Dina investeringar är säkra med Degiro

Eftersom dina tillgångar hålls separerade från DEGIRO i en självständig juridisk enhet är dina investeringar i säkerhet. För att garantera våra kunders säkerhet har det bolaget endast som uppgift att administrera och bevara tillgångar på ett tillförlitligt sätt. Juridiskt sett får denna bolagsform ej utföra några andra aktiviteter. Skulle något oförväntad hända, till exempel att DEGIRO går i konkurs, kommer dina tillgångar inte att vara en del av konkursboet utan fortsatt vara aktiva och i säkert förvar hos det självständiga bolaget.

Nivån av säkerhet är något många privata investerare är omedvetna om. Vi erbjuder en nivå av säkerhet som krävs av institutionella investerare.

Till motsats av traditionella banker så behöver kunden inte oroa sig om DEGIROS kreditvärdighet.

Nätmäklaren Degiro erbjuder sina kunder global handel till rekordlåga priser
BALANSRÄKNING
SEGREGERAT
 Obligationer & Aktier
 Likvider (cash fund)
 Derivat
BANK
BALANSRÄKNING
SEGREGERAT
 Likvider
 Derivat
 Obligationer & Aktier

Cashfund

DEGIRO förvarar alla dina tillgångar (inklusive derivat) separat från företaget i en självständig juridisk enhet. Detta gör det mycket säkert och tryggt att handla värdepapper hos DEGIRO. DEGIRO går även ett steg längre för att säkerställa ditt kontantinnehav hos företaget. I samma ögonblick som det finns likvida medel på ditt investeringskonto placerar DEGIRO dina pengar, utan extra kostnad, i en separat räntefond (cash fund). Den här fonden investerar dina pengar så säkert som möjligt. Detta görs automatiskt och är inget du behöver bekymra dig om. På så sätt hålls dina pengar skilda från DEGIRO och tredje part. Undantaget för detta är när du handlar i derivat. När du använder marginal eller går kort, blir dina likvida medel placerade i Margin Cash Fund. Tillgångarna i Margin Cash Fund kan användas som säkerhet för de positioner som Investeringskontot ingår i med tredje part för kundens räkning. För en kort förklaring, se dokument Investeringstjänster i Ytterligare information om investeringstjänster.

RÄNTA

Du erhåller räntan från räntefonden (cash fund). Fondens målsättning är att uppnå en avkastning motsvarande Riksbankens över natten inlåningsränta (STIBOR)med ett avdrag på -0,5%. Om inlåningsräntan är lägre än 0,5 % får du ingen ränta på ditt kapital men du kan aldrig drabbas av negativ ränta.

Insättningsgaranti

Eftersom Degiro inte är en bank omfattas du som kunde inte av insättningsgarantin. Men under den Nederländska kompensationssystemet för investerare (BSC) säkerställs du som kund på ett belopp på 20,000 euro.

VEM UTÖVAR TILLSYN ÖVER DEGIRO?

DEGIRO är ett värdepappersföretag och övervakas som ett sådant av AFM (den holländska finansinspektionen) och DNB (den holländska centralbanken).

Ja, jag vill bli kund Jag vill veta mer