Hem Avgifter

Avgifter

Du hittar transaktionskostnaderna här: https://www.degiro.se/priser/
Nej. Det är helt upp till dig att bestämma hur många affärer du vill göra hos DEGIRO. Det finns inga restriktioner på minsta antal affärer.
DEGIRO tar inte ut någon årlig avgift. De avgifter som tas ut kan hittas i Prislistan, därför kommer kunder för det mesta endast bli debiterade för transaktioner som gjorts såvida någon extra service är beställd. Men, om du handlar på en marknad som inte är din hemmamarknad (för svenska kunder är Stockholmsbörsen hemmamarknad) kommer en maximal årlig avgift på €2.50 per marknad att tas ut.

Hos DEGIRO kan du belåna till extremt låga avgifter genom att använda dig av allokering. Kostnaden för allokerat kapital är följande:

Belåning Avgift
Belåning (EUR) EONIA (minimum 0 %) + 1,25 %
Belåning (USD) USD LIBOR (minimum 0 %) + 1,25 %
Belåning (GBP) LIBOR (minimum 0 %) + 1,25 %
Belåning (SEK) STIBOR (minimum 0 %) + 1,55 %
Belåning (DKK) DKK Tomorrow/Next (minimum 0 %) + 1,75 %
Belåning (NOK) NOWA (minimum 0 %) + 1,50 %
Belåning (HUF) BUBOR (minimum 0 %) + 2,50 %

Varje månad kan du specifiera summan samt valutan du vill allokera till ditt konto. Ditt senaste besked är avgörande och kommer vara gällande från och med första dagen på nästkommande månad. Beskedet kommer automatiskt förnyas för varje nästkommande månad såvida du inte ger något annat besked.

Fördelen med allokering är att du får tillgång till extra kapital till extremt låga avgifter. Tänk på att avgifterna tas ut på hela det allokerade beloppet, även när det bara används delvis eller inte alls. Din begäran om belåning kommer alltid att bli uppfylld, så länge din marginal på investeringskontot tillåter det.

Icke allokerad belåning är tillgänglig till en årsränta på 4 %. Räntekostnader dras av varje månad.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.