03 Grundläggande finansiella produkter

När du börjar investera kommer du att upptäcka att det finns många typer av produkter med varierande komplexitet. Med det breda utbudet av tillgängliga produkter, var börjar man? I den här videon kommer vi ge dig en inledande förklaring av fyra vanliga finansiella produkter: aktier, obligationer, ETF:er och investeringsfonder.

Text version

Shares, bonds and ETF’s

Aktier, obligationer och fonder

När du väl börjat investera kan du uppleva att det finns många olika produkter som är allt från enkla till komplexa. Så var börjar du?

Shares are capital, expressing the ownership of part of a company.

Aktiehandel

Den mest kända formen av investeringar är handel med aktier. Genom att köpa en aktie i ett företag som är börsnoterat blir du i själva verket ägare till en liten del av det företaget. Om det går bra för företaget kommer det att bli attraktivt för andra investerare att också köpa aktier i företaget. I detta fall stiger vanligtvis aktiekursen och du kan sälja din position i företaget med en vinst. Detta kallas en realisationsvinst. Omvänt kan en förlust uppstå om företaget presterar dåligt och aktiekursen sjunker. Säljer du dina aktier kan detta då leda till en förlust för din investering.

Att sälja till ett högre pris än du köpte för är inte det enda sättet att få din portfölj att växa. Det är vanligt att företag delar ut en del av sin vinst till aktieägarna. Det utbetalda beloppet kallas en utdelning. På detta sätt kan du generera en inkomst från dina aktier utan att behöva sälja positionen.

Government bond. You loan money to the government and receive a coupon.

Handel med obligationer

Obligationer är en annan välkänd och ofta använd finansiell produkt. De är i huvudsak ett lån till en stat eller ett företag som du får ränta på. Denna ränta kallas en kupong och beloppet kan variera beroende på ett antal faktorer, inklusive lånets varaktighet och kreditbetyget på den institution du lånar ut till. Investeringar i kortfristiga obligationer till stater eller företag med hög kreditvärdighet är ett vanligt sätt att minska risken i en portfölj. Nackdelen med dessa lågriskprodukter är att kupongen vanligtvis också kan förväntas vara låg.

The ETF is described as a basket of different products offered as one product.

Börshandlade fonder (ETF:er)

Det är också möjligt att få ett urval av olika finansiella produkter med ett enda köp. Vanligtvis krävs en stor budget och en hel del tid för att köpa en mängd olika aktier. Men produkter som ETF:er gör det möjligt att göra detta på ett enkelt och kostnadsvänligt sätt.

En ETF, eller Tracker som de vanligtvis kallas, är en passivt förvaltad fond som avser att matcha avkastningen för den underliggande produktkorgen. De underliggande tillgångarna i en Tracker kan vara ett index, som t.ex. S&P 500. De kan också vara specialiserade med avseende på andra faktorer, inklusive region eller sektor. Några exempel på detta är en Tracker med europeiska företag eller en med aktier från jordbruksföretag. Den institution som emitterar fonden tar ut en avgift, ofta mellan 0,10 % och 1,00% för denna tjänst. Dessa kostnader inkluderas vanligtvis i själva produktens pris.

Investeringsfonder

En investeringsfond liknar på många sätt en Tracker. Detta är också en samling underliggande finansiella instrument i en enda produkt, men en investeringsfond förvaltas däremot aktivt av en fondförvaltare. Detta innebär att fondens innehåll ofta ses över och kan förändras över tid. Kostnaderna för en aktivt förvaltad fond kommer att vara högre än för en passivt förvaltad Tracker och tenderar att ligga mellan 0,5% - 2,00%. Liksom för Trackers kommer dessa kostnader oftast att ingå i produktens pris.

Mäklare tar vanligtvis en avgift när de investerar i ETF: er och investeringsfonder. Men med DEGIRO kan du investera i ett urval av dessa produkter utan transaktionskostnader. På vår prissida kan du hitta en översikt över dessa produkter och läsa mer om villkoren.

Kommer härnäst

I nästa lektion introducerar vi mer komplexa produkter. Exempel på dessa är optioner, terminer och hävstångsprodukter.

När du börjar investera kommer du att upptäcka att det finns många typer av produkter med varierande komplexitet. Med det breda utbudet av tillgängliga produkter, var börjar man? I den här videon kommer vi ge dig en inledande förklaring av fyra vanliga finansiella produkter: aktier, obligationer, ETF:er och investeringsfonder.

Text version

Shares, bonds and ETF’s

Aktier, obligationer och fonder

När du väl börjat investera kan du uppleva att det finns många olika produkter som är allt från enkla till komplexa. Så var börjar du?

Shares are capital, expressing the ownership of part of a company.

Aktiehandel

Den mest kända formen av investeringar är handel med aktier. Genom att köpa en aktie i ett företag som är börsnoterat blir du i själva verket ägare till en liten del av det företaget. Om det går bra för företaget kommer det att bli attraktivt för andra investerare att också köpa aktier i företaget. I detta fall stiger vanligtvis aktiekursen och du kan sälja din position i företaget med en vinst. Detta kallas en realisationsvinst. Omvänt kan en förlust uppstå om företaget presterar dåligt och aktiekursen sjunker. Säljer du dina aktier kan detta då leda till en förlust för din investering.

Att sälja till ett högre pris än du köpte för är inte det enda sättet att få din portfölj att växa. Det är vanligt att företag delar ut en del av sin vinst till aktieägarna. Det utbetalda beloppet kallas en utdelning. På detta sätt kan du generera en inkomst från dina aktier utan att behöva sälja positionen.

Government bond. You loan money to the government and receive a coupon.

Handel med obligationer

Obligationer är en annan välkänd och ofta använd finansiell produkt. De är i huvudsak ett lån till en stat eller ett företag som du får ränta på. Denna ränta kallas en kupong och beloppet kan variera beroende på ett antal faktorer, inklusive lånets varaktighet och kreditbetyget på den institution du lånar ut till. Investeringar i kortfristiga obligationer till stater eller företag med hög kreditvärdighet är ett vanligt sätt att minska risken i en portfölj. Nackdelen med dessa lågriskprodukter är att kupongen vanligtvis också kan förväntas vara låg.

The ETF is described as a basket of different products offered as one product.

Börshandlade fonder (ETF:er)

Det är också möjligt att få ett urval av olika finansiella produkter med ett enda köp. Vanligtvis krävs en stor budget och en hel del tid för att köpa en mängd olika aktier. Men produkter som ETF:er gör det möjligt att göra detta på ett enkelt och kostnadsvänligt sätt.

En ETF, eller Tracker som de vanligtvis kallas, är en passivt förvaltad fond som avser att matcha avkastningen för den underliggande produktkorgen. De underliggande tillgångarna i en Tracker kan vara ett index, som t.ex. S&P 500. De kan också vara specialiserade med avseende på andra faktorer, inklusive region eller sektor. Några exempel på detta är en Tracker med europeiska företag eller en med aktier från jordbruksföretag. Den institution som emitterar fonden tar ut en avgift, ofta mellan 0,10 % och 1,00% för denna tjänst. Dessa kostnader inkluderas vanligtvis i själva produktens pris.

Investeringsfonder

En investeringsfond liknar på många sätt en Tracker. Detta är också en samling underliggande finansiella instrument i en enda produkt, men en investeringsfond förvaltas däremot aktivt av en fondförvaltare. Detta innebär att fondens innehåll ofta ses över och kan förändras över tid. Kostnaderna för en aktivt förvaltad fond kommer att vara högre än för en passivt förvaltad Tracker och tenderar att ligga mellan 0,5% - 2,00%. Liksom för Trackers kommer dessa kostnader oftast att ingå i produktens pris.

Mäklare tar vanligtvis en avgift när de investerar i ETF: er och investeringsfonder. Men med DEGIRO kan du investera i ett urval av dessa produkter utan transaktionskostnader. På vår prissida kan du hitta en översikt över dessa produkter och läsa mer om villkoren.

Kommer härnäst

I nästa lektion introducerar vi mer komplexa produkter. Exempel på dessa är optioner, terminer och hävstångsprodukter.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.