Hem Säkerhet

Säkerhet

DEGIRO är inte en bank utan ett investeringsföretag. En bank är tillåten att använda pengar de håller för kundens räkning till egna affärsändamål, som exempelvis lån till tredje part eller andra investeringar. Eftersom risken finns att banken gör en förlust på sina investeringar finns en insättningsgaranti för att skydda kunderna.

Eftersom DEGIRO inte är en bank, får DEGIRO inte använda de pengar som hålls åt sina kunder för egna investeringar. Alla penningflöden går via en separat enhet. DEGIRO sätter fortlöpande in de pengar som kunder överför till DEGIRO på en av räntefonderna (CashFund). Dessa räntefonder är investeringsfonder som med så liten risk som möjligt strävar efter att uppnå en avkastning som ligger något under den normala marknadsräntan i den berörda valutan. För mer djupgående information om investeringar i CashFund, klicka här.

Kunder håller inte pengar hos DEGIRO. Alla överföringar som DEGIRO mottar från sina kunder, investertas omedelbart i en CashFund. Värdet på CashFunden kan fluktuera, precis som med vilken annan investering. Om kunden inte vill investera, eller investera mindre, i Cashfund kan de välja att placera delar av sina investeringar i Cashfunden i andra Finansiella Instrument. Eller så kan de instruera DEGIRO att boka tillbaka pengarna till bankkontot.

Alla tillgångar i Cashfunden hålls separat av en oberoende juridisk person och innebär därför ingen risk för kunden i händelse att DEGIRO skulle gå i konkurs.

Det nederländska investerarskyddet (Beleggerscompensatiestelsel) är tillämpat eftersom DEGIRO är ett värdepappersföretag som är auktoriserat av den den holländska finansinspektionen (AFM) att  tillhandahålla investeringstjänster.

Detta system skyddar enskilda kunder upptill € 20.000. Information om det nederländska investerarskyddet finns på engelska hos De Nederlandsche Banks (den holländska centralbanken) hemsida här.

DEGIRO är ett finansiellt investeringsföretag och är därför under tillsyn av den nederländska finansinspektionen AFM (Financial Market Authority), samt under tillsyn av den holländska centralbanken (De Nederlandsche Bank).

För att se vår licens, se registerts hos AFM här

DEGIRO utför licensierade investeringstjänster utomlands från Nederländerna. Detta är möjligt under det så kallade "MiFID-passet", eller "MiFID-gränsöverskridande tjänster"-regimen.

Eftersom dina tillgångar hålls separat från DEGIRO i en självständig juridisk enhet är dina investeringar i säkerhet. För att garantera våra kunders säkerhet har den juridiska enheten endast som uppgift att administrera och bevara tillgångar på ett tillförlitligt sätt. Juridiskt sett får denna bolagsform ej utföra några andra aktiviteter. Skulle något oförväntat hända, till exempel att DEGIRO går i konkurs, kommer dina tillgångar inte att vara en del av konkursboet utan fortsatt vara aktiva och i säkert förvar hos det självständiga bolaget.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.