Vad är fastighetsfonder?

Hos DEGIRO anser vi att det är viktigt att du har tillräcklig kunskap när du ska investera. Dessutom vill vi se till att du handlar med sådana finansiella instrument som passar dina behov och målsättningar. Den här artikeln förklarar vad börsnoterade fastighetsfonder är och hur du kan handla med dem.

Vad är en REIT?

En börsnoterad fastighetsfond (Real Estate Investment Trust – härefter REIT eller REITs) är ett bolag som vanligtvis genererar inkomst genom att uppföra och äga fastigheter. Vissa REITs handlas på börsen och andra inte. Genom att investera i en REIT investerar investeraren indirekt i de fastigheter som bolaget äger. Liksom med vanliga aktier i ett företag ger investering i REITs vanligtvis investeraren rösträtt.

Krav på REIT

För att kvalificera sig som REIT måste ett företag uppfylla vissa krav. Dessa bestämmelser anger till exempel hur en REIT ska ledas, hur stor andel av tillgångarna som ska vara fastigheter och vilken procent av den skattepliktiga inkomsten som ska återlämnas till investerarna som utdelning. Dessa procentsatser beror på i vilket land som denna REIT har sitt säte.

Typiska exempel på några av dessa bestämmelser är:

 • Varje REIT ska skötas av en eller flera förvaltare eller styrelseledamöter.
 • Alla REITs är skyldiga att dela ut större delen av sin skattepliktiga inkomst till delägarna. Vanligtvis måste omkring 90 % fördelas.
 • Åtminstone en viss andel av tillgångarna måste investeras i fastigheter. Det är vanligtvis omkring 75 %.
 • Âtminstone en viss procentandel av bruttoinkomsten måste komma från hyror eller försäljningar av fastigheter eller räntan på bostadslån. Vanligtvis är det omkring 75 %.
 • De verkliga förmånstagarna måste vara fler än ett visst lägsta antal personer. Det kan innebära att en REIT måste ha minst 100 delägare. Det måste till exempel vara på det viset under minst 335 dagar av ett räkenskapsår.

Olika typer av REITs

Det finns olika typer av REITs. Skillnaderna kan vara när det gäller hur investerare kan investera i dem eller i vilken produkt som en REIT specialiserat sig på.

Som nämnts tidigare behöver en REIT inte handlas på börsen. Det finns tre klassificeringar:

 1. Börsnoterade REITs: denna typ kan köpas och säljas på större börser, till exempel NYSE och London Stock Exchange. Eftersom många REIT handlas på vanliga börser har de relativt hög likviditet jämfört med att investera direkt i fastigheter. Det innebär att investerare enklare kan köpa och sälja aktier i en REIT på börsen.
 2. Icke börsnoterade REITs: dessa icke börsnoterade REITs är tillgängliga för investerare, men handlas inte på de större börserna.
 3. Privata REITs: dessa REITs är inte börsnoterade och är i allmänhet inte tillgängliga för alla investerare. Endast specifika personer, vanligtvis utvalda av styrelsen för denna REIT, kan investera i dessa privata REITs.

En REIT kan vara inriktad på olika investeringar, som till exempel fastigheter, bostadslån och annat. Några exempel på specialiserade REITs är:

 • REITs för bostadslån

  Som benämningen anger investerare dessa REITs i bostadslån. De anges även med beteckningen mREIT. De kan ge direkta hypotekslån eller lån, alternativt indirekta värdepapper mot säkerhet (morgage backed securities - MBS).

 • REITs för bostäder

  REITs för bostäder är vanligtvis specialiserade på bostadsfastigheter. Det kan till exempel vara lägenhetskomplex eller enfamiljshus. Det kan specialiseras ytterligare – till exempel fokuserar vissa REITs endast på studentbostäder eller på specifika samhällen.

 • REITs i detaljhandeln

  I likhet med det föregående exemplet kan REIT specialisera sig på detaljhandelsfastigheter, som till exempel gallerior, köpcenter och butiker.

 • REITs för hälso-och sjukvård

  Dessa REITs fokuserar enbart på vårdinrättningar. Inom denna kategori finns sjukhusbyggnader, äldreboenden, läkarkliniker och även friskvårdsanläggningar.

 • Diversifierade REITs

  I motsats till de mycket specifika REITs som nämnts i tidigare typer kan REITs även vara diversifierade. För att kvalificera sig inom denna kategori måste en REIT äga en kombination av två eller flera typer av fastigheter. Det kan till exempel vara en kombination av butikscentra och kontorsbyggnader.

Utdelningar

Utdelningar från REITs är föremål för en annan källskatt än andra utdelning från stamaktier och beskattas ofta kraftigare. Innan du investerar i en REIT rekommenderas att läsa informationssidan för investerare för denna REIT eller rådfråga din lokala skatterådgivare. Vilken skattesats som gäller beror på typen av utdelning och investerarens skattehemvist.

Prissättning

Eftersom REITs handlas på samma sätt som aktier på en börs fastställs priset varje gång som en affär sker på marknaden.

Vilka är riskerna och fördelarna med att investera i REITs?

Att investera i REITs kan vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. Information om investeringsportföljen för en REIT presenteras vanligtvis på en särskild informationssida för investerare. Det rekommenderas att läsa informationssidan för investerare innan du väljer att investera i en REIT. När du investerar i en REIT är den maximala potentiella förlusten det totala investerade beloppet.

De två sätt som en investerare kan dra nytta av en investering i en REIT är de vanliga utdelningarna och en potentiell värdeökning. Generellt sett sker avkastningen på REITs genom utdelning snarare än värdeökning. Eftersom huvuddelen av inkomsterna delas ut till delägarna är värdestegringen ofta låg. Det är däremot inte garanterat.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.