Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är en bred kategori av finansiella instrument som kan användas av investerare för att utnyttja prisförändringar för vissa underliggande tillgångar, oftast endast genom en relativt liten investering. Exempel på strukturerade produkter är turbos, warranter och faktorcertifikat, med mera. Med dessa produkter är det möjligt att uppnå hög avkastning, men det åtföljs ofta av höga kostnader och hög risk. Strukturerade produkter emitteras vanligtvis av stora finansinstitut. Genom vår plattform har du möjlighet att handla med turbo, faktorcertifikat, warranter och andra strukturerade produkter.

Egenskaperna för strukturerade produkter

Olika strukturerade produkter kan ha olika egenskaper. Warranter liknar optioner men turbos och certifikat gör inte det. Strukturerade produkter kan användas för att motverka en ökning eller minskning av en underliggande tillgång. Exempel på populära underliggande värden är enskilda aktier, index, råvaror eller valutapar. Förväntar du dig en ökning av kursen? Då kan du köpa en så kallad lång produkt. Med en kort position skulle du å andra sidan dra nytta av en kursnedgång. Många strukturerade produkter inkluderar en inbyggd hävstång. Hävstångseffekten för en strukturerad produkt anger den procentandel med vilken produktens värde kommer att ändras om den underliggande ändras 1 %. Till exempel innebär en hävstångsnivå på 5 att om den underliggande rör sig 1 %, rör sig produkten med 5 %.

Som nämnts utfärdas strukturerade produkter som turbos och warranter av en tredje part, som vanligtvis är en bank. Banken genererar intäkter från dessa produkter genom att ta ut finansieringskostnader i form av ränta och andra kostnader. Utöver det tar mäklare ofta ut transaktionsavgifter för denna typ av produkt.

Utgångsdatum

Strukturerade produkter kan ha ett utgångsdatum. Strukturerade produkter avräknas vanligtvis fysiskt och vissa avräknas kontant på utgångsdatumet. Det innebär att du antingen får kontanter eller den underliggande tillgången, beroende på om produkten fortfarande har värde när den löper ut. Vid utgångsdatumet fastställer emittenten om det finns något återstående värde. Om det finns betalas det ut till investeraren.

En produkt kan tas av marknaden före utgångsdatumet. En anledning till det kan vara att det inte finns någon marknad (inga köpare och säljare) för en specifik produkt. Med en turbo kan det till exempel också hända om knock-out-nivån för produkten har uppnåtts.

Barriärnivån

Vissa strukturerade produkter, som till exempel turbo eller certifikat, har en knock-out-nivån. När priset på det underliggande faller under finansieringsnivån, vilket är beloppet för det underliggande som finansieras av emittenten, kan emittenten inte längre återvinna investeringen helt. Därför har dessa strukturerade produkter ett inbyggt förluststopp, som också kallas för dess knock-out-nivån. Så snart som den förutbestämda gränsen har uppnåtts avslutas produkten automatiskt. Det innebär att produkten tas av marknaden och kan inte längre handlas. Emittenten kommer sedan att avgöra om det finns ett återstående värde som kan betalas ut till investeraren. Det kan även vara så att värdet är noll i det ögonblick som knock-out-nivån nås. Med en turbo inträffar det till exempel när knock-out-nivån och finansieringsnivån är samma. Ju närmare finansieringsnivån är priset för det underliggande, desto större är hävstången.

Produkter som har en knock-out-nivån har ofta också ett förhållande. Förhållandet visar hur många produkter du måste köpa för att följa en del av den underliggande tillgången. Om du till exempel har 1 turbo i din portfölj för Shell PLC med ett förhållande på 10 investerar du 0,1 gånger i den underliggande aktien (Shell PLC).

Var medveten om vad du investerar i

Alla strukturerade produkter har ett faktablad. Detta tresidiga dokument beskriver produktens egenskaper, risker och kostnader. Alla dessa element kan skilja sig åt från produkt till produkt. Kostnaden för en lång position är till exempel en kombination av de transaktionsavgifter som mäklaren tar ut och emittentens finansieringskostnader. Finansieringsintäkter och kostnader beräknas av emittenten för tillhandahållandet av finansieringsprodukten (intäkter för korta produkter och kostnader för långa produkter). Finansieringskostnaderna anges i faktabladet. De transaktionsavgifter som mäklaren tar ut för handel med produkten anges i mäklarens prisöversikt.

Det är viktigt att tänka på att strukturerade produkter handlas på en börs. Det kan finnas en lucka i marginal mellan köp- och säljkursen (det pris till vilket du köper eller säljer den strukturerade produkten) på börsen. Eftersom du inte kan förlora mer pengar än du investerade med dessa produkter kan emittenten göra en ytterligare reservation om produkten skulle komma att avräknas under finansieringsnivån. Det kallas gapriskpremie och ingår i priset för en produkt.

Risker med att investera i strukturerade produkter

Att investera i denna typ av produkt är inte utan risk. För strukturerade produkter är den maximala förlusten det belopp som ursprungligen investerades. Det här är några typer av risker som är inblandade när du investerar i strukturerade produkter:

  • Likviditetsrisk: Denna risk kan uppstå om produkten inte handlas ofta, vilket gör det svårt för dig att stänga din position. I det här fallet kan du behöva köpa eller sälja en produkt till ett högre eller lägre pris än du förväntade dig.
  • Marknadsrisk: Detta är den risk som uppstår när de allmänna marknadsförhållandena förändras. Dessa kan innefatta en ränteförändring, en förändring av råvarupriser, aktierisk, valutarisk m.m.
  • Motpartsrisk: Denna risk avser motpartens fallissemang. Det kan hända att de villkor, den tid och/eller det sätt som ursprungligen anges i kontraktet inte är helt uppfyllda.
  • Valutarisk: Valutafluktuationer kan påverka värdet på din investering. Även om produkten har ett positivt resultat kan valutafluktuationer eventuellt devalvera din investering.

För mer information om dessa risker, se denna sida.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.