SANNA HISTORIER
OM INVESTERINGAR

I den här dokumentären ifrågasätter professorer, journalister och investerare några av de vanligaste missuppfattningarna om investeringar genom att titta på verkliga investeringshistorier. I processen erbjuder de även några grundläggande insikter som varje investerare bör känna till.

Discover logo
Shapes_Mobile

Episod 1. Aktivt kontra passivt

Aktiva kontra passiva investeringar. Medan den ena är baserad på spekulation, mycket kunskap och viljan att slå marknaden, är den andra baserad på långsiktighet och långsam samt stadig tillväxt; och är verkligen tillgänglig för alla. Och som Warren Buffetts satsning visar kan passiva investeringar vara lika framgångsrika.

Läs mer om detta ämne
Shapes_Desktop_1 Shapes_Desktop_2

Episod 2. Diversifiering

Många människor förknippar investeringar med hög risk som en självklarhet. Och det är sant - investeringar innebär risker. Som investerare kan du dock påverka risken i viss mån genom att göra en bra plan och sprida risken över sektorer, regioner och tid.

Läs mer om detta ämne
Basket
Woman%20with%20ballons_cloud Woman%20with%20ballons_woman

Episode 3. Kriser och bubblor

Att investera handlar om att veta när man ska köpa och sälja aktier, eller hur? Och att korrekt förutse bubblor och kriser. Det är vad folk ofta tänker på när det gäller investeringar. Men när det gäller långsiktig investering är tid på marknaden ofta viktigare än timing av marknaden. Tricket är att undvika att falla offer för den egna hjärnans psykologi.

Läs mer om detta ämne

Episod 4. Investeringar med inverkan på miljön

Investeringar handlar väl om att tjäna pengar? Det är vad man vanligtvis tänker på när det gäller investeringar. Men tänk om vi berättade för dig att investeringar också kan handla om att göra en positiv inverkan på världen om du investerar i det du tror på?

Läs mer om detta ämne
Buildings_cloud Buildings_building
Observera

Investeringar innebär en risk för förlust. Denna film är endast avsedd för informations- och underhållningssyfte och ersätter inte investeringsrådgivning eller individuell forskning och undersökning. Denna film ska inte tolkas som en inbjudan, ett erbjudande eller en uppmaning att engagera sig i någon investeringsverksamhet. flatexDEGIRO tar inte till sig de uttalanden som görs av tredje part i dessa filmer.

Vill du veta mer?

Kolla in Investerarakademin, ditt centrum för investeringskunskap. Här får du veta hur investeringar fungerar, vilka produkter du kan investera i och vilka strategier du kan använda.

Se mer

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.