05 Vad bestämmer priset på en aktie?

Oavsett typ av produkt har alla börsnoterade finansiella instrument ett pris. Du undrar kanske vilka faktorer som bestämmer priset på en aktie, till exempel Volkswagen eller Apple? Och vad får detta pris att stiga eller sjunka? Den här videon förklarar hur priset på en aktie bestäms.

Text version

Supply and demand portrayed on a scale to determine the price of a stock.

Prissättning av finansiella instrument

Aktier, obligationer, optioner; alla noterade finansiella instrument har ett pris. Men vilka faktorer bestämmer priset på en aktie så som Volkswagen eller Shell? Och vad är det som får detta pris att stiga eller sjunka?

Det initiala priset

För att ett företag ska växa och expandera behöver det ett sätt att finansiera sin verksamhet. En metod för ett företag att få in pengar är att emittera aktier eller tillgångar till allmänheten genom att notera aktierna på en börs. Detta gör det möjligt för allmänheten att investera pengar mot en liten ägarandel i gengäld. Denna process kallas också en börsnotering eller IPO (Initial Public Offering). Vanligtvis görs det i samarbete med en eller flera investeringsbanker som fungerar som garant. Dessa banker övervakar processen medan de gör en första värdering av företaget innan aktierna offentliggörs. Banken kommer att släppa ett initialt uppskattat prisintervall för aktievärdet som investerare kan använda som en indikator när de anmäler sig för att först köpa dessa aktier. När investerare kommer in bestäms börspriset för aktien och de första aktierna säljs till allmänheten.

Prisrörelser

När aktien är noterad på en börs bestäms priset sedan av utbud och efterfrågan på marknaden. Detta kommer att baseras på allmänhetens uppfattning och förväntningar, nyheter och företagets resultat. Om exempelvis en skandal uppstår kan investerare förlora förtroendet och aktiekursen kommer nästan med säkerhet att pressas ner. Nyheter kan också spela en roll för vissa läkemedelsföretag. Om ett nytt läkemedel släpps är det troligt att aktiekursen för det producerande företaget kommer att öka. Om det istället avvisas kan aktiekursen förväntas sjunka.

Priset kan också påverkas på en sektornivå. Om en politisk representant tillkännager planerad expansion av infrastruktur är det troligt att företag inom byggsektorn kommer att gynnas. Slutligen kommer geopolitiska och makroekonomiska faktorer också att påverka priset på en aktie. Under perioder med ekonomisk tillväxt eller nedgång kan du förvänta dig att aktiekurserna reagerar i enlighet med dessa.

Market capitalization is determined by the share price multiplied with the amount of issued shares.

Börsvärde

Priset på en aktie är i sig inte en indikator på hur företaget värderas. Det beror på att det totala börsvärdet är beroende av antalet utgivna aktier. Om man tittar på en aktie som är prissatt till 100 EUR med 100.000 utfärdade aktier, uppgår det totala börsvärdet till 10 miljoner. I ett annat exempel med ett pris per aktie på endast 5 EUR men 30 miljoner emitterade aktier är det totala marknadsvärdet 150 miljoner.

Bid is the best offer, ask is de lowest requested price. The amount in between is called the spread.

Köp och sälj-priser

Priset per aktie kallas också kursen. Detta är det senaste priset för vilket en aktie har handlats för och därför ingen garanti för att du kan handla det igen för samma belopp. Köp- och sälj-priserna kommer att vara mer relevanta för att lägga en order vid det tillfället. Det högsta priset som en köpare är villig att betala för en aktie kallas köp/bid. Det lägsta priset som en säljare är villig att sälja för kallas sälj/ask. Ofta kommer det att finnas en spread mellan dessa två priser. För aktier där potentiella köpare och säljare har liknande förväntningar på företaget kan denna bid-ask-spread vara mycket liten. För andra aktier kan denna skillnad å andra sidan vara betydande. Till exempel de som inte handlas lika ofta eller de där köpare och säljare har mycket olika åsikter om aktiernas värde.

Kommer härnäst

Nästa lektion kommer att handla om hur en aktie kan värderas och vilka avvägningar som kommer att spela in när du gör ett köp/sälj.

Oavsett typ av produkt har alla börsnoterade finansiella instrument ett pris. Du undrar kanske vilka faktorer som bestämmer priset på en aktie, till exempel Volkswagen eller Apple? Och vad får detta pris att stiga eller sjunka? Den här videon förklarar hur priset på en aktie bestäms.

Text version

Supply and demand portrayed on a scale to determine the price of a stock.

Prissättning av finansiella instrument

Aktier, obligationer, optioner; alla noterade finansiella instrument har ett pris. Men vilka faktorer bestämmer priset på en aktie så som Volkswagen eller Shell? Och vad är det som får detta pris att stiga eller sjunka?

Det initiala priset

För att ett företag ska växa och expandera behöver det ett sätt att finansiera sin verksamhet. En metod för ett företag att få in pengar är att emittera aktier eller tillgångar till allmänheten genom att notera aktierna på en börs. Detta gör det möjligt för allmänheten att investera pengar mot en liten ägarandel i gengäld. Denna process kallas också en börsnotering eller IPO (Initial Public Offering). Vanligtvis görs det i samarbete med en eller flera investeringsbanker som fungerar som garant. Dessa banker övervakar processen medan de gör en första värdering av företaget innan aktierna offentliggörs. Banken kommer att släppa ett initialt uppskattat prisintervall för aktievärdet som investerare kan använda som en indikator när de anmäler sig för att först köpa dessa aktier. När investerare kommer in bestäms börspriset för aktien och de första aktierna säljs till allmänheten.

Prisrörelser

När aktien är noterad på en börs bestäms priset sedan av utbud och efterfrågan på marknaden. Detta kommer att baseras på allmänhetens uppfattning och förväntningar, nyheter och företagets resultat. Om exempelvis en skandal uppstår kan investerare förlora förtroendet och aktiekursen kommer nästan med säkerhet att pressas ner. Nyheter kan också spela en roll för vissa läkemedelsföretag. Om ett nytt läkemedel släpps är det troligt att aktiekursen för det producerande företaget kommer att öka. Om det istället avvisas kan aktiekursen förväntas sjunka.

Priset kan också påverkas på en sektornivå. Om en politisk representant tillkännager planerad expansion av infrastruktur är det troligt att företag inom byggsektorn kommer att gynnas. Slutligen kommer geopolitiska och makroekonomiska faktorer också att påverka priset på en aktie. Under perioder med ekonomisk tillväxt eller nedgång kan du förvänta dig att aktiekurserna reagerar i enlighet med dessa.

Market capitalization is determined by the share price multiplied with the amount of issued shares.

Börsvärde

Priset på en aktie är i sig inte en indikator på hur företaget värderas. Det beror på att det totala börsvärdet är beroende av antalet utgivna aktier. Om man tittar på en aktie som är prissatt till 100 EUR med 100.000 utfärdade aktier, uppgår det totala börsvärdet till 10 miljoner. I ett annat exempel med ett pris per aktie på endast 5 EUR men 30 miljoner emitterade aktier är det totala marknadsvärdet 150 miljoner.

Bid is the best offer, ask is de lowest requested price. The amount in between is called the spread.

Köp och sälj-priser

Priset per aktie kallas också kursen. Detta är det senaste priset för vilket en aktie har handlats för och därför ingen garanti för att du kan handla det igen för samma belopp. Köp- och sälj-priserna kommer att vara mer relevanta för att lägga en order vid det tillfället. Det högsta priset som en köpare är villig att betala för en aktie kallas köp/bid. Det lägsta priset som en säljare är villig att sälja för kallas sälj/ask. Ofta kommer det att finnas en spread mellan dessa två priser. För aktier där potentiella köpare och säljare har liknande förväntningar på företaget kan denna bid-ask-spread vara mycket liten. För andra aktier kan denna skillnad å andra sidan vara betydande. Till exempel de som inte handlas lika ofta eller de där köpare och säljare har mycket olika åsikter om aktiernas värde.

Kommer härnäst

Nästa lektion kommer att handla om hur en aktie kan värderas och vilka avvägningar som kommer att spela in när du gör ett köp/sälj.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.