Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

Ny kund

1Börja med att registera ett konto hos DEGIRO genom att klicka på Bli Kund. Fullfölj registreringen.

2Läs noga igenom all information på denna sida inklusive dokumentet preliminary information.

3Ladda ner ISK avtalet här.

4Läs igenom kundavtalet, fyll i information och returnera det till (kunder@degiro.se) alternativt via vanlig post. (Kom ihåg att skicka en kopia på ett giltigt ID vid samband med avtalet).

5Kontot blir konverterat till ett ISK senast nästa dag ( Du får en bekräftelse via e-post samt i Webtradern).

6Om du vill handla med derivat eller belåna dina värdepapper måste du uppgradera dig till ACTIVE eller TRADER. Detta gör du kostnadsfritt inne i handelsplattformen (Webtrader).

Befintlig kund

1Läs noga igenom all information på denna sida inklusive dokumentet preliminary information.

2Ladda ner ISK avtalet här.

3 Läs igenom kundavtalet, fyll i information och returnera det till (kunder@degiro.se) alternativt via vanlig post. (Kom ihåg att skicka en kopia på ett giltigt ID vid samband med avtalet).

4Kontot blir konverterat till ett ISK senast nästa dag ( Du får en bekräftelse via e-post samt i Webtradern).

5Om du vill handla med derivat eller belåna dina värdepapper måste du uppgradera dig till ACTIVE eller TRADER. Detta gör du kostnadsfritt inne i handelsplattformen (Webtradern).

Fördelar med ISK

1

Du slipper redovisa köp/försäljningar i din deklaration

2

Årlig schablonskatt istället för reavinstskatt

3

Kostnadsfritt

Investeringssparkonto - ISK

Investeringssparkonto - ISK

Ett investeringssparkonto är en ny sparform som blev tillgänglig den 1 januari 2012. Syftet med kontotypen är att göra det enklare för privatpersoner att handla med finansiella instrument. Till skillnad från en vanlig värdepappersdepå betalar kunden ingen kapitalvinstskatt. Kunden behöver därför inte redovisa kapitalvinst och kapitalförlust i sin deklaration. Tillgångarna som förvaras på investeringssparkontot schablonbeskattas genom en årlig standardiserad engångsskatt. Under 2017 betalade du 1,25 % i skatt på kapitalunderlaget.

Jämförelse mellan ISK och en Aktiedepå

 

ISK

AKTIEDEPÅ

Vem kan öppna?

Privatpersoner

Privatpersoner och företag

Schablonskatt?

Behöver jag deklarera mina affärer?

Kan jag gå på bolagsstämma?

Kan jag flytta värdepapper?

Möjligheter till kredit (belåning)?

Tillkommer det några avgifter?

Kan man vara flera ägare?

Är blankning tillåtet?

Kan jag handla med derivat?

Vilka avgifter tas ut?

Det är kostnadsfritt att öppna ett investeringssparkonto hos DEGIRO. Övriga priser som har samband med kontot, t.ex. courtage för värdepapper, framgår av prislistan som du hittar här.

Hur beräknas den årliga schablonskatten?

Investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform vilket innebär att du slipper deklarera dina affärer samt att du inte betalar skatt på din faktiska avkastning. Skatten beräknas utifrån ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen och är en fjärdedel (25 %) av följande: värdet på dina tillgångar på ditt investeringssparkonto vid ingången av varje kvartal, alla insättningar in till investeringssparkontot under året samt värdet av alla värdepapper som förts över till investeringssparkontot under året. Den totala summan multipliceras med statslåneräntan (dock minst 1,25%) vid utgången av november under föregående år (0,27 % för år 2016) och du får då fram en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, som beskattas med 30 %. Den årliga schablonskatten rapporteras till Skatteverket och debiteras alltså inte från ditt konto hos DEGIRO.

Börja investera idag.

Börja investera idag.

  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.
  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.

SAMARBETSPARTNERS

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.