01 Vilken typ av investerare är du?

Det finns flera saker att tänka på när du börjar investera. En bra utgångspunkt är att tänka över vilken typ av investerare du vill vara. Vad är din investeringsstil? Kommer du att vara en aktiv eller passiv investerare? Se den här videon för att avgöra vilken typ av investerare du är.

Text version

Investor thinking about an active or passive investment strategy

Gå in på finansmarknaden

När du börjar investera finns det flera saker att tänka på. Men allt börjar med att bestämma sig för vilken typ av investerare du är. Den här lektionen handlar om vad du kan tänka på för att komma igång och vilka olika investeringsstilar som finns.

Investera eller spara

Kanske har du bara haft ett sparkonto tills nu, men besparingar och investeringar kan komplettera varandra väl. När man tittar på den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden under en tillräckligt lång tidsperiod blir det tydligt att den gett en högre avkastning än det genomsnittliga sparkontot. Detta kan vara en av anledningarna till att investeringar blivit mer populära. I dessa lektioner kommer vi att prata mer om hur investeringskonton fungerar och vilka olika typer av finansiella produkter du kan köpa.

Övervägningar

Innan du börjar investera finns det ett antal faktorer att tänka på. Det underlättar att tänka över hur mycket risk du är villig att ta och vilka typer av produkter som är bäst lämpade för att nå dina mål. Börjar du exempelvis investera i tidig ålder så innebär det en längre investeringshorisont. Detta beror på den extra tid du har om du behöver återhämta dig från en avtagande aktiemarknad. I jämförelse måste du vara villig att ta en större risk för en att få högre avkastning på kort tid.

Investeringsstilar

Eftersom investerare kommer ha olika mål och strategier finns ett antal investeringsstilar. Dessa kan delas upp i två huvudkategorier; aktivt investerande och passivt investerande.

Active investors aim for high return in a short period of time.

Aktivt investerande är också känt som trading eller spekulering. Dessa investerare kommer att spendera tid på att övervaka börser, agera på rörelser på marknaderna och kan använda mer komplexa finansiella instrument som optioner och terminer. Här är fokusen vanligtvis på kort sikt och med målet att få en högre avkastning än marknadsgenomsnittet. Något som kräver betydande tid och kunskap. Denna investeringsstil är därför vanligtvis inte lämplig för den oerfarne investeraren.

passive investors aim to minimize risk over a long period of time.

Passivt investerande å andra sidan fokuserar mer på investeringar över en längre tidsram. De som följer en passiv stil kommer att köpa mindre volatila och mer diversifierade produkter för att sprida risken över investeringarna. På så sätt kan förluster av enstaka volatila aktier kompenseras av vinster från andra investeringar. Research behövs mindre ofta och marknaden behöver inte övervakas kontinuerligt. För att hjälpa dig med detta finns det finansiella instrument, som t.ex. trackers, för att köpa en korg med aktier i en enda position. Genom att sprida dina investeringar på detta sätt kommer avkastningen närmare följa marknadsgenomsnittet. Denna metod för investeringar har blivit allt enklare och av den anledningen populär bland nybörjarinvesterare.

Kommer härnäst

Om du planerar att börja bygga din portfölj kan du göra det baserat på vilken investeringsstil som passar dig bäst. I de kommande lektionerna kommer du att lära dig mer om hur detta fungerar och om de olika typer av finansiella produkter som finns tillgängliga. Vi kommer också att ge dig mer inblick i marknadens underliggande grunder och hur du kan börja investera.

Det finns flera saker att tänka på när du börjar investera. En bra utgångspunkt är att tänka över vilken typ av investerare du vill vara. Vad är din investeringsstil? Kommer du att vara en aktiv eller passiv investerare? Se den här videon för att avgöra vilken typ av investerare du är.

Text version

Investor thinking about an active or passive investment strategy

Gå in på finansmarknaden

När du börjar investera finns det flera saker att tänka på. Men allt börjar med att bestämma sig för vilken typ av investerare du är. Den här lektionen handlar om vad du kan tänka på för att komma igång och vilka olika investeringsstilar som finns.

Investera eller spara

Kanske har du bara haft ett sparkonto tills nu, men besparingar och investeringar kan komplettera varandra väl. När man tittar på den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden under en tillräckligt lång tidsperiod blir det tydligt att den gett en högre avkastning än det genomsnittliga sparkontot. Detta kan vara en av anledningarna till att investeringar blivit mer populära. I dessa lektioner kommer vi att prata mer om hur investeringskonton fungerar och vilka olika typer av finansiella produkter du kan köpa.

Övervägningar

Innan du börjar investera finns det ett antal faktorer att tänka på. Det underlättar att tänka över hur mycket risk du är villig att ta och vilka typer av produkter som är bäst lämpade för att nå dina mål. Börjar du exempelvis investera i tidig ålder så innebär det en längre investeringshorisont. Detta beror på den extra tid du har om du behöver återhämta dig från en avtagande aktiemarknad. I jämförelse måste du vara villig att ta en större risk för en att få högre avkastning på kort tid.

Investeringsstilar

Eftersom investerare kommer ha olika mål och strategier finns ett antal investeringsstilar. Dessa kan delas upp i två huvudkategorier; aktivt investerande och passivt investerande.

Active investors aim for high return in a short period of time.

Aktivt investerande är också känt som trading eller spekulering. Dessa investerare kommer att spendera tid på att övervaka börser, agera på rörelser på marknaderna och kan använda mer komplexa finansiella instrument som optioner och terminer. Här är fokusen vanligtvis på kort sikt och med målet att få en högre avkastning än marknadsgenomsnittet. Något som kräver betydande tid och kunskap. Denna investeringsstil är därför vanligtvis inte lämplig för den oerfarne investeraren.

passive investors aim to minimize risk over a long period of time.

Passivt investerande å andra sidan fokuserar mer på investeringar över en längre tidsram. De som följer en passiv stil kommer att köpa mindre volatila och mer diversifierade produkter för att sprida risken över investeringarna. På så sätt kan förluster av enstaka volatila aktier kompenseras av vinster från andra investeringar. Research behövs mindre ofta och marknaden behöver inte övervakas kontinuerligt. För att hjälpa dig med detta finns det finansiella instrument, som t.ex. trackers, för att köpa en korg med aktier i en enda position. Genom att sprida dina investeringar på detta sätt kommer avkastningen närmare följa marknadsgenomsnittet. Denna metod för investeringar har blivit allt enklare och av den anledningen populär bland nybörjarinvesterare.

Kommer härnäst

Om du planerar att börja bygga din portfölj kan du göra det baserat på vilken investeringsstil som passar dig bäst. I de kommande lektionerna kommer du att lära dig mer om hur detta fungerar och om de olika typer av finansiella produkter som finns tillgängliga. Vi kommer också att ge dig mer inblick i marknadens underliggande grunder och hur du kan börja investera.

Första lektionen

backtotop

Börja investera idag.

Upptäck varför över 2 miljoner kunder valt vår plattform.

Skapa ett gratis konto nu

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.