Vad är terminer?

Terminer är standardiserade kontrakt som, liksom optioner, upprättas mellan två parter till ett fast pris och med ett bestämt utgångsdatum. Det är ett avtal att leverera en underliggande produkt vid en överenskommen framtida tidpunkt till ett avtalat pris. De är ett typ av derivat eftersom den egentliga underliggande produkten inte ägs. Snarare hämtar terminen sitt värde från priset på en underliggande tillgång. Det kan vara ett index, ett finansiellt instrument eller en råvara.

Hur fungerar terminer?

Ett terminskontrakt är ett förhandlingsbart avtal som avser köp (lång position) eller försäljning (kort position) av en underliggande tillgång. Leverans kommer att ske i framtiden till avtalat datum och pris. Köpare och säljare har motsatta förväntningar av hur det underliggande värdet kommer att realiseras. En köpare kommer att realisera en bruttovinst om värdet på det underliggande ökat vid förfallodatumet och kommer att realisera en bruttoförlust om värdet på det underliggande har minskat. Om du väljer en lång position när du handlar med terminskontrakt, anser du att det underliggande priset kommer att öka. Liksom många andra derivat har de en kontraktstorlek, där varje termin har ett fast antal av den underliggande produkten som det underliggande värdet.

Hur avräknas terminer?

Betalningen för ett terminskontrakt sker vid det avtalade utgångsdatumet. Det kan göras antingen genom fysisk leverans eller genom en kontantavräkning. Indexterminer, som till exempel FTSE-terminer, avräknas vanligtvis kontant. Vid fysisk leverans kommer de angivna varorna att faktiskt levereras. Det inträffar däremot inte särskilt ofta eftersom de normalt säljs före utgångsdatumet. En av de främsta anledningarna till att investera i denna typ av finansiell produkt är att kunna göra en vinst genom att utnyttja prisförändringar för de underliggande värdepapperen. Därför är en kontantavräkning vanligare än en fysisk leverans. Det sker inget flöde av pengar vid köp och försäljning. Det överenskomna priset måste endast betalas vid den faktiska leveransen. En mäklare kommer däremot att kräva en betalning på grund av det stora åtagande som gjorts.

Tänk dig att du tror att ett aktieindex kommer att stiga. Det står på 600 poäng och du överväger ett terminskontrakt med en kontraktsstorlek på 200. Värdet för detta terminskontrakt skulle vara 120 000 euro. När du handlar med terminer betalar du inte hela beloppet vid tidpunkten för köpet, utan deponerar vanligtvis en initialsäkerhet för att öppna terminspositionen. Anta att det kräver en marginal på 15 %. Du skulle få en exponering på 120 000 euro för det underliggande indexet genom att göra en insättning på minst 18 000 euro som säkerhet på ditt konto. Det innebär att du genom ett terminskontrakt kan få en stor exponering för en liten initialsäkerhet. Om indexet skulle sjunka och din säkerhet blir mindre än 15 % får du ett meddelande om det, där du ombes att öka säkerheten till över tröskelvärdet på 15 %.

Till skillnad från optioner avräknas terminer dagligen. Det innebär att om terminen har ökat 3 poäng i slutet av handelsdagen kommer du att få 3 gånger multiplikatorn på 200 euro, vilket betyder ett belopp på 600 euro. Observera att eftersom kontraktsstorleken är större än marginalen är det också möjligt att förlora mer än din insättning med terminer.

Terminer och hedging

Terminer är ett vanligt derivat som används för att motverka en risk. Företag och investerare använder dem för att neutralisera risken så mycket som möjligt. Det görs genom att ta bort osäkerheten om ett framtida pris för en artikel eller finansiell produkt. Du kan använda kort och lång hedge. Med en kort hedge går man in med en kort position för kontraktet. De initieras vanligtvis av handlare som äger en tillgång och är oroliga för att priserna skulle komma att sjunka innan försäljningsdatumet. Å andra sidan uppstår en lång hedge när man går in i en lång position. Om ett företag till exempel vet att de kommer att behöva köpa en viss vara vid ett framtida datum och den aktuella spotkursen är högre än det framtida priset kan de låsa in det lägre priset. Det eliminerar osäkerheten gällande det framtida priset på en produkt.

Kostnader och marginal för handel med terminer

DEGIRO tar ut anslutningsavgifter, transaktionskostnader och avräkningskostnader för handel med terminer. Dessa kostnader anges i prisöversikten . Du betalar endast avräkningskostnader vid den slutliga avräkningen vid utgångsdatumet, inte innan dess.

Som tidigare nämnts kräver en mäklare en säkerhet för det åtagande som gjorts. Detta reserverade belopp kallas för en initialsäkerhet. Med tanke på den höga risken kan det vara ett betydande belopp. DEGIRO har skapat en riskmodell som används för att bestämma den mängd säkerhet som krävs. Om priset på den underliggande tillgången skiljer sig från vad du har förväntat dig kan du ofta uppfylla din förpliktelse genom att deponera detta reserverade belopp.

förklaring hur man beräknar värdet för ett terminskontrakt och hur mycket marginal som måste finnas

Hur kan du investera i terminer med DEGIRO?

Hos DEGIRO kan du handla med terminer på ett antal anslutna derivatbörser . På grund av deras relativt höga risk och deras komplexitet är de inte lämpliga för oerfarna investerare. Med ett DEGIRO-konto kan du därför inte handla direkt med derivat. Du behöver ett Active- eller Trader-konto, som kräver ytterligare lämplighetstest och villkor.

Handel med derivat, som till exempel terminer, kan vara mycket lönsam, men den medför betydande risker. En fördel är att du kan dra nytta av hävstångseffekten, vilket gör att det går att uppnå en hög avkastning på din investering. En nackdel är däremot att du kan förlora mer pengar än den ursprungliga insatsen. Terminer är komplexa finansiella produkter . Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. DEGIRO sköter inte någon fysisk leverans för kontrakt som avräknas genom fysiska leveranser. Vi informerar kunderna om ett kommande utgångsdatum och begär att positionen ska stängas innan utgångsdatumet. Om det inte händer kommer DEGIRO att stänga positionen för investeraren för att, till exempel, förhindra att man skulle behöva köpa ett antal fat olja. Vi ber därför om en säkerhet. I vissa exceptionella situationer kan de förluster som en investerare drabbas av vara högre än denna säkerhet. Om du har en otillräcklig säkerhet enligt vår riskmodell kan vi be dig göra en insättning eller sänka din risk. Om du inte åtgärdar underskottet i tid eller om din risk blir för hög enligt modellen kan DEGIRO behöva ingripa. Det rekommenderas att endast ingå förpliktelser som du kan uppfylla med pengar som du inte kommer att behöva på kort sikt.

Risk för terminer

Terminskontrakt är användbara för investerare för att begränsa riskexponering i affärer och säkra sig mot marknadsfall. Här är några faktorer att vara medveten om när du investerar i terminer:

  • Att investera i ett terminskontrakt tar bort osäkerheten om det framtida priset på en tillgång och gör det möjligt att låsa in ett specifikt köp- eller försäljningspris. Det hjälper företag att eliminera tvetydighet i förväntade kostnader och vinster.
  • Terminshandel innefattar hävstångseffekt, vilket kan resultera i förluster som är större än den ursprungliga investeringen, eller betydande vinster.
  • Den ytterligare risken i terminshandel kommer från karaktären och processen för handel med terminskontrakt, inte den inneboende risken för den underliggande tillgången. För att hantera hävstångseffekten klokt använder terminshandlare försiktiga stop-loss-order för att begränsa potentiella förluster.
  • Framgångsrika terminshandlare utövar god penninghantering och upprätthåller tillräckligt med fritt investeringskapital för att täcka kapitalutnyttjanden. Handel med terminskontrakt kräver mer skicklighet och aktiv förvaltning jämfört med traditionella aktieinvesteringar.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.