Hem Säkerhet

Säkerhet

De kontanta medel som förs över till ditt DEGIRO-konto, vid t.ex insättning eller försäljning av aktier, investeras omedelbart i en Penningmarknadsfond. Penningmarknadsfonder är investeringsfonder med mycket låg risk och en målsättning att uppnå en avkastning som motsvarar reporäntan för den berörda valutan. För mer information angående investeringarna i penningmarknadsfonderna kan du klicka här.span>

Alla tillgångar i Penningmarknandsfonden hålls separerade från emittenten och är därmed ej utsatta för någon risk ifall DEGIRO eller flatexDEGIRO Bank AG skulle gå i konkurs.

Det nederländska investerarskyddet (Beleggerscompensatiestelsel) är tillämpat eftersom DEGIRO är ett värdepappersföretag som är auktoriserat av den den holländska finansinspektionen (AFM) att  tillhandahålla investeringstjänster.

Detta system skyddar enskilda kunder upptill € 20.000. Information om det nederländska investerarskyddet finns på engelska hos De Nederlandsche Banks (den holländska centralbanken) hemsida här.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, även kallat DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. Som en tyskreglerad bank övervakas flatexDEGIRO Bank AG främst av den tyska finansiella tillsynsmyndigheten, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). BaFin är den tyska motsvarigheten till den nederländska tillsynsmyndigheten för finansmarknader (AFM). Dessutom faller flatexDEGIRO Bank AG under indirekt tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB).p>

I Nederländerna har den nederländska centralbanken (DNB) i uppdrag att utöva kontroll av DEGIRO och vi är föremål för tillsyn av AFM. Vår registrering i DNB: s offentliga register kan ses här

Hos DEGIRO är kunders tillgångar förvarade i separata juridiska enheter och därmed skyddade mot DEGIRO:s insolvens. I det osannolika fallet att de segregerade tillgångarna inte kan retuneras till kunder, faller tillgångar under det tyska investerarskyddet som kompenserar förlust av icke-retunerade tillgångar upp till 90% (högst 20 000 EUR) händelsen.

Dessutom kommer alla likvida medel som deponeras på ett Likvidkonto hos flatexDEGIRO Bank AG att skyddas upp till ett belopp om 100 000 EUR enligt den tyska insättningsgarantin.

Information om det tyska investerarskyddet och insättningsgarantin finns på engelska på den tyska finansiella tillsynsmyndighetens (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hemsidahär

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.