Hem Transaktioner

Transaktioner

Nej, DEGIRO tillåter inga akuta/direktöverföringar.
Logga in på nätplattformen och klicka på ”Insättning/Uttag” knappen. Välj sedan ”Uttag till ditt registrerade motkonto”. Uppge den summa som du vill ta ut. Vi kommer sedan se till att denna summa är överförd till ditt bankkonto inom tre arbetsdagar.

Om du överför pengar manuellt kommer detta bokas in på ditt konto efter två-tre arbetsdagar i genomsnitt. Om detta inte sker kan det finnas ett par anledningar:

  • Överföringen är från ett konto som inte är registrerat hos oss: I detta fall vill vi att du meddelar oss via kunder@degiro.se villken summa som överförts och från villket konto som du överfört det till oss från. Om namnet på bankkontot är detsamma som namnet som är registrerat hos oss, kommer det att länkas till ditt konto hos DEGIRO. Om namnen inte överrensstämmer mellan ditt konto hos DEGIRO och bankkontot som överföringen kommer ifrån, kommer betalning att skickas tillbaka till bankkontot inom 7 arbetsdagar;
  • Överföringen är från ett bankkonto som är kopplat till flera DEGIRO konton När du uppger användarnamnet för kontot i beskrivningen, kommer pengarna kopplas till ditt konto automatiskt. Om du inte uppgav ditt användarnamn i beskrivningen, vill vi att du skickar ett email till oss på kunder@degiro.se där du uppger villken summa du överförde samt villket konto denna summa ska bokas till.
  • Övrigt. Vänligen kontakta Kundservice.
En kund hos DEGIRO kan vara säker på att vi inte kommer returnera några pengar till något annat bankkonto än det som är registrerat hos DEGIRO. Det är möjligt att ändra kontouppgifter, men det nya bankkontot måste tillhöra samma person.

Vi accepterar överföringar från villket bankkonto som helst, så långe du står som ägare av det samt att det är registrerat i Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Sammarbetsområdet*.

* Undantag är: Bulgarien, Kroatien, Cypern, Estland, Lettland Litauien, Malta och Rumänien.

DEGIRO har ett holländskt registrerat IBAN som är ämnat för överföring av likvider.

Du kan överföra likvider till DEGIRO på två sätt:

1) Direktinsättning via Trustly

2) Manuell överföring ( Endast DEGIRO´s IBAN)

Om du överför pengar manuellt är dessa normalt tillgängliga på nätplattformen efter 2-3 arbetsdagar.

Vänligen notera: Det bankkonto som du använder vid din manuella insättning måste vara det som uppgavs under registreringen hos DEGIRO.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.