Hem Kontakt

Kontakt

Vår kundtjänst är tillgänglig Måndag till fredag mellan 08:00 och 22:00 via email kunder@degiro.se eller via telefon på +46 (0) 852 500 220.
Vårt Order desk är tillgänglig Måndag till fredag mellan 08:00 och 22:00 via email order@degiro.se eller via telefon på +46 (0) 852 500 220.

Om du upplever att DEGIRO har brytit mot några villkor och detta har resulterat i en finansiell förlust, vänligen skicka ett email med ditt klagomål till klagomal@degiro.se.

Alla klagomål kommer behandlas självständigt av vår compliance avdelning. Men om ditt klagomål snarare är en kommentar eller ett klagomål rörande en viss procedur, vänligen kontakta Kundtjänst.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.