Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

+46 (0) 852 500 220

Ny kund:

1. Börja med att registera ett konto hos DEGIRO genom att klicka på Bli Kund. Fullfölj registreringen.

2. Läs noga igenom all information på denna sida inklusive dokumentet preliminary information.

3. Ladda ner ISK avtalet här

4. Läs igenom kundavtalet, fyll i information och returnera det till (kunder@degiro.se) alternativt via vanlig post.

5. Kontot blir konverterat till ett ISK senast nästa dag ( Du får en bekräftelse via e-post samt i webtradern)

6. Om du vill handla med derivat eller belåna dina värdepapper måste du uppgradera dig till ACTIVE eller TRADER. Detta gördu kostnadsfritt inne i handelsplattformen (Webtrader).

Befintlig kund:

1. Läs noga igenom all information på denna sida inklusive dokumentet preliminary information

2. Ladda ner ISK avtalet här

3. Läs igenom kundavtalet, fyll i information och returnera det till (kunder@degiro.se) alternativt via vanlig post.

4. Kontot blir konverterat till ett ISK senast nästa dag (Du får en bekräftelse via e-post samt i webtradern)

5. Om du vill handla med derivat eller belåna dina värdepapper måste du uppgradera dig till ACTIVE eller TRADER. Detta gör du kostnadsfritt inne i handelsplattformen (Webtradern)

Investeringssparkonto - ISK

Ett investeringssparkonto är en ny sparform som blev tillgänglig den 1 januari 2012. Syftet med kontotypen är att göra det enklare för privatpersoner att handla med finansiella instrument. Till skillnad från en vanlig värdepappersdepå betalar kunden ingen kapitalvinstskatt. Kunden behöver därför inte redovisa kapitalvinst och kapitalförlust i sin deklaration. Tillgångarna som förvaras på investeringssparkontot schablonbeskattas genom en årlig standardiserad engångsskatt. Under 2017 betalade du 1,25 % i skatt på kapitalunderlaget.

Fördelar med ISK

1. Du slipper redovisa köp/försäljningar i din deklaration

2. Årlig schablonskatt istället för reavinstskatt

3. Kostnadsfritt

Jämförelse mellan ISK och en Aktiedepå

 

ISK

Aktiedepå

Vem kan öppna?

Privatpersoner Privatpersoner och företag

Schablonskatt?

Behöver jag deklarera mina affärer?

Kan jag gå på bolagsstämma?

Kan jag flytta värdepapper?

Möjligheter till kredit (belåning)?

Tillkommer det några avgifter?

Kan man vara flera ägare?

Är blankning tillåtet?

Kan jag handla med derivat?

ISK erbjuder ett sparande med fördelaktiga skattevillkor där du slipper redovisa varje vinst, förlust eller försäljning. För taxeringsåret 2015 betalar du endast 0,27 % i skatt, det gäller oavsett om värdet på din ISK ökar eller minskar i värde.

Till skillnad från ett vanligt aktiekonto/värdepappersdepå där du måste redogöra för årets alla transaktioner till Skatteverket slipper du allt detta när du handlar i en ISK. Vi sköter all rapportering åt dig och skickar schablonsskattebeloppet till Skatteverket. Du får till och med kvitta schablonintäkten mot eventuella kapitalförluster och ränteutgifter du haft utanför ISK, vilket sker automatiskt i deklarationen.

Vilka avgifter tas ut?

Det är kostnadsfritt att öppna ett investeringssparkonto hos DEGIRO. Övriga priser som har samband med kontot, t.ex. courtage för värdepapper, framgår av prislistan som du hittar på www.degiro.se.

Hur beräknas den årliga schablonskatten?

Investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform vilket innebär att du slipper deklarera dina affärer samt att du inte betalar skatt på din faktiska avkastning. Skatten beräknas utifrån ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen och är en fjärdedel (25 %) av följande: värdet på dina tillgångar på ditt investeringssparkonto vid ingången av varje kvartal, alla insättningar in till investeringssparkontot under året samt värdet av alla värdepapper som förts över till investeringssparkontot under året. Den totala summan multipliceras med statslåneräntan (dock minst 1,25%) vid utgången av november under föregående år (0,27 % för år 2016)och du får då fram en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, som beskattas med 30 %. Den årliga schablonskatten rapporteras till Skatteverket och debiteras alltså inte från ditt konto hos DEGIRO.