Hem Handel

Handel

I enlighet med den nya europeisk lagstiftningen (MiFID II) är emittenter som utfärdar ETF:er och derivat skyldiga att tillhandahålla dokumentation på språk där köparen är bosatt, i vårt fall på svenska. Detta för att bättre skydda och informera investerare. Många utländska emittenter väljer fortfarande att endast skriva dessa dokument på sitt eget lokala språk. Dessa produkter kommer inte längre att vara tillgängliga för köp via vår plattform, från och med den 2 januari. Detta kommer att kvarstå fram tills dess att språkkraven är uppfyllda.

 

Vilka produkter kommer att påverkas av detta?

Detta gäller ett urval av utländska ETF:er och derivat där ingen dokumentation på svenska tillhandahålls. Till exempel ETF:er från Vanguard eller iShares.

 

Hur länge kommer det här att gälla?

Detta kommer att skilja sig åt per produkt och beror endast på emittenterna. Så snart som dokumentation på svenska finns tillgängligt kommer produkterna att öppnas upp för köp igen på vår plattform.

 

Kan jag fortfarande äga eller sälja dessa produkter?

Ja, ändringen förhindrar endast att du köper dessa produkter på vår plattform. Att äga eller sälja dem kommer att fungera som det gjorde innan och förbli möjligt.

 

Kan jag fortfarande köpa dessa ETF och derivat med andra parter?

Eftersom detta är ett resultat av en lagförändring på europeisk nivå måste alla parter i Europa uppfylla denna efterfrågan. För dig som svensk kund kommer alla svenska mäklare endast kunna erbjuda dessa produkter när dokumentationen är tillgänglig på svenska.

Du har möjlighet att investera i nästan alla börser över hela världen, för hela listan över villka börser vi erbjuder vänligen se dokumentet Produkter och börser.

DEGIRO arbetar med en portfoliobaserad marginalmodell för att kontrollera risken för hela investeringsportföljen.

För att räkna ut risken på optioner använder DEGIRO en optionsvärderingsmodell. Denna modell räknar ut värdet på optionerna bland annat med hjälp av värdet på underliggande instrument och implicit volatilitet. DEGIRO appliceras en given uppsättning av scenarion för en aktie eller option för att på så sätt räkna ut risken för en portfölj.

Riskmodellen för optioner används både för optioner med aktier och index som underliggande instrument och kommer ge en indikation på optionsrisken oavsett hur portföljen ser ut i övrigt. I detta fall ses risken som den potentiella utveckling, som de tillgångar DEGIRO har, som kan inträffa inom de två följande handelsdagarna.

Riskmodellen tar följande aspekter I beaktande vid beräkning av optionsvärdet:

 • Värde på underliggande instrument
 • Implicit volatilitet
 • Tid innan optionen löper ut
 • Utdelningsnivå
 • Räntenivå
 • För att fastställa risken för ett visst optionsinnehav, kombinerar riskmodellen de ovan nämnda faktorerna. Ett visst scenario eller utfall skapas på så sätt där dessa faktorer sätts i relation till varandra.

  För mer information kring hur DEGIRO hanterar risk, vänligen se vår Handledning Risker investeringsportfölj

  Ja, absolut. För att handla terminer, kommer du behöva ett ”Active” eller ”Trader” konto, villket du kan uppgradera till så fort du har slutfört registreringen och loggat in.
  Ja det kan du. Du kan inta korta postitioner både intradag och över natten. Du kan korta olika typer av produkter på många olika marknader. Om du går kort, säljer du aktier som du inte äger, med målsättningen att att köpa tillbaka dessa till ett lägre pris senare. All administration i samband med att låna aktier att korta behandlas automatiskt av DEGIRO. För att kunna ta en kort position kommer du behöva ett ”Active” eller ”Trader” konto villket du kan uppgradera till så fort du har slutfört registreringen och loggat in.
  Order kan läggas från 12.00 pm GMT (+/- eventuell sommartid) innan den amerikanska börsen öppnar 2.30 pm GMT (+/- eventuell sommartid).

  För tillfället tas det ut transaktionsskatt vid köp av franska, irländska, italienska aktier samt aktier i Storbritanien. Det tas även ut transaktionsskatt vid försäljning av Grekiska aktier.

  Skatten tas bara ut vid transaktioner i franska företag med ett marknadsvärde på över 1 miljard EUR. För italienska företag tas det bara ut en transaktionskatt om företaget har ett marknadsvärde högre än 500 miljoner EUR.

  Stämpelskatt tas ut vid transaktioner på börser i Storbritanien, med några undantag.

  En översikt på de exakta skatterna kan hittas här.

  Utdelningar från aktier som hålls i din portfölj kommer betalas ut till ditt konto med eventuella skatter avdragna från beloppet. På utbetalningsdagen kommer respektive belopp reserveras till ditt konto och bokas in kort därefter.
  För att få reducerad skatt på inkomst från amerikanska aktier, vänligen fyll i W-8BEN dokumentet som kan hittas på handelsplattformen.

  Ja, det är möjligt för alla aktier som är listade på Euronext börsen. Företaget själv måste även erbjuda denna möjlighet. Om du vill utnyttja detta alternativ, vänligen skicka ett meddelande till ca@degiro.se. Per utdelningstillfälle kommer DEGIRO ta ut en administrationsavgiftavgift på €7,50. Förfrågan om att få utdelning i aktier måste skickas inom tre arbetsdagar efter dagen då aktien handlas utan utdelning.

  Om du inte fått en bekräftelse via email inom två arbetsdagar efter att du skickat din förfrågan, vänligen kontakta DEGIRO på ca@degiro.se.

  Listan nedan visar de börser som du kan gå kort på av de börser där DEGIRO erbjuder handel. Observera att denna lista är endast indikativ och ändringar kan göras när som helst.

  Det är möjligt att DEGIRO inte erbjuder blankning för ett visst värdepapper som handlas på en börs som DEGIRO erbjuder denna tjänst på. Det kan vara så att värdepappret i fråga inte kan lånas. I detta fall får du ett meddelande vid orderläggning som förklarar nekandet.

  Athens Stock Exchange not checked
  Australian Securities Exchange not checked
  Bolsa de Madrid checked
  Borsa Italiana S.p.A. checked
  Börse Frankfurt checked
  Budapest Stock Exchange not checked
  Euronext Amsterdam checked
  Euronext Brussel checked
  Euronext Lisbon checked
  Euronext Paris checked
  Hong Kong Stock Exchange not checked
  Irish Stock Exchange checked
  Istanbul Stock Exchange not checked
  London Stock Exchange checked
  NASDAQ, NYSE, NYSE MKT (AMEX), NYSE Arca not checked
  OMX Copenhagen checked
  OMX Helsinki checked
  OMX Stockholm checked
  Oslo Stock Exchange checked
  Prague Stock Exchange not checked
  Singapore Exchange not checked
  SIX Swiss Exchange checked
  Tokyo Stock Exchange not checked
  Toronto Stock Exchange not checked
  Toronto Ventures Exchange not checked
  Vienna Stock Exchange checked
  Warsaw Stock Exchange not checked
  Xetra checked

  Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

  Obs:
  investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.