Investera i guld för nybörjare

Guld är en av de mest populära ädelmetallerna och har varit en viktig del av samhället i århundraden, ända sedan antiken. Idag används det för smycken, tandvård, elektronik, medicin, flygteknik och sist men inte minst för investeringar.

Om du funderar på att investera i guld kan du läsa vidare om faktorer som påverkar guldpriset, fördelar och nackdelar, hur du kan investera i guld och hur du kan göra det med DEGIRO.

Faktorer som påverkar guldpriset

Innan vi går in på hur du kan investera i guld är det viktigt att förstå de faktorer som kan påverka prisutvecklingen för denna ädelmetall. Några av dessa är:

 • Amerikansk dollar: Valutarörelser kan starkt påverka guldpriset, främst den amerikanska dollarn. Det finns i allmänhet ett omvänt förhållande mellan guldpriset och dollarn. När dollarn sjunker i värde tenderar guldpriserna att öka. Å andra sidan tenderar guldpriserna att sjunka när dollarn ökar i värde.

 • Penningpolitik: Räntorna kan påverka guldpriset, varvid höga marknadsräntor kan ha en nedåtgående effekt på guldpriset.

 • Ekonomiska uppgifter: I en starkare ekonomi med indikatorer som låg sysselsättning, jobbtillväxt, expansion i tillverkningsindustrin och BNP-tillväxt kan guldpriset oftast pressas nedåt.

 • Osäkerhet: Även om det är mycket allmänt kan osäkerhet spela en roll för guldpriset. I synnerhet politisk osäkerhet. Detta beror delvis på att guld allmänt betraktas som en säker tillgång, dvs. investeringar som förväntas behålla eller öka i värde i tider av marknadsvolatilitet och nedgångar.

Fördelar med att investera i guld

Guld är den mest populära investeringen av alla ädelmetaller. Nedan följer några av dess främsta fördelar:

 • Diversifiering: Att lägga till guld i din investeringsportfölj kan bidra till att diversifiera den. Att ha en portfölj som innehåller en blandning av tillgångstyper, branscher, valutor etc. som inte är nära korrelerade med varandra kan bidra till att sprida riskerna. Historiskt sett har guld haft en negativ korrelation med aktier och andra finansiella instrument.

 • Likviditet: Guld anses i allmänhet vara mycket likvid, vilket innebär att du kan köpa och sälja guld enkelt och utan dröjsmål. Självklart varierar likviditeten från produkt till produkt, så till exempel kan en ETF för guld vara mer likvid än en guldtacka och vice versa.

 • Bevarar sin köpkraft: Jämfört med andra tillgångar, t.ex. kontanter, har guld generellt sett bevarat förmögenheten genom generationer.

Nackdelar med att investera i guld

Att investera i guld kan vara fördelaktigt, men som alla andra investeringar har det sina nackdelar och risker. Några av de största nackdelarna är:

 • Endast kapitalvinster: Om du investerar i fysiskt guld är den enda inkomst som du får från guld en vinst om guldpriset stiger jämfört med inköpspriset. Vissa guldgruveaktier, till exempel, betalar dock utdelning och då är passiva inkomster möjliga.

 • Volatilitet: Guld har i allmänhet bibehållit sitt värde på lång sikt, men priserna kan vara volatila på kort sikt.

 • Risk: Även om vissa anser att guld är en relativt säker investering, innebär alla investeringar en viss risk.

Hur kan jag investera i guld?

Det finns många sätt att investera i guld. Innan du gör det är det viktigt att tänka på din investeringsplan och se till att den stämmer överens med dina investeringsmål och din risktolerans. Vanliga sätt att investera i guld är bland annat:

 • Bullion: Ett sätt att investera i guld är att köpa fysiskt guld. Till exempel genom att köpa guldtackor (i form av tackor eller mynt) eller smycken.

 • Aktier i guldgruvor: Du kan också investera i aktier i guldgruvor. Detta är en mer indirekt väg att investera i guld eftersom du inte äger guldet personligen. Värdet på guldgruveaktier fluktuerar vanligtvis upp och ner och följer nära guldpriset. Det kan dock förekomma prissvängningar och ytterligare överväganden, såsom företagets finansiella ställning eller andra gruvrelaterade frågor.

 • ETF:er: Det finns också många börshandlade guldfonder (ETF:er) som gör det möjligt för dig att placera pengar på guldmarknaden. Vissa ETF:er för guld koncentrerar sig på guldets råvaruaspekter, till exempel prisfluktuationer. Andra kommer att investera i företag inom guldindustrin. Du kan få information om fonden och dess sammansättning i dess Key Investor Information Document (KIID). Oavsett vilket så äger du med ETF:er för guld inte den fysiska råvaran, utan snarare små mängder guldrelaterade tillgångar i en enda aktie.

  Exempel på ETF:er för guld på vår plattform är iShares Physical Gold ETC (IE00B4ND3602), Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) och Sprott Physical Gold Trust (CA85207H1047).

 • Terminer och andra hävstångsprodukter: Ett annat populärt sätt att investera i guld är via guldterminer eller andra hävstångsprodukter där den underliggande tillgången är guld. Terminer och hävstångsprodukter är komplexa instrument och kan ha en hög risk att förlora din investering, eller till och med mer. Vi rekommenderar att du endast investerar i produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter och som du förstår riskerna.

Investera i guld på DEGIRO

Med ett DEGIRO-konto kan du investera i guld på flera olika sätt. Som nätmäklare erbjuder vi inte fysiska guldinvesteringar, men du kan investera i guldgruveaktier, ETF:er och hävstångsprodukter. Det finns till och med två ETF:er för guld på vår plattform som du kan investera i. För mer information, se här.

Öppna konto

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.