Vad är indexinvestering och hur fungerar det?

Många nya investerare som börjar investera på egen hand börjar med indexinvestering. Detta enkla och i allmänhet billiga sätt att investera hjälper till att sätta ihop en diversifierad portfölj. Indexinvestering är en form av investering där man följer marknaden (passiv investering) i stället för att försöka slå den (aktiv investering).

Vad är indexinvestering?

Ett aktieindex är det vägda genomsnittet av ett antal utvalda aktier som uppfyller vissa kriterier. Ett nederländskt exempel är AEX-indexet. Detta index består av de 25 största och mest omsatta börsbolagen på Euronext Amsterdam. Detta är inte det enda indexet som är kopplat till denna börs. Medelstora företag (s.k. mid-cap) har varit representerade i AMX (Amsterdams mid-cap-index) sedan 1995. Sedan 2005 har ett tredje index lagts till, AScX (Amsterdam Small cap Index). Detta består av 25 småföretag som är noterade på Euronext Amsterdam. Många länder har sina egna index. Det finns också index med företag från ett större område. Populära index är t.ex:

EURO STOXX 50

Detta aktieindex är baserat på de femtio största börsnoterade företagen i Europa. Det tittar på antalet omsättbara aktier (free float) per företag för att fastställa storleken. Dessutom får ett företag uppta högst 10 % av indexet.

S&P 500

S&P 500 är det aktieindex som följs mest av investerare världen över eftersom det ger en tillförlitlig bild av den amerikanska aktiemarknaden. Amerikanska företag som är noterade på New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ och som uppfyller vissa kriterier kan ingå i detta index.

NASDAQ Composite

Sedan aktiemarknaden NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quatations) skapades 1971 har NASDAQ Composite-indexet också funnits. Detta index är större än de tidigare nämnda indexen eftersom det består av alla företag som är noterade på NASDAQ. Dessa är främst företag inom tekniksektorn.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) är också känt som 'Dow 30'. Indexet är baserat på trettio stora, offentliga blue-chip-företag som är noterade på New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ. Det är det näst äldsta amerikanska indexet efter Dow Jones Transportation Average. DJIA är utformat som ett mått på den amerikanska ekonomins status.

MSCI World

MSCI World Index innehåller stora och medelstora företag från 23 länder och 26 tillväxtmarknader. Indexet är utformat för att följa de globala aktiemarknaderna och förvaltas av Morgan Stanley Capital International. Det är också därifrån akronymen MSCI kommer.

Indexinvestering via ETF:er

Det är möjligt att investera i ett index genom en indextracker. En tracker är formellt känd som en börshandlad fond, eller ETF. Det är en produkt som följer ett index, en råvara, en obligation eller en sammansättning av produkter. Målet med en ETF är att produktens resultat ska ligga så nära värdet på de underliggande produkterna som möjligt. Den största fördelen är möjligheten att diversifiera din investeringsportfölj på ett enkelt sätt och till en relativt låg kostnad. En ETF är utformad på samma sätt som en investeringsfond. En investeringsfond är en portfölj som förvaltas av experter och som består av olika finansiella produkter. Det kan vara en aktiefond, men också en indexfond. En stor skillnad mellan en ETF och en investeringsfond är att en investeringsfond ofta investeras aktivt (många köp och försäljningar), vilket gör produkten dyrare än en ETF. I allmänhet räknas ETF:er som passiva investeringar.

På den här sidan kan du läsa mer om att köpa ETF:er via vår plattform.

Investering med index genom optioner och terminer

Förutom att investera med en indextracker är det också möjligt att investera i ett index med hjälp av en option eller termin. En termin är ett terminskontrakt om att leverera en underliggande produkt till ett överenskommet pris vid en överenskommen tidpunkt i framtiden. Den underliggande produkten kan vara ett index. Indexterminer betalas alltid ut i likvider. En kontraktsstorlek på 200 x indexet gäller.

När du köper en option köper du rätten att köpa eller sälja ett visst antal värdepapper i framtiden till ett visst pris. I finansvärlden är optioner och terminer derivat. Det innebär att de är derivat som får sitt värde från priset på en underliggande tillgång. När det gäller optioner kan den underliggande produkten också vara ett index. Värdet på en option baseras huvudsakligen på priset på denna underliggande tillgång, den underliggande tillgångens volatilitet och optionsavtalets löptid.

Innan du börjar investera i optioner eller terminer är det viktigt att du först lär dig vilka möjligheter som finns, men mycket viktigare är att du förstår riskerna. Optioner och terminer, liksom andra komplexa produkter, är inte lämpliga för nybörjare.

Vad är risken med indexinvestering?

Indexinvestering kan vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. På DEGIRO är vi öppna och transparenta när det gäller riskerna med att investera. Med indexinvestering investerar du fortfarande i ett totalindex genom en enda transaktion. Eftersom du med indexinvestering följer marknaden löper du risken att inte kunna förutse förändringar, till exempel om ett företag tas över eller om indexets sammansättning förändras. Även om index baseras på flera företag, så att elementet är diversifierat, kan tidpunkten för din investering också ha en betydande inverkan på din avkastning. Istället för att investera ett belopp på en gång, vilket utsätter dig för kostnaden för dina värdepapper vid ett tillfälle, kan du välja att investera gradvis under en längre tidsperiod. Genom att investera i mindre belopp, t.ex. månadsvis eller kvartalsvis, är du mindre exponerad för det pris som betalas vid investeringstillfället, men priset på investeringen är genomsnittligt sett över en längre tidsperiod. Denna metod kallas genomsnittlig enhetskostnad. Läs mer om diversifiering.

Innan du börjar investera finns det ett antal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Det hjälper till att avgöra hur stor risk du är villig att ta och vilka produkter som är bäst för dig. Dessutom är det inte tillrådligt att investera pengar som du kan behöva på kort sikt eller att ta positioner som kan orsaka ekonomiska svårigheter.

Investera med DEGIRO

Är du intresserad av indecinvestering via DEGIRO? För att investera i finansiella produkter, t.ex. ETF:er, optioner och terminer, behöver du en mäklare för att lägga en order. DEGIRO är en nätmäklare som anser att det är viktigt att du kan ha en diversifierad portfölj med låga kostnader.

Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ utöver listan över ETF:er för att investera på över femtio börser i trettio länder, med några av de lägsta avgifterna på marknaden. För mer information kan du besöka marknadssidan på vår webbplats. Kolla dessutom in transaktionsavgifterna på vår sida om priser.

Öppna konto

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Första lektionen

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.