Vår historia hittills...

DEGIRO är den första grossistnätmäklaren för privata investerare. En handelsplattform för alla sorters investerare. DEGIRO ger sina kunder möjligheten att investera globalt till oerhört låga priser.

Under 2013 öppnade DEGIRO dörrarna för privata investerare i Nederländerna genom att erbjuda dem samma priser som professionella investerare. Priserna som DEGIRO erbjuder är mycket lägre än konkurrenternas. På så sätt är DEGIRO idag en av de största nätmäklarna på marknaden.

DEGIRO AMSTERDAM

MÅL:

DEGIRO siktar på att erbjuda kundanpassad ekonomisk planering och finansiering till rimlig kostnad för alla, runt om i världen.

VISION:

Genom att kombinera teknik och ekonomisk kunskap skapar DEGIRO kostnadseffektiva finansiella tjänster för alla.

Innovation är kärnan i vår verksamhet.

Medan många konkurrenter sitter fast i gamla vanor, omfamnar DEGIRO innovation. Nedan följer de fyra pelare som vi har byggt upp vår verksamhet runt.

Global tillgång

DEGIRO gör det möjligt för alla att investera globalt. Tidigare var värdepappershandel ofta begränsat till börser i Europa eller USA men hos DEGIRO får alla kunder, via en plattform, tillgång till börser och finansiella produkter världen över. Detta betyder att privata placerare mycket enklare kan sprida sina investeringar.

Intern Utveckling

I tillägg till vår konkurrenskraftiga prissättning och ett stort urval av börser bistår även DEGIRO med utvecklingen av innovativa handelsverktyg. Alla våra plattformar är utvecklade internt och skräddarsydda kring våra kunders behov. För närvarande bidrar fler än 350.000 kunder till en bättre handelsmiljö samtidigt som de drar fördel av vårt låga courtage och tillgång till globala börser. Aldrig har det varit så lätt att uppnå en väl diversifierad portfölj på global nivå.

Reducera utgifter

Höga courtage reducerar din avkastning, men inte hos DEGIRO. Med rekordlåga avgifter och ett brett utbud av investeringsmöjligheter är DEGIRO det självklara valet för privata investerare. DEGIRO jobbar redan effektivare än andra mäklare vilket även reflekteras i och med de låga avgifterna

Säkert och tillförlitligt

DEGIRO är ett värdepappersföretag, och övervakas som sådant av AFM (den holländska finansinspektionen) och DNB (den holländska centralbanken). DEGIRO har beviljats tillstånd, enligt artikel 2:96 i Lagen om finansiell tillsyn i Nederländerna, att verka som värdepapperföretag. DEGIRO har sitt säte och lagstadgade säte i Amsterdam, i enlighet med bolagsordningen. DEGIRO är registrerat hos handelskammaren i Amsterdam under nummer 34342820.

DEGIRO har vunnit
57 internationella
utmärkelser

Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards
Degiro Awards

Börja investera idag.

Börja investera idag.

  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.
  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.

SAMARBETSPARTNERS

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.