Hem Riskmodell

Riskmodell

Riskkategorin för ett finansiellt instrument anger hur mycket risk ett finansiellt instrument har enligt vår marginalmodell. Aktier kategoriseras från A till D. För aktier med riskkategori A gäller en händelsesrisk på 62,50% på ett konto med Trading-profil. För Active-profil är händelserisken 83,75% för en lång och kort position i kategori A. Nedan hittar du en översikt för kategorierna och tillhörande riskerna för de olika profilerna:

Trader
    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  no category
Long    62,50%    81,25%    99,00%    99,00%    6,25%    12,50%    18,75%    25,00%    31,25%    99,00%    99,00%
Short    62,50%    125,00%    250,00%    375,00%    6,25%    12,50%    18,75%    25,00%    31,25%    375,00%    375,00%
Active
  A B C D E F G H I J no category
Long 83,75% 83,75% 99,00% 99,00% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 99,00% 99,00%
Short 83,75% 125,00% 250,00% 375,00% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 375,00% 375,00%

Vänligen notera att för en Active-profil, när en produkt är ett direkt derivat av ett index (t.ex en OMXS30 Termin har OMXS30 som underliggande), används marginalprocentsatsen för Trader-profilen. För kategori A uppgår detta till 62,50 %, kategori E 6,25 % etc. Detta gäller inte för ETF:er som har ett index som underliggande.


I Handledning risk investeringsportfölj framgår mer information om vår riskmodell.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.