Vill du köpa utländska aktier?

Vissa privata investerare tenderar att investera på inhemska marknader av många olika skäl, varav ett är att de är hemmaplansorienterade. Att gå in på internationella marknader kan dock potentiellt gynna din portfölj. I den här artikeln diskuteras investeringar i utländska aktier, inklusive fördelar, risker, skattekonsekvenser och kostnader, och du får information om att investera internationellt med DEGIRO.

Varför investera i utländska aktier?

Vi måste först förklara varför man vill investera på utländska börser och köpa amerikanska aktier eller till och med Hong Kong-aktier. Oavsett om du funderar på att investera i välkända amerikanska företag eller sörskilda europeiska företag, finns nedan några fördelar med internationella investeringar:

 • Diversifiering

  Att köpa utländska aktier är ett enkelt sätt att diversifiera din portfölj. Låt oss säga att din portfölj endast består av inhemska aktier. Om ekonomin i ditt land då hypotetiskt sett drabbas av en krasch, har detta en betydande negativ inverkan på din portfölj. Om din portfölj innehöll aktier från olika länder, kanske även nominerade i olika utländska valutor, skulle denna typ av investeringsrisk kunna vara mer väl spridd.

  En verklig diversifiering uppnås dock inte genom att enbart investera i utländska aktier. Att investera i företag inom olika sektorer och branscher samt att investera i olika finansiella produkter, t.ex. obligationer och ETF:er, kan också bidra till att diversifiera din portfölj. I den här videon förklaras diversifiering mer ingående och dess betydelse för investeringar.

 • Växande ekonomier

  Genom att gå in på internationella marknader kan du också delta i ekonomiernas tillväxt. Det innebär att du genom att gå in på en aktiemarknad som fortfarande är under utveckling har en chans att delta i dess tillväxt och eventuellt göra vinster i framtiden.

 • Fler valmöjligheter

  Slutligen ger investeringar på internationella marknader dig möjlighet att köpa och sälja ett större utbud av produkter i stället för att vara begränsad till aktier som handlas på din hemmabörs. Vissa länder kan också erbjuda olika investeringsmöjligheter. Till exempel finns cannabisaktier tillgängliga på amerikanska och kanadensiska börser på grund av legaliseringen av cannabis i dessa länder.

Hur kan jag investera i utländska aktier?

För att investera i aktier i allmänhet måste du vanligtvis öppna ett aktiekonto hos en mäklare, till exempel DEGIRO. Om du är intresserad av att investera i internationella aktier är det viktigt att först se vilka utländska börser och investeringsalternativ en mäklare har. DEGIRO ger dig tillgång till över 50 börser i 30 länder, så du behöver inte oroa dig för det.

När du har öppnat ditt konto kan du investera i utländska aktier direkt eller indirekt.

 • Direkta investeringar

  Direktinvesteringar i utländska aktier innebär att man köper aktier i ett utländskt land. På så sätt får du delägarskap i ett företag som är baserat utanför ditt hemland.

 • Indirekta investeringar

  Du kan också indirekt investera i utländska aktier via ETF:er eller andra investeringsfonder. Med en ETF eller investeringsfond äger du inte direkt en del av företaget. Dessa produkter följer snarare resultatet av en korg av värdepapper som kan innehålla delar av aktier i utländska företag.

Vilka är riskerna?

Oavsett om du investerar i inhemska eller utländska aktier finns det alltid en risk. Vissa aktiemarknader och utländska företag kan vara mer riskfyllda än andra. Hög risk kan leda till stora vinster men också till stora förluster. När du funderar på att investera på utländska marknader är det viktigt att tänka på din personliga investeringsplan och din risktolerans. Nedan följer några risker att ta hänsyn till:

 • Valutasvängningar

  Internationella aktier kan nomineras i en utländsk valuta och därför bör man ta hänsyn till valutafluktuationer. Valutakurser kan påverka dina investeringar negativt, men kan också påverka dem positivt när valutakurserna är gynnsamma.

 • Politisk risk

  Om du väljer att köpa utländska aktier kan det finnas en politisk risk som innebär att ett lands politiska klimat kan leda till oförutsedda förluster.

 • Ekonomisk risk

  Ekonomisk risk kan också uppstå när du köper aktier internationellt. Om ett lands ekonomi är instabil kan detta ha en negativ inverkan på dina investeringar och din avkastning jämfört med ett land med en starkare, mindre instabil ekonomi.

 • Mindre likviditet

  Värdepapper kan handlas mer sällan beroende på hur stor den utländska marknaden är. Om det finns mindre likviditet kan det vara svårare att köpa eller sälja eller det kan ta längre tid för din(a) order att utföras.

Vilka är de skattemässiga konsekvenserna?

När du går in på internationella marknader finns det också skattekonsekvenser att ta hänsyn till. Om du har köpt en aktie eller om ett företag har betalat utdelning måste skatter betalas i enlighet med detta. Skatterna kan variera från land till land. Till exempel finns det en transaktionsskatt på 0,5 % vid köp av aktier i Storbritannien som kallas Stamp Duty (stämpelskatt).

Källskatt betalas däremot på inkomster som utdelningar eller kuponger. Den betalas till skattemyndigheterna i den betalande organisationens hemland (källlandet) direkt vid utbetalningen av inkomsten. Källskattesatserna varierar också beroende på land och vissa länder kan ha skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning av samma inkomst.

Om det till exempel finns ett skatteavtal mellan USA och ditt hemvistland kan ifyllandet av W-8BEN-blanketten ge en 'Relief at Source' på amerikansk inkomst.

DEGIRO har en särskild lista över produkter som omfattas av denna förmån och du som kund måste uppfylla vissa villkor. Mer information om detta och beskattning i allmänhet finns i vår FAQ om skatt. Observera: Eftersom DEGIRO är en excecution-only mäklare tillhandahåller vi inga skattetjänster av något slag.

Investera i utländska aktier med DEGIRO

Som nämnts ovan har du med ett DEGIRO-konto tillgång till mer än 50 börser i 30 länder. Förutom många europeiska börser kan du också handla på nordamerikanska börser samt börser i Asien och Oceanien. En fullständig översikt finns på vår sida Produkter och marknader.

Vi erbjuder för närvarande inte prisflöden för vissa börser, inklusive (men inte begränsat till): Australien, Kanada, Hongkong, Japan och Singapore. För dessa börser kommer du endast att se priserna i slutet av dagen. Om det inte finns någon direkt prisinformation kan du fortfarande lägga order, men du kanske vill hitta prisinformation på annat håll på nätet.

När du investerar internationellt bör du tänka på tidszoner. Vissa börser är öppna vid olika tider eller kan vara stängda på grund av en lokal helgdag. Vi har därför gjort en översikt över börsernas öppettider och helgdagar så att du enkelt kan se när en börs är öppen. Om du lägger en order när en börs inte är öppen behålls din order och skickas till börsen när marknaden öppnar igen.

Hur mycket kostar det?

Avgifterna kan ha en betydande inverkan på din avkastning, så det är viktigt att ta hänsyn till detta när du öppnar ett investeringskonto.

Vi erbjuder låga avgifter för både inhemska och internationella investeringar. Våra avgifter varierar beroende på börsen. En översikt finns på vår sida om avgifter. Det kan hända att en aktie är noterad på mer än en börs. När du köper aktier som är noterade på mer än en börs ska du tänka på att beroende på börsen, varierar avgifterna, handelsvolymerna kan vara olika och aktiekurserna kan vara nominerade i en utländsk valuta.

Transaktioner i utländsk valuta kan hanteras på två sätt: genom att använda AutoFX-alternativet eller genom att hålla utländska medel manuellt. AutoFX är standardalternativet och vi konverterar automatiskt det nödvändiga beloppet. Om du säljer en aktie kommer intäkterna också att konverteras tillbaka till din basvaluta. Med manuell valutainställning har du möjlighet att manuellt konvertera medel och hålla utländsk valuta på ditt konto. Om du ofta handlar med utländska valutor kan den manuella funktionen vara ett mer kostnadseffektivt alternativ. En översikt över avgifterna för båda alternativen finns på vår sida om avgifter.

Öppna konto

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.