Vad är en IPO?

En börsintroduktion (IPO) är när ett privat företag erbjuder aktier till allmänheten i en nyemission. De nyemitterade aktierna börjar sedan handlas på en börs, t.ex. New York Stock Exchange (NYSE) eller Euronext Amsterdam.

Varför vill företag gå till börsen?

Ett företag kan gå till börsen på flera olika sätt, beroende på dess mål. Det vanligaste sättet är genom en börsintroduktion, men företag kan också gå till börsen genom en direktnotering eller genom ett SPAC-bolag (Special Purpose Acquisition Company). Här zoomar vi in på för- och nackdelarna med att gå till börsen genom en börsintroduktion.

Fördelar med en börsnotering

Börsintroduktioner är ett populärt sätt för företag att gå ut på börsen, och det finns skäl till det:

  • Att skaffa kapital: Den största fördelen med en börsnotering är att man får mer kapital. När företag vill anskaffa kapital kan det vara för många olika ändamål, t.ex. för att finansiera forskning och utveckling, anställa nya medarbetare, minska skulderna, förvärva andra företag och mycket mer.
  • Rykte: Det kan vara bra för ett företags rykte och trovärdighet att gå ut på börsen. Det ger inte bara ett företag mycket uppmärksamhet och publicitet, utan företagen måste också uppfylla vissa krav för att vara noterade på en börs och lämna ut viss information, t.ex. finansiella rapporter. Som en följd av detta har många människor större förtroende för offentliga företag..

Nackdelar med en börsnotering

Det finns fördelar med att gå ut på börsen, men också nackdelar. Några av dessa är:

  • Finansiell rapportering: Offentliga företag måste lämna ut mycket information till investerare. De måste till exempel följa regelbunden finansiell rapportering, vilket kan vara svårt, tidskrävande och kostsamt.
  • Höga kostnader: IPO-processen är inte billig. Företagen måste vanligtvis anlita advokater, investeringsbanker, revisorer och externa konsulter. En av de största kostnaderna i samband med en börsintroduktion är avgifterna för emissionsinstituten, som kan uppgå till mellan 4 och 7 % av bruttointäkterna från börsintroduktionen.
  • Prestationstryck: När ett företag väl är börsnoterat finns det ett tryck på att prestera bra resultat, och långsiktiga tillväxtstrategier kan komma i andra hand eftersom investerarna vill se resultat redan idag.

Hur fungerar en börsintroduktion?

Innan ett företag gör en börsintroduktion har det färre investerare, t.ex. vänner, familjemedlemmar, riskkapitalister och ängelinvesterare. När ett företag genomför en börsintroduktion och allmänheten kan köpa aktier i företaget blir allmänheten därför delägare i företaget.

Att gå till börsen genom en börsintroduktion kan vara en långdragen och dyr process. Företag som väljer denna väg anlitar vanligtvis ett emissionsinstitut, t.ex. en investeringsbank, för att hjälpa dem med processen, inklusive att fastställa ett ursprungligt pris för erbjudandet och bestämma antalet aktier som ska säljas. När det första priset är fastställt utfärdar emissionsföretaget aktier till investerarna och aktierna börjar handlas på en börs.

Observera att det ursprungliga priset (IPO-priset) skiljer sig från det pris som börjar handlas. IPO-priset fastställs före börsintroduktionen och är det pris som investerare som deltar i börsintroduktionen kommer att betala per aktie. För att locka investerare är detta vanligtvis lägre än vad de analytiker som prissätter företaget tror att aktierna kommer att gå för på den öppna marknaden. I de flesta fall har icke-professionella investerare inte möjlighet att delta i börsintroduktionen utan kan köpa aktier när de börjar handlas på börsen. Detta pris beror på efterfrågan på aktien när den börjar handlas. Högprofilerade börsintroduktioner tenderar att uppleva volatilitet när de kommer ut på marknaden.

Hur man som investerare reagerar på en börsintroduktion

När ett mer välkänt företag går till börsen är det viktigt att göra en noggrann undersökning om företagets ekonomiska status och inte falla in i mediehype. En resurs du kan använda är företagets prospekt, som är ett dokument som alla företag som går till börsen måste utfärda. Det innehåller information om företagets verksamhet, finansiella uppgifter, framtida prognoser, risker med mera.

Investeringar i börsintroduktioner tenderar att vara riskfyllda och spekulativa till sin natur. Därför bör du alltid överväga din investeringsplan innan du fattar ett investeringsbeslut. IPO-priserna är uppskattningar, och det är inte ovanligt att aktiekursen i slutet av den första handelsdagen på marknaden efter börsintroduktionen är mycket lägre eller högre än IPO-priset. Vissa investerare kan vänta med att investera i börsintroduktioner för att se hur de presterar under de första dagarna eller månaderna på marknaden för att bättre kunna avgöra företagets värde.

Investera i börsintroduktioner via DEGIRO

På DEGIRO kan du investera i börsintroduktioner så snart de börjar handlas på marknaden. I agendasektionen i plattformen finns en flik för IPO:er, där du kan hitta tidigare IPO:er eller sådana som kommer att börja handlas idag. Du kan också hålla utkik efter kommande börsintroduktioner i nyheterna eller kolla in vår blogg för att ta reda på några av de mest efterlängtade börsintroduktionerna för 2022

I vissa fall kan vi erbjuda våra investerare möjligheten att delta i vissa amerikanska börsintroduktioner. Vi kommer att informera dig med ett meddelande med detaljer om börsintroduktionen och instruktioner om hur du tecknar dig i näringsidkaren när detta sker.

Öppna konto

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Sista lektionen

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.