Hem Order

Order

Du lägger en order för att slutföra din transaktion till det bästa möjliga priset. Detta kan var nödvändigt om du vill få din order genomförd oavsett omständigheterna. Men, med mindre likvida produkter kommer du troligtvis få ett sämre pris än vad du förväntat dig. Därför rekommenderar vi starkt att du behandlar denna ordertyp med försiktighet.

Du lägger en order, som är designad att att begränsa din förlust om en aktie som du innehar faller i pris. Så fort priset på en aktie når din stoploss-nivå, kommer en förutbestämd marknadsorder sänds till börsen för att genomföras.

Likadant, när du har en kort position, kan du placera en stopploss order för att begränsa dina förluster om aktien stiger i pris. Stoploss nivån är den nivå där du kommer börja köpa tillbaka din korta position.

I de flesta situationer används sista pris som trigger, men även bid eller ask priset kan användas. För att undvika dåliga avslut vid oförmånliga priser för vissa produktsegment, kommer stoploss ordern inte att släppas när market makern´s (likviditetsgaranten´s) priser inte ligger i marknaden eller inte är synliga.

Denna ordertyp är designad att begränsa en stopploss order. Stop-limit ordern sätter ett tak på en stopploss order. Så fort priset på en aktie når din stop-limit nivå, kommer stopploss ordern att stoppas. Med andra ord innebär detta att då stop-limit priset är uppnått, blir stop-limit ordern en limit order som köper eller säljer vid limit nivån eller bättre.
En dagorder hålls öppen tills den genomförs under handelsdagen eller framtill att marknaden stänger för dagen. Vid slutet av handelsdagen kommer en dagorder att automatiskt tas bort om den inte genomförts.

En Trailing Stop Order är en order med en rörlig stoppkurs. Om värdepapprets kurs rör sig ifrån vald stoppkurs, rör sig stoppnivån tillsammans med den. Med den här ordertypen väljer du en stoppkurs. Stoppkursen avgör sedan stoppnivån efter att du lagt ordern. Du anger också ett avstånd i absoluta tal (exempelvis i EUR), eller i procent, mellan stoppkurs och stoppnivå.

 

Om priset på värdepappret rör sig så att avtåndet till stoppkursen ökar, kommer stoppkursen röra sig för att återställa det förutbestämda avstånd du angett. Om kursen på värdepappret rör sig så att avståndet till stoppkursen minskar, kommer stoppnivån förbli densamma.

 

Exempel: Säljorder på 20 aktier i bolag ABC. Nuvarande kurs är 10 EUR.

 

  1. Du lägger en trailing stop säljorder med en stoppkurs på 9,70 EUR och ett avstånd på 5 %. Stoppkursen sätts till 9,70 EUR, vilket är närmare det aktuella aktiepriset än vad det valda avståndet.

 

(a)    Priset ökar till 10,50 EUR. Stoppkursen rör sig då till 9,975 EUR på grund av ditt valda avstånd på 5 %. Om priset sedan faller till 9,975 EUR, kommer säljordern att verkställas.

(b)   Den nya stoppkursen är nu 9,9975 EUR. Om aktiepriset faller till 10,20 EUR, kommer stoppkursen förbli densamma.

(c)    Aktiepriset för ABC rör sig från 10,20 EUR till 11 EUR. Stoppkursen följer då med till 10,45 EUR.

 

Du lägger en trailing stop order med en stoppkurs på 9 EUR och ett avstånd på 5 %. Eftersom stoppkursen är över 5 % från det nuvarande aktiepriset på 10 EUR, kommer stoppkursen omedelbart sättas till 9,50 EUR. Den satta stoppkursen på 9 EUR är sedemera inte relevant i detta fall.

När du lägger din order, kommer den omedelbart att skickas till den aktuella börsen. Ordern kommer att tas emot nästan omedelbart efter att den skickats. Om börsen är stängd när du lägger din order kommer den att hållas i orderlagret. För mer information kring orderlagret, vänligen läs igenom “ Hur fungerar orderlagret?”

Order för icke listade investeringsfonder är insamlade och kollektivt skickade till utgivaren. Så fort ordern är skickad kan den inte bli avbryten och kommer att bli behandlad inom tre arbetsdagar.

Order för fonder på Euronext Fundservice handlas dagligen klockan 09:00GMT. Order som placerats föregående handelsdag innan klockan 15:00GMT kommer genomföras nästa dag. Order som placeras efter klockan 15:00GMT kommer skickas nästkommande dag och genomföras dagen därpå klockan 09:00GMT. Det finns ett antal Euronext Fundservices som handlas en gång i veckan, samma princip gäller för dessa fonder. Order skickade föregående handelsdag innan klockan 15:00 GMT kommer genomföras nästa handelsdag.

Orderlagret sparar din order när du lägger den innan eller efter handelsdagen. Din order kommer skickas så fort den aktuella börsen öppnar. Orders till Europeiska börser kommer sändas klockan 06:15 GMT på handelsdagar och orders till Americanska börser kommer sändas 14:29:30 GMT på handelsdagar.
Ja, du kan lägga många olika typer av ordertyper med DEGIRO. För en fullständig lista över olika ordertyper, se dokumentet ’Order och orderutförande’.
Det är möjligt att lägga en order via telefon men extra kostnader tillkommer, en lista över dessa kan hittas i dokumentet ‘Prisöversikt‘. Du kan även ringa Kundservice på +46 (0) 852 500 220

Om du av någon anledning inte har möjligthet att lägga en order via hemsidan, kan du lägga en order via email: order@degiro.se.

När du skickar ett email som innehåller en order, kommer ordern att gå igenom om marknadspriset tillåter detta. Ordern komer sändas til den aktuella börsen av DEGIRO om emailet innehåller med följande:

  • Ditt användarnamn hos DEGIRO,
  • Produkten (ISIN- eller serienummer),
  • Om du vill Köpa/Sälja/Avbryta/lösa in optioner,
  • Antalet aktier eller dyl. som du vill handla,
  • Priset som du vill att ordern ska skickas till marknaden på (limitpriset),
  • Dagorder (via orderdesk kan du endast lägga en dagsorder),
  • Börsen som du vill placera ordern på.

Det finns begränsningar för hur mycket man kan handla för med en order via email. Extra avgifter tillkommer, en lista över dessa kan hittas i dokumentet ‘Prisöversikt‘.

En order som placerats under börsens öppetider kommer omedelbart att skickas till den aktuella börsen. Om ordern inte går igenom direkt kommer den ligga avvaktande tills dess att den kan gå igenom. Dagorders kommer dock automatiskt att avbrytas om de inte går igenom under den aktuella handelsdagen. Order som inte är dagorders och som ligger kvar hos börsen kan avbrytas/annulleras från 07:15 följande handelsdag.

När du försöker avbryta en avvaktande order efter börsens stängning, kommer din borttagna order sparas i orderlagret. För mer information kring hur orderlagret fungerar, vänligen se “Hur fungerar orderlagret?”.

För denna typ av order, väljer du för villken summa som du vill investera i denna kombination av produkter och sedan skriver du in villka produkter kombinationen ska bestå av. Du kan ange villken procentsats som du vill investera i respektive produkt. Aktier för exakt denna summa kommer sedan bli köpta för det givna marknadspriset. En extra avgift tillkommer vid en kombinationsorder utöver den fasta handelsavgiften per produkt.
Vänligen se dokumentet ‘Order och orderutförande‘ för mer information.

En limitorder är en order att inte köpa ett värdepapper för mer än ett visst pris, eller att inte sälja ett värdepapper för mindre än ett specifikt pris (benämnd ”eller bättre” för både köp och sälj). Detta ger dig kontroll över villket pris som ordern kommer utföras med.

En köp limitorder kan bara utföras vid limit priset eller lägre. Till exempel, om du vill köpa en aktie, men inte vill betala mer än SEK 200 för den, kan du placera en limitorder för att köpa en viss aktie för SEK 200. Genom att lägga en limitorder istället för en marknadsorder, kommer du inte att köpa aktien till ett högre pris, men det är möjligt att du kommer få färre aktier än du vill eller att ordern inte går igenom alls.

En sälj limitorder är motsvarande; den kan bara bli genomförd vid limitpriset eller högre.

Om priset du har uppgivit inte är uppnåligt just då, kommer orderna att att skickas till den börs där det mest ekonomiska avslut är att vänta. Hos vissa produkter är det möjligt att specifiera var du vill skicka din order. I detta fall måste du välja ordertypen ”Own routing.”

Orders slutförs i den exakta turordningen som de är laggda.

Vänligen, läs igenom ‘Order och orderutförande ‘ dokumentet för mer information.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.