Hem Om Degiro

Om Degiro

Tack vare våra låga transaktionskostnader, tilltalar DEGIRO alla typer av investerare. Nätplattformen är lätttillgänglig för nya investerare, samtidigt som de mer erfarna investerarna har möjlighet att använda sig av ett stort antal finansiella instrument.

DEGIRO erbjuder inte något demokonto. Men med en registrering på endast 10 minuter och en minsta insättning på SEK 1 (SEK 10 vid användning av betaltjänst Trustly), kan du sedan få fullständig tillgång till nätplattformen.

Vi anser inte att vi på DEGIRO är en billiga nätmäklare, utan snarare att alla andra mäklare är dyra. I allt från registreringen, villken helt sker online, till utförandet av orders ser vi till att våra system fungerar felfritt. IT-systemen har utvecklats helt internt och vår talangfulla IT-avdelning gör det möjligt för DEGIRO att snabbt ändra i dessa system för att kunna erbjuda kunderna de tjänster de behöver. Utöver detta är DEGIRO en ”execution-only” mäklare. Detta innebär att vi inte kommer erbjuda någon investeringsrådgivning, vi fokuserar istället fullständigt på orderutförandet. Tack vare detta, kan orderutförandet hos oss ske på ett väldigt effektivt sätt, villket i sin tur gör det möjligt för DEGIRO´s kunder att spara pengar.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, även kallat DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. Som en tyskreglerad bank övervakas flatexDEGIRO Bank AG främst av den tyska finansiella tillsynsmyndigheten, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). BaFin är den tyska motsvarigheten till den nederländska tillsynsmyndigheten för finansmarknader (AFM). Dessutom faller flatexDEGIRO Bank AG under indirekt tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB).p>

I Nederländerna har den nederländska centralbanken (DNB) i uppdrag att utöva kontroll av DEGIRO och vi är föremål för tillsyn av AFM. Vår registrering i DNB: s offentliga register kan ses här

Cash Fund

DEGIRO är inte någon bank, utan ett investeringsbolag. En bank kan använda pengarna som kunder har hos dem för sin egna affärsverksamhet, lån till tredje part samt andra investeringar. Om detta går fel, är dina pengar förlorade. Därför innebär banken alltid en risk. Av denna anledning finns det en insättningsgaranti. Då DEGIRO inte är en bank, kan DEGIRO inte använda kundernas pengar för egna investeringar. Alla pengaflöden går via Beleggersgiro. De pengar som du överför till Beleggersgiro´s centrala konto, växlar Degiro omedelbart till enheter i en av Fundshare´s så kallade ”cash funds” (se www.fundshare.nl för mer information; prospektet kan också ses här). Detta är räntefonder som har som målssättning att uppnå en avkastning som som är något under marknadsräntan för den givna valutan, med så lite risk som möjligt. Alla tillgångar i denna räntefond hålls helt åtskillda av en depåförvaltare som är självständig gentemot chefen för denna räntefond. Detta innebär att dessa tillgångar inte löper någon risk vid en eventuell likvidation av DEGIRO. Dina pengar är därför precis lika säkra hos DEGIRO som dina tillgångar är.

Margin Cash Fund

Om du innehar positioner hos Beleggersgiro i Derivat, Lån eller Räntebärande värdepapper, kommer pengar som mottagits av dig eller till dig bli investerade i en så kallad ”Margin cash Fund”. Denna ”Margin Cash Fund” har rätten att förbinda sina positioner till tredje parter med villka Beleggersgiro håller de relevanta positionerna till dig i Derivat, Lån och Räntebärande värdepapper

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.