09 Vad tror du om framtiden?

Det gamla ordspråket ”tålamod är en dygd” kan tillämpas för investerare när det gäller ränta. De som får avkastning på en investering kan också få avkastning på avkastningen, ett koncept som kallas ränta på ränta. Med tiden kommer detta att påverka portföljens avkastning kraftigt. Den här videon kommer att diskutera vad du bör tänka på för långsiktig investering.

Text version

Bar graph that is moving up

Fördelar med att börja tidigt

Att tålamod är en dygd är ett gammalt ordspråk som också gäller för investerare. De som får avkastning på sin investering kan också få avkastning på avkastningen, ett koncept som kallas för ränta på ränta. Även om det kanske inte verkar så mycket till en början, kan denna effekt ibland vara så stor att till och med Albert Einstein kallade det världens åttonde under.

En långsiktig investering

Om du behåller dina pengar investerade under tillräckligt lång tid blir det möjligt att inte bara göra vinster på den initiala investeringen utan också på tidigare gjorda avkastningar. Om man ser över tillräckligt lång tid och om dina avkastningar är positiva, så kan ränta på ränta effekten leda till en ökad avkastning.

För att illustrera poängen med ränta på ränta antar vi en genomsnittlig och positiv avkastning varje år. Observera att i praktiken kan förluster också uppstå när du investerar. Låt oss säga att du investerar € 5 000 och får en genomsnittlig avkastning på 7% per år. I slutet av det första året kommer denna investering att innebära en vinst på € 350. Om detta återinvesteras och vi antar samma avkastning på 7% ökar din vinst nästa år till nästan € 375. Varje år kommer det investerade beloppet att öka, eftersom tidigare vinster bidrar till en högre avkastning.

Compound interest snowball effect.

Den totala ränta på räntan skapar en snöbollseffekt; ju längre pengarna finns kvar, desto mer ökar din initiala investering år efter år. I det här exemplet, med en initial investering på € 5 000 vid 25 års ålder, kommer du att få en årlig ränta på nästan € 700 när du är 35. Men senare vid 65 års ålder kommer detta öka till över 5000 euro per år, utan en enda addering till den initiala investeringen.

Påverkan av avgifter

Denna effekt gäller inte bara din avkastning utan också faktorer som kan påverka din avkastning; nämligen de avgifter du betalar din mäklare för att handla. Eftersom små vinster kan bli mycket större vinster tack vare ränta på ränta kan de avgifter du betalar nu ha en betydande inverkan på din avkastning även längre fram i tiden.

The impact of trading fees on the returns of an investor.

Ta igen exemplet med att investera € 5 000 vid 25 års ålder med en årlig genomsnittlig avkastning på 7%. Vid 65 år skulle din portfölj ha vuxit till nästan € 75 000 bara från årlig avkastning. För att bibehålla den här portföljen kommer din mäklare dock att debitera dig avgifter. Låt oss säga att du betalar € 25 per år i mäklaravgifter. Under en 40-årsperiod innebär detta att du betalar € 1 000 i avgifter. Men eftersom detta belopp inte längre kan generera ränta, gör det att din portfölj blir cirka € 5 000 mindre i slutändan.

Anta att dessa kostnader är lite högre, € 125 per år. Detta kan verka som en liten skillnad men slutresultatet är dramatiskt lägre, mindre än € 50 000. I slutändan även om kostnaderna var € 125 per år, kommer den förlorade avkastningen ner till ett genomsnitt på € 625 per år.

Därför kan det vara en fördel att överväga och jämföra de avgifter som mäklare tar ut. Detta kan spara mycket pengar över tid. DEGIRO erbjuder otroligt låga avgifter. En jämförelse mellan mäklare finns på vår prissida.

Kommer härnäst

I vår sista lektion kommer det att finnas en översikt med vad du bör tänka på när du sätter ihop en investeringsplan. Det finns en översikt över olika investeringsmål och motsvarande strategier för att nå dit.

Det gamla ordspråket ”tålamod är en dygd” kan tillämpas för investerare när det gäller ränta. De som får avkastning på en investering kan också få avkastning på avkastningen, ett koncept som kallas ränta på ränta. Med tiden kommer detta att påverka portföljens avkastning kraftigt. Den här videon kommer att diskutera vad du bör tänka på för långsiktig investering.

Text version

Bar graph that is moving up

Fördelar med att börja tidigt

Att tålamod är en dygd är ett gammalt ordspråk som också gäller för investerare. De som får avkastning på sin investering kan också få avkastning på avkastningen, ett koncept som kallas för ränta på ränta. Även om det kanske inte verkar så mycket till en början, kan denna effekt ibland vara så stor att till och med Albert Einstein kallade det världens åttonde under.

En långsiktig investering

Om du behåller dina pengar investerade under tillräckligt lång tid blir det möjligt att inte bara göra vinster på den initiala investeringen utan också på tidigare gjorda avkastningar. Om man ser över tillräckligt lång tid och om dina avkastningar är positiva, så kan ränta på ränta effekten leda till en ökad avkastning.

För att illustrera poängen med ränta på ränta antar vi en genomsnittlig och positiv avkastning varje år. Observera att i praktiken kan förluster också uppstå när du investerar. Låt oss säga att du investerar € 5 000 och får en genomsnittlig avkastning på 7% per år. I slutet av det första året kommer denna investering att innebära en vinst på € 350. Om detta återinvesteras och vi antar samma avkastning på 7% ökar din vinst nästa år till nästan € 375. Varje år kommer det investerade beloppet att öka, eftersom tidigare vinster bidrar till en högre avkastning.

Compound interest snowball effect.

Den totala ränta på räntan skapar en snöbollseffekt; ju längre pengarna finns kvar, desto mer ökar din initiala investering år efter år. I det här exemplet, med en initial investering på € 5 000 vid 25 års ålder, kommer du att få en årlig ränta på nästan € 700 när du är 35. Men senare vid 65 års ålder kommer detta öka till över 5000 euro per år, utan en enda addering till den initiala investeringen.

Påverkan av avgifter

Denna effekt gäller inte bara din avkastning utan också faktorer som kan påverka din avkastning; nämligen de avgifter du betalar din mäklare för att handla. Eftersom små vinster kan bli mycket större vinster tack vare ränta på ränta kan de avgifter du betalar nu ha en betydande inverkan på din avkastning även längre fram i tiden.

The impact of trading fees on the returns of an investor.

Ta igen exemplet med att investera € 5 000 vid 25 års ålder med en årlig genomsnittlig avkastning på 7%. Vid 65 år skulle din portfölj ha vuxit till nästan € 75 000 bara från årlig avkastning. För att bibehålla den här portföljen kommer din mäklare dock att debitera dig avgifter. Låt oss säga att du betalar € 25 per år i mäklaravgifter. Under en 40-årsperiod innebär detta att du betalar € 1 000 i avgifter. Men eftersom detta belopp inte längre kan generera ränta, gör det att din portfölj blir cirka € 5 000 mindre i slutändan.

Anta att dessa kostnader är lite högre, € 125 per år. Detta kan verka som en liten skillnad men slutresultatet är dramatiskt lägre, mindre än € 50 000. I slutändan även om kostnaderna var € 125 per år, kommer den förlorade avkastningen ner till ett genomsnitt på € 625 per år.

Därför kan det vara en fördel att överväga och jämföra de avgifter som mäklare tar ut. Detta kan spara mycket pengar över tid. DEGIRO erbjuder otroligt låga avgifter. En jämförelse mellan mäklare finns på vår prissida.

Kommer härnäst

I vår sista lektion kommer det att finnas en översikt med vad du bör tänka på när du sätter ihop en investeringsplan. Det finns en översikt över olika investeringsmål och motsvarande strategier för att nå dit.

backtotop

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.