Hem Riskmodell

Riskmodell

Riskkategorin för ett finansiellt instrument anger hur mycket risk ett finansiellt instrument har enligt vår marginalmodell. Aktier kategoriseras som A-, B-, C- och D-kategorier. För aktier med riskkategori A gäller en händelsesrisk på 50% på ett värdepapperskonto med Trading-profil. F;r Active-profil gäller en risk på 67%. Här hittar du en översikt för kategorierna och tillhörande riskerna för de olika profilerna:

Trader profile
    A  B  C  D  E  F  G  H  I
Long Event    75%    97.5%    100%    100%    7.5%    15%    25%    30%    37.5%
Short Event    75%    150%    300%    450%    7.5%    15%    25%    30%    37.5%
Active profile
  A B C D E F G H I
Long Event 99% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99%
Short Event 100% 150% 300% 450% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5% 100.5%

Vänligen observera att för en Active-profil tillämpas marginal-procentsatserna för en produkt som är ett direkt derivat av ett index (t.ex en OMXS30 Termin har OMXS30 som underliggande). För kategori A uppgår detta till 75 %, kategori E 7.5 % etc. Detta gäller inte för ETF:er som har ett index som underliggande." detta till 75 %, kategori E 7.5 % etc. Detta gäller inte för ETF:er som har ett index som underliggande.


i Handledning risk investeringsprofil framgår mer information om vår riskmodell. Där framgår exempel på hur det investeringsbara saldot beräknas.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.