Hem Riskmodell

Riskmodell

Riskkategorin för ett finansiellt instrument anger hur mycket risk ett finansiellt instrument har enligt vår marginalmodell. Aktier kategoriseras från A till D. För aktier med riskkategori A gäller en händelsesrisk på 62,50% på ett konto med Trading-profil. För Active-profil är händelserisken 83,75% för en lång och kort position i kategori A. Nedan hittar du en översikt för kategorierna och tillhörande riskerna för de olika profilerna:

Trader
 ABCDEFGHIJno category
Long62,50%81,25%99,00%99,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%99,00%99,00%
Short62,50%125,00%250,00%375,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%375,00%375,00%
Active
 ABCDEFGHIJno category
Long83,75%83,75%99,00%99,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%99,00%99,00%
Short83,75%125,00%250,00%375,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%375,00%375,00%

Vänligen notera att för en Active-profil, när en produkt är ett direkt derivat av ett index (t.ex en OMXS30 Termin har OMXS30 som underliggande), används marginalprocentsatsen för Trader-profilen. För kategori A uppgår detta till 62,50 %, kategori E 6,25 % etc. Detta gäller inte för ETF:er som har ett index som underliggande.


I Handledning risk investeringsportfölj framgår mer information om vår riskmodell.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.