Vad är en invers ETF och en ETF med hävstång?

Hos DEGIRO anser vi att det är viktigt att du har tillräcklig kunskap och/eller erfarenhet när du ska investera. Dessutom vill vi se till att du handlar med sådana finansiella instrument som passar dina behov och målsättningar. Den här artikeln förklarar vad börshandlade fonder med hävstång och omvända börshandlade fonder med hävstång (ETF:er) är och hur du kan handla med dem.

Traditionella börshandlade fonder (Exchange Traded Funds)

Normalt kräver köp av ett stort antal olika aktier en stor budget och skulle vara tidskrävande. Genom produkter som till exempel börshandlade fonder möjliggörs däremot diversifiering på ett effektivt och kostnadsvänligt sätt. Till exempel spårar S&P 500 ETF:en de 500 aktier som ingår i det indexet. På så vis är det möjligt att inneha ett urval av olika finansiella produkter genom ett enda köp. En ETF, även kallad en tracker, är en börshandlad fond. Det är en produkt som följer ett index, en råvara, en obligation eller en sammansättning av olika produkter. Till skillnad från vissa andra fonder kan du köpa eller sälja ETF på en börs. Resultatet för en ETF följer kursrörelserna för de underliggande produkterna inom fonden. ETF:er kan utnyttja hävstång eller inte. Läs mer allmän information om ETF:er här.

ETF utan hävstång jämfört med ETF med hävstång

Resultatet för en ETF utan hävstång följer resultatet för det underliggande. Det är ofta ett index. När exempelvis indexet stiger med 2 % kommer denna ETF sannolikt också att stiga med omkring 2 %. Priset för en ETF är inte samma som dess värde. Det är också möjligt att köpa en ETF med hävstång. Om en ETF har en hävstång betyder det att du lånar från den utfärdande parten för att investera mer i de underliggande produkterna än enbart det belopp som du investerar. ETF:ermed hävstång kan vara relativt komplicerade och inriktade på kortsiktiga resultat. I allmänhet är de inte lämpliga som långsiktiga investeringar. De kan innebära mycket höga risker och kostnader och är därför mindre lämpliga för en oerfaren investerare.

Vad är en invers ETF?

Inversa ETF:er kallas ofta ”korta” eller ”nedåtriktade” ETF:er. De försöker åstadkomma ett omvänt resultat till det underliggande som de följer. Till exempel, om värdet för det underliggande minskar, ökar värdet för den omvända ETF, och vice versa. De använder finansiella produkter, som till exempel derivat, för att efterlikna ett omvänt resultat istället för att välja en kort position för det underliggande. Som ett resultat av det följer de ofta inte det underliggande långa indexet exakt.

Det krävs inte någon säkerhet för att köpa en omvänd ETF. En ETF är vanligtvis en kontantprodukt och investeraren kommer att behöva investera hela kontantbeloppet. När man investerar i en invers ETF är de potentiella förlusterna begränsade, till skillnad från att ha en kort position för en tillgång, vilket har obegränsad förlustpotential om den underliggande tillgången fortsätter att öka i värde. Den potentiella förlusten vid en invers (eller kort) ETF är begränsad till det belopp som investerats i fonden.

Vad är en ETF med hävstång?

En traditionell ETF försöker vanligtvis att följa ett underliggande index punkt mot punkt. En ETF med hävstång returnerar å andra sidan en multipel av vinsterna eller förlusterna för det underliggande. De har utformats för att förstora resultatet för det underliggande, som ofta är ett index. Det kan till exempel syfta till att fördubbla eller till och med tredubbla resultatet för det underliggande. För att uppnå detta förhållande kan en ETF med hävstång använda finansiella derivat och skulder. Denna förstoringseffekt slår åt båda hållen. Med en vinst på 1 % uppnår en ETF med hävstång en vinst på 2 % eller till och med 3 %, beroende på hävstångsförhållandet. Å andra sidan gäller det också vid en förlust på 1 %. För en ETF med hävstång blir det då en förlust på 2 % eller till och med 3 %. De är därför högriskprodukter.

Innehav av en ETF med hävstång under mer än en dag leder sannolikt till en avkastning som skiljer sig från en exakt multipel av avkastningen för det underliggande. Det beror på en sammansatt effekt. Dessutom kan de inbäddade kostnaderna för ETF också påverka avkastningen.

Vad är en invers ETF med hävstång?

Det går även att kombinera dessa två typer av ETF:er, vilket skapar en hävstångsinverterad ETF. Denna typ av ETF, även kallad "ultra-short" ETF, är utformad för att förstora det omvända resultatet för ett index. Samma som med inversa ETF:er, använder de finansiella produkter, som till exempel derivat, för att efterlikna ett omvänt resultat istället för att välja en kort position för det underliggande, med en ytterligare hävstångseffekt.

Vilka är kostnaderna för att investera i ETF med hävstång eller en invers ETF?

Förutom eventuella avgifter som tas ut av din mäklare kan emittenten av en ETF ta ut avgifter när du öppnar och stänger en position samtäven fortlöpande avgifter. Dessa avgifter är inbäddade i produkten och kommer att anges i faktabladet för investerare (KID eller KIID). De inbäddade kostnaderna för en ETF med hävstång eller omvänd ETF kan ofta vara högre än för andra ETF:er.

Vad är risken med att investera i ETF:er?

Inversa ETF:er och/eller ETF:er med hävstång kan ingå i vissa vanliga investeringsstrategier, men observera att dessa typer av ETF:er innebär en hög risk och är vanligtvis inte lämpliga för oerfarna investerare. Det rekommenderas att du läser faktabladet för investerare noggrant för att säkerställa att du förstår den produkt som du väljer att investerar i. Faktabladet kommer att ge viktig information om den specifika ETF för investerare, som till exempel de kostnader och risker som den innebär och investeringsmålen. Faktabladet anger inte vilka vinster (eller förluster) som kan förväntas genom investeringen.

I faktabladet för investerare ges viktig information om den specifika ETF det gäller, inklusive dess risk- och avkastningsprofil.

Att investera i en ETF kan vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. Normalt är en ETF inte aktivt förvaltad. Risken är att det inte går att förutse sådana förändringar som till exempel företagsövertaganden eller en förändring av indexsammansättningen.

Även om börshandlade fonder består av en samling av produkter och därför vanligtvis är diversifierade till sin natur kan tidpunkten för din investering ha en betydande inverkan på den avkastning du får. I stället för att investera ett enda engångsbelopp på en gång och därmed bära kostnaden för dina värdepapper vid en och samma tidpunkt kan du istället välja att investera gradvis under en längre period. Genom att investera mindre belopp, till exempel på månads- eller kvartalsbasis, blir du mindre exponerad för det pris som betalas vid tidpunkten för investeringen, utan kan snarare investera ett genomsnitt över en längre tidsram. Denna metod kallas att utjämna anskaffningskursen. Läs mer om diversifiering i denna artikel.

Innan du börjar investera finns det några faktorer som är viktiga att överväga. Det hjälper dig att avgöra hur mycket risk du är villig att ta och vilka produkter som är bäst för dig. Dessutom är det heller inte att rekommendera att du investerar pengar som du kan komma att behöva på kort sikt eller att du väljer en position som kan orsaka ekonomiska svårigheter.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.