om det är en köpoption eller en säljoption. Den maximala förlusten är å andra sidan annorlunda. En kort position för en köpoption har en obegränsad potentiell förlust. För en kort position med en säljoption är den maximala förlusten lösenpriset multiplicerat med kontraktsstorleken och antalet kontrakt som investeraren har i en position minus den erhållna premien.

Investera hos DEGIRO

Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. Innan du börjar investera finns det några faktorer som du behöver överväga. Det underlättar att fundera över hur mycket risk som du är villig att ta och vilka produkter som du har kunskaper om. Dessutom är det inte att rekommendera att du investerar pengar som du kan komma att behöva på kort sikt eller att du väljer en position som kan orsaka ekonomiska svårigheter. Allt börjar med att fundera över vilken typ av investerare som du vill vara. I våra dokument Ytterligare Information Investeringstjänster eller på vår särskilda risksida (endast på engelska) kan du läsa mer om riskerna med att göra investeringar.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.