04 Komplexa finansiella produkter

Förutom de grundläggande finansiella produkterna som behandlades i föregående lektion kanske du har hört talas om mer komplexa instrument, till exempel optioner och hävstångsprodukter. Dessa investeringsprodukter är inte lämpliga för att nybörjarinvesterare eftersom de har en högre risk för förluster. Oavsett kommer den här videon kort att presentera dessa produkter så att du har en bättre förståelse för det syfte de tjänar och de risker som är inblandade.

Text version

person thinking if the stock will go up or down.

En introduktion till derivat och hävstångsprodukter

Det finns ett brett utbud av finansiella produkter att välja mellan när du börjar investera, inklusive mycket komplicerade produkter. Exempel på dessa är optioner och hävstångsprodukter. Dessa investeringsprodukter är inte lämpliga för den oerfarne investeraren, eftersom de har en högre risk för förluster. Vi vill dock kort presentera dem så att du bättre förstår risken.

Derivat

Om du äger en aktie äger du också en motsvarande andel i det företaget. Men det finns också investeringsprodukter som får sitt värde från en underliggande tillgång eller produkt, till exempel en aktie eller en råvara. Dessa produkter kallas derivat. Erfarna investerare kan använda derivat för att spekulera i prisrörelser eller för att minimera risk. Även om derivat i vissa fall kan uppnå en hög avkastning kommer de vanligtvis också med höga kostnader och risker.

Optioner

Ett vanligt exempel på derivat är ett optionskontrakt. Om du har en viss förväntan på hur priset på en aktie kommer att förändras kan du handla baserat på denna förväntan med en option. Som namnet antyder ger optioner dig rätten att köpa eller sälja en underliggande tillgång, som en aktie, till ett fast pris vid ett förutbestämt datum i framtiden. En köpoption ger dig rätten att köpa den underliggande produkten medan en säljoption ger dig rätten att sälja.

Trading with leverage

Anta att priset på en aktie är € 20 men du förväntar dig att kursen kommer stiga under den kommande månaden. Du kan då köpa en köpoption, vilket ger dig rätten att köpa denna aktie senare till ett förutbestämt pris. Säg att du väljer en option som ger dig rätten att köpa 100 aktier för € 21 vardera, två månader från och med nu. För att erhålla denna rätt betalar du en premie, till exempel € 1,50. Denna premie måste multipliceras med en faktor vilket är antalet aktier som optionen täcker, ofta 100. Om du köper detta optionskontrakt skulle det belopp du investerar därför vara lika med € 150.

Om priset på aktien stiger till € 25 i slutet av de två månaderna kan du utnyttja optionen och öppna en position på 100 aktier till ett pris av € 21 per aktie. Är marknadsräntan högre kan du direkt göra en vinst genom att sälja aktierna. Per aktie skulle du då få € 25 från försäljningen. Med hänsyn till inköpspriset på € 21 och € 1,50 - premien kommer vinsten ner till € 2,50 per aktie, eller € 250 totalt. Om du hade använt den initiala investeringen på € 150 för att köpa aktierna direkt, skulle du ha fått avkastning på 7 aktier istället för 100 och tjänat mindre på ökningen.

Explanation of options in a graph.

Terminer

En annan vanlig typ av derivat är terminskontrakt. Terminer är standardiserade kontrakt som liksom optioner görs mellan två parter till ett fast pris och utgångsdatum. Till skillnad från optioner löses nästan alla terminskontrakt kontant i stället för den fysiska leveransen av den underliggande produkten vid lösendag. Kontraktsstorleken tenderar också att vara större jämfört med optioner.

Säg att du tror att ett aktieindex kommer att gå upp. Det prissätts för närvarande till € 600 och du överväger ett terminskontrakt med en € 200-multiplikator. Hela värdet på detta terminskontrakt skulle vara € 120 000. När du handlar med terminer behöver du inte köpa hela beloppet men det finns vanligtvis ett initial säkerhetskrav för att ingå avtalet. Säg att det finns ett säkerhetskrav på 15%. Du skulle få en exponering på € 120.000 för det underliggande genom att göra en insättning på minst € 18.000 som säkerhetskrav på ditt konto. Detta innebär att du kan få en stor exponering för ett litet initialt säkerhetskrav med ett terminskontrakt.

Explanation of the contract size and margin required of futures.

Till skillnad från optioner löses terminer dagligen. Detta innebär att om terminen har stigit tre poäng vid slutet av handelsdagen kommer du att få 3 gånger € 200-multiplikatorn, för ett belopp på € 600. Observera att eftersom kontraktets storlek är större än säkerhetskravet är det också möjligt att förlora mer än din insättning med terminer.

Hävstångsprodukter

Det finns också hävstångsprodukter som utfärdas av finansiella institut med olika namn och egenskaper. Med dessa produkter lånar du ofta pengar från emittenten för att handla med ökad exponering för en underliggande tillgång och på så vis skapa en hävstångseffekt. Dessa produkter har i allmänhet höga kostnader som debiteras av emittenten. Exempel på dessa produkter är warranter och certifikat.

Dessa produkter, liksom optioner och terminer, passar inte för den oerfarne investeraren eftersom de är komplexa, volatila och riskabla. Vi har bara behandlat grunderna i den här lektionen och om du vill handla med dessa produkter rekommenderar vi dig starkt att lära dig mer om dem innan du börjar.

Kommer härnäst

Nästa lektion kommer att utforska vad som bestämmer priserna på finansiella instrument, varför de förändras, och hur de olika priserna skiljer sig åt.

Förutom de grundläggande finansiella produkterna som behandlades i föregående lektion kanske du har hört talas om mer komplexa instrument, till exempel optioner och hävstångsprodukter. Dessa investeringsprodukter är inte lämpliga för att nybörjarinvesterare eftersom de har en högre risk för förluster. Oavsett kommer den här videon kort att presentera dessa produkter så att du har en bättre förståelse för det syfte de tjänar och de risker som är inblandade.

Text version

person thinking if the stock will go up or down.

En introduktion till derivat och hävstångsprodukter

Det finns ett brett utbud av finansiella produkter att välja mellan när du börjar investera, inklusive mycket komplicerade produkter. Exempel på dessa är optioner och hävstångsprodukter. Dessa investeringsprodukter är inte lämpliga för den oerfarne investeraren, eftersom de har en högre risk för förluster. Vi vill dock kort presentera dem så att du bättre förstår risken.

Derivat

Om du äger en aktie äger du också en motsvarande andel i det företaget. Men det finns också investeringsprodukter som får sitt värde från en underliggande tillgång eller produkt, till exempel en aktie eller en råvara. Dessa produkter kallas derivat. Erfarna investerare kan använda derivat för att spekulera i prisrörelser eller för att minimera risk. Även om derivat i vissa fall kan uppnå en hög avkastning kommer de vanligtvis också med höga kostnader och risker.

Optioner

Ett vanligt exempel på derivat är ett optionskontrakt. Om du har en viss förväntan på hur priset på en aktie kommer att förändras kan du handla baserat på denna förväntan med en option. Som namnet antyder ger optioner dig rätten att köpa eller sälja en underliggande tillgång, som en aktie, till ett fast pris vid ett förutbestämt datum i framtiden. En köpoption ger dig rätten att köpa den underliggande produkten medan en säljoption ger dig rätten att sälja.

Trading with leverage

Anta att priset på en aktie är € 20 men du förväntar dig att kursen kommer stiga under den kommande månaden. Du kan då köpa en köpoption, vilket ger dig rätten att köpa denna aktie senare till ett förutbestämt pris. Säg att du väljer en option som ger dig rätten att köpa 100 aktier för € 21 vardera, två månader från och med nu. För att erhålla denna rätt betalar du en premie, till exempel € 1,50. Denna premie måste multipliceras med en faktor vilket är antalet aktier som optionen täcker, ofta 100. Om du köper detta optionskontrakt skulle det belopp du investerar därför vara lika med € 150.

Om priset på aktien stiger till € 25 i slutet av de två månaderna kan du utnyttja optionen och öppna en position på 100 aktier till ett pris av € 21 per aktie. Är marknadsräntan högre kan du direkt göra en vinst genom att sälja aktierna. Per aktie skulle du då få € 25 från försäljningen. Med hänsyn till inköpspriset på € 21 och € 1,50 - premien kommer vinsten ner till € 2,50 per aktie, eller € 250 totalt. Om du hade använt den initiala investeringen på € 150 för att köpa aktierna direkt, skulle du ha fått avkastning på 7 aktier istället för 100 och tjänat mindre på ökningen.

Explanation of options in a graph.

Terminer

En annan vanlig typ av derivat är terminskontrakt. Terminer är standardiserade kontrakt som liksom optioner görs mellan två parter till ett fast pris och utgångsdatum. Till skillnad från optioner löses nästan alla terminskontrakt kontant i stället för den fysiska leveransen av den underliggande produkten vid lösendag. Kontraktsstorleken tenderar också att vara större jämfört med optioner.

Säg att du tror att ett aktieindex kommer att gå upp. Det prissätts för närvarande till € 600 och du överväger ett terminskontrakt med en € 200-multiplikator. Hela värdet på detta terminskontrakt skulle vara € 120 000. När du handlar med terminer behöver du inte köpa hela beloppet men det finns vanligtvis ett initial säkerhetskrav för att ingå avtalet. Säg att det finns ett säkerhetskrav på 15%. Du skulle få en exponering på € 120.000 för det underliggande genom att göra en insättning på minst € 18.000 som säkerhetskrav på ditt konto. Detta innebär att du kan få en stor exponering för ett litet initialt säkerhetskrav med ett terminskontrakt.

Explanation of the contract size and margin required of futures.

Till skillnad från optioner löses terminer dagligen. Detta innebär att om terminen har stigit tre poäng vid slutet av handelsdagen kommer du att få 3 gånger € 200-multiplikatorn, för ett belopp på € 600. Observera att eftersom kontraktets storlek är större än säkerhetskravet är det också möjligt att förlora mer än din insättning med terminer.

Hävstångsprodukter

Det finns också hävstångsprodukter som utfärdas av finansiella institut med olika namn och egenskaper. Med dessa produkter lånar du ofta pengar från emittenten för att handla med ökad exponering för en underliggande tillgång och på så vis skapa en hävstångseffekt. Dessa produkter har i allmänhet höga kostnader som debiteras av emittenten. Exempel på dessa produkter är warranter och certifikat.

Dessa produkter, liksom optioner och terminer, passar inte för den oerfarne investeraren eftersom de är komplexa, volatila och riskabla. Vi har bara behandlat grunderna i den här lektionen och om du vill handla med dessa produkter rekommenderar vi dig starkt att lära dig mer om dem innan du börjar.

Kommer härnäst

Nästa lektion kommer att utforska vad som bestämmer priserna på finansiella instrument, varför de förändras, och hur de olika priserna skiljer sig åt.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.