Investeringssparkonto - ISK

Svenska kunder kan förutom aktiedepå öppna ett ISK. Ta reda på vilka fördelar som finns och hur du kan konvertera din aktiedepå till ett ISK.

Investeringssparkonto.

Investeringssparkonto.

DEGIRO erbjuder två kontotyper till svenska kunder: aktiedepå eller investeringssparkonto (ISK). När du först öppnar ett konto hos DEGIRO får du en aktiedepå som kan konverteras till ett ISK om du vill. Det är också möjligt att ha flera konton hos oss, men med olika inloggningar. Avgifterna är desamma för både aktiedepå och ISK. Med ett ISK behöver du inte rapportera kapitalvinster eller kapitalförluster i din deklaration. Tillgångar som hålls inom ett ISK beskattas istället baserat på kapitalbasen som schablonbeskattas.

Viktig information gällande kapitalinkomster från svenska bolag

ISK är konstruerat så att ingen källskatt debiteras på kapitalinkomster (Ränta, utdelning och annan avkastning) från bolag som har sitt säte i Sverige - detta innebär att du som är innehavare av ett ISK inte behöver betala någon källskatt för kapitalinkomster från svenska bolag.

DEGIRO är en nederländsk mäklare som tyvärr inte kunnat genomföra de åtgärder som krävs för att skapa ett upplägg där ISK-kunder kan ta del av 0%-beskattningen vid kapitalinkomster. Av det skälet debiteras 30% källskatt på kapitalinkomster från svenska bolag.

För att återkräva den debiterade källskatten behöver ansökan innehålla ett formulär för återkrav samt certifikat från samtliga finansiella institutioner i förvaltarkedjan som intygar debiteringen av svensk källskatt. DEGIRO har inte möjlighet att framställa dessa dokument från de finansiella institut som erfordras för återkravet, varför ett återkrav för den debiterade källskatten med största sannolikhet inte kommer godkännas av Skatteverket.

Vänligen notera att utländsk kapitalinkomst beskattas som vanligt på ISK enligt lagstadgad skattesats i ursprungslandet. Du kan läsa mer om vilken skattesats som tillämpas för olika länder på vår skattesida under 'Källskatt'.

Fördelar med ISK.

1

Du slipper redovisa köp/försäljningar i din deklaration.

2

Årlig schablonskatt istället för reavinstskatt.

3

Inga ytterligare avgifter.

Så konverterar du ditt konto till ett ISK

1Om du inte redan har ett DEGIRO-konto skapar du ett snabbt och enkelt genom att klicka på Skapa ett konto och fullfölj registreringen. När registreringen är klar kan du gå vidare till steg 2 för att konvertera kontot till ett ISK.

2Läs noga igenom all information på denna sida inklusive dokumentet preliminary information.

3Ladda ner ISK avtalet här.

4Läs igenom kundavtalet, fyll i information och returnera det till (kunder@degiro.se) alternativt via vanlig post. Vänligen notera att avtalet behöver skrivas under fysiskt, dvs du behöver skriva ut avalet.

5Kontot blir konverterat till ett ISK senast nästa dag (Du får en bekräftelse via e-post).

Jämförelse mellan ISK och en Aktiedepå.

 

ISK

AKTIEDEPÅ

Vem kan öppna?

Privatpersoner

Privatpersoner och företag

Schablonskatt?

Behöver jag deklarera mina affärer?

Kan jag gå på bolagsstämma?

Kan jag flytta värdepapper?

Möjligheter till kredit (belåning)?

Tillkommer det några avgifter?

Kan man vara flera ägare?

Är blankning tillåtet?

Kan jag handla med derivat?

Vilka avgifter tas ut?

Det är kostnadsfritt att öppna ett investeringssparkonto hos DEGIRO. Övriga priser som har samband med kontot, t.ex. courtage för värdepapper, framgår av prislistan som du hittar här.

Hur beräknas den årliga schablonskatten?

Investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform vilket innebär att du slipper deklarera dina affärer samt att du inte betalar skatt på din faktiska avkastning. Skatten beräknas utifrån ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen och är en fjärdedel (25 %) av följande: värdet på dina tillgångar på ditt investeringssparkonto vid ingången av varje kvartal, alla insättningar in till investeringssparkontot under året samt värdet av alla värdepapper som förts över till investeringssparkontot under året. Den totala summan multipliceras med statslåneräntan (dock minst 1,25%) vid utgången av november under föregående år (0,51 % för år 2018) och du får då fram en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, som beskattas med 30 %. Den årliga schablonskatten rapporteras till Skatteverket och debiteras alltså inte från ditt konto hos DEGIRO.

Endast privatpersoner, ej företag, bosatta i Sverige kan stå som innehavare till ett ISK. Ett ISK kan endast ha en innehavare varför man inte kan ha ett ISK som ett gemensamt konto eller konto för minderårig.

För att konvertera din aktiedepå till ett ISK behöver du fylla i avtal för ISK och skicka in till oss. Efter att vi erhållit ett korrekt ifyllt avtal konverteras kontot till ett ISK inom en arbetsdag. Du hittar instruktioner ovan.

All tidigare utveckling kommer bokas och räknas som försäljning, vilket behöver rapporteras på K4. Positionerna tas sedan upp igen inom ISK-regimen och läggs till kapitalunderlaget.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.