Säkert och tillförlitligt

Dina investeringar är säkra med DEGIRO.

Eftersom dina tillgångar hålls separerade från DEGIRO i en självständig juridisk enhet är dina investeringar i säkerhet. För att garantera våra kunders säkerhet har den juridiska enheten endast som uppgift att administrera och bevara tillgångar på ett tillförlitligt sätt. Juridiskt sett får denna bolagsform ej utföra några andra aktiviteter. Skulle något oförväntat hända, till exempel att DEGIRO går i konkurs, kommer dina tillgångar inte att vara en del av konkursboet utan fortsatt vara aktiva och i säkert förvar hos det självständiga bolaget.

Degiro
Balansräkning Segregerat
Aktier & obligationer
Cashfund
Derivat

Cashfund

DEGIRO är inte en bank utan ett investeringsföretag. En bank är tillåten att använda pengar de håller för kundens räkning till egna affärsändamål, som exempelvis lån till tredje part eller andra investeringar. Eftersom risken finns att banken gör en förlust på sina investeringar finns en insättningsgaranti för att skydda kunderna.

Eftersom DEGIRO inte är en bank, får DEGIRO inte använda de pengar som hålls åt sina kunder för egna investeringar. Alla penningflöden går via en separat enhet. DEGIRO sätter fortlöpande in de pengar som kunder överför till DEGIRO på en av räntefonderna (Cashfund). Dessa räntefonder är investeringsfonder som med så liten risk som möjligt strävar efter att uppnå en avkastning som ligger något under den normala marknadsräntan i den berörda valutan. För mer djupgående information om investeringar i Cashfund, klicka här.

Kunder håller inte pengar hos DEGIRO. Alla överföringar som DEGIRO mottar från sina kunder, investertas omedelbart i en Cashfund. Värdet på Cashfunden kan fluktuera, precis som med vilken annan investering. Om kunden inte vill investera, eller investera mindre, i Cashfund kan de välja att placera delar av sina investeringar i Cashfunden i andra Finansiella Instrument. Alternativt kan de instruera DEGIRO att boka tillbaka pengarna till bankkontot.

Alla tillgångar i Cashfunden hålls separat av en oberoende juridisk person och innebär därför ingen risk för kunden i händelse att DEGIRO skulle gå i konkurs.

Investerarskydd för investerare

Det nederländska investerarskyddet (Beleggerscompensatiestelsel) är tillämpat eftersom DEGIRO är ett värdepappersföretag som är auktoriserat av den den holländska finansinspektionen (AFM) att tillhandahålla investeringstjänster.Detta system skyddar enskilda kunder upptill € 20.000.

Information om det nederländska investerarskyddet finns på engelska hos De Nederlandsche Banks (den holländska centralbanken) hemsida här.

Vem utövar tillsyn över DEGIRO?

DEGIRO är ett värdepappersföretag och övervakas som ett sådant av AFM (den holländska finansinspektionen) och DNB (den holländska centralbanken).

Börja investera inom ett par minuter.

Börja inom ett par minuter.

  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.
  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.

SAMARBETSPARTNERS