Säkert och tillförlitligt

DEGIRO ser till att alla dina investeringar är i säkert förvar.

Eftersom dina tillgångar hålls separerade från DEGIRO i en självständig juridisk enhet är dina investeringar i säkerhet. För att garantera våra kunders säkerhet har den juridiska enheten endast som uppgift att administrera och bevara tillgångar på ett tillförlitligt sätt. Juridiskt sett får denna bolagsform ej utföra några andra aktiviteter. Skulle något oförväntat hända, till exempel att DEGIRO går i konkurs, kommer dina tillgångar inte att vara en del av konkursboet utan fortsatt vara aktiva och i säkert förvar hos det självständiga bolaget.

Degiro
Balansräkning Segregerat
Aktier & obligationer
Cashfund
Derivat

Cashfund

DEGIRO är inte en bank utan ett investeringsföretag. En bank är tillåten att använda pengar de håller för kundens räkning till egna affärsändamål, som exempelvis lån till tredje part eller andra investeringar. Eftersom detta innebär en risk finns insättningsgarantin tillgänglig för banker.

Degiro är ingen bank vilket innebär att det inte är tillåtet att hålla kunderns likvida medel i dess egan balansräkning för dess egna investeringar.

Därmed har du inte kontanta medel hos Degiro. De kontanta medel som förs över till ditt DEGIRO-konto, vid t.ex insättning eller försäljning av aktier, investeras omedelbart i en Penningmarknadsfond.

Penningmarknadsfonder är investeringsfonder med mycket låg risk och en målsättning att uppnå en avkastning som motsvarar reporäntan för den berörda valutan.
Precis som med andra investeringar kan värdet i dessa fonder variera. Om du inte vill investera i en penningmarknadsfond kan du investera i någon annan finansiell produkt, eller så kan du begära att Degiro bokar likviderna till ditt registrerade bankkonto.
Alla tillgångar i Penningmarknandsfonden hålls separerade från emitentten och är därmed ej utsatta för någon risk ifall Degiro eller emitentten hamnar på obestånd. För mer information kan du klicka här.

Investerarskydd för investerare

Det nederländska investerarskyddet (Beleggerscompensatiestelsel) är tillämpat eftersom DEGIRO är ett värdepappersföretag som är auktoriserat av den den holländska finansinspektionen (AFM) att tillhandahålla investeringstjänster.

Information om det nederländska investerarskyddet finns på engelska hos De Nederlandsche Banks (den holländska centralbanken) hemsida här.

Vem utövar tillsyn över DEGIRO?

DEGIRO är ett värdepappersföretag och övervakas som ett sådant av AFM (den holländska finansinspektionen) och DNB (den holländska centralbanken).

Börja investera idag.

Börja investera idag.

  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.
  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.

SAMARBETSPARTNERS