Stark och tillförlitlig

Vår högsta prioritet är en säker förvaring av dina investeringar och likvida medel. DEGIRO använder ett separat förvaringsinstitut för dina tillgångar. I det fall något skulle hända med DEGIRO kommer dina investeringar inte att behandlas som återvinningsbara tillgångar för fordringsägare. När du öppnar ett handelskonto hos oss upprättar vi dessutom även ett bankkonto (kassakonto) hos flatexDEGIRO Bank i ditt namn. Allt ditt oinvesterade kapital är skyddat upp till 100 000 euro enligt det tyska insättningsgarantisystemet.

Separation av tillgångar

Vår högsta prioritet är en säker förvaring av dina investeringar. Därför använder vi en separat juridisk enhet (SPV) för att hålla dina tillgångar separerade. Enligt lag kan den inte utföra någon kommersiell verksamhet. I fall något skulle hända med DEGIRO kommer dina investeringar inte att ingå i konkursboet för DEGIROs borgenärer, utan kommer att förbli i förvaring i SPV som kommer hålla dina tillgångar hos tredje parter. När det är möjligt eller laga krav kommer DEGIRO kräva att dessa tredje parter tillhandahåller tillgångssegregering för att skydda DEGIROs investeringar mot deras konkurs. Regler för tillgångssegregering är olika i alla länder (både inom EU och utanför EU). Om det inte finns någon tillgångssegregering i förhållande till en tredje part i förvaltningskedjan kan de finansiella instrument som innehas hos den tredje parten gå förlorade i händelse av den partens konkurs. För mer information, se YIT - Investeringstjänster.

Penningmarknadsfond

DEGIRO är ett investeringsföretag som till skillnad från en bank inte får använda likvider de håller för kundens räkning till egna affärsändamål, som exempelvis lån till tredje part eller andra investeringar. Eftersom detta innebär en risk finns insättningsgarantin tillgänglig för banker.

Eftersom DEGIRO inte är en bank, är det inte tillåtet att hålla kunders likvida medel i den egna balansräkningen. Därmed har du inte kontanta medel hos DEGIRO. De kontanta medel som förs över till ditt DEGIRO-konto, vid t.ex insättning eller försäljning av aktier, investeras omedelbart i en penningmarknadsfond.

Penningmarknadsfonder är investeringsfonder med mycket låg risk och en målsättning att uppnå en avkastning som motsvarar reporäntan för den berörda valutan. Precis som med andra investeringar kan värdet i dessa fonder variera. Om du inte vill investera i en penningmarknadsfond kan du investera i någon annan finansiell produkt, eller så kan du begära att DEGIRO bokar likviderna till ditt registrerade bankkonto. Alla tillgångar i penningmarknandsfonden hålls separerade från emittenten och är därmed ej utsatta för någon risk ifall DEGIRO eller emittenten hamnar på obestånd. För mer information kan du klicka här.

Investerarskydd för investerare

Hos DEGIRO är kunders tillgångar förvarade i separata juridiska enheter och därmed skyddade mot DEGIROs insolvens. I det osannolika fallet att de segregerade tillgångarna inte kan retuneras till kunder, faller tillgångar under det tyska investerarskyddet som kompenserar förlust av icke-retunerade tillgångar upp till 90% (högst 20 000 EUR) händelsen.

Dessutom kommer alla likvida medel som deponeras på ett Likvidkonto hos flatexDEGIRO Bank AG att skyddas upp till ett belopp om 100 000 EUR enligt den tyska insättningsgarantin.

Information om det tyska investerarskyddet och insättningsgarantin finns på engelska på den tyska finansiella tillsynsmyndighetens (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hemsida här.

Vem utövar tillsyn över DEGIRO?

FlatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som drivs under namnet DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas i första hand av den tyska federala finansinspektionen (BaFin). I Nederländerna omfattas flatexDEGIRO Bank Dutch Branch av DNB:s integritetstillsyn och AFM:s tillsyn.

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.

Logo

Villkor för erbjudandet om 1000kr i transaktionsavgifter

Om du aktiverar ditt DEGIRO-investeringskonto före den 1 Augusti 2024 kommer DEGIRO att ersätta dina transaktionsavgifter upp till 1000kr. Följande villkor gäller för detta erbjudande:

 • Erbjudandet gäller till och med den 31 Juli 2024.
 • Under erbjudandet får nya kunder som har aktiverat ett konto upp till 1000kr i transaktionsavgifter tillbaka.
 • De första transaktionskostnaderna och externa hanteringsavgifter upp till 1000kr fram till den 31 Augusti 2024 kommer att återbetalas.
 • Valutahanteringsavgifter (Auto FX och manuell) kommer ej återbetalas i samband med denna kampanj.
 • I början av September 2024 kommer vi att ersätta transaktionskostnader och externa avgifter som du har använt (upp till högst 1000kr) till ditt DEGIRO-konto.
 • Erbjudandet gäller endast för nya kunder med ett svenskt DEGIRO-konto.
 • När du signerat kundavtalet kommer ditt konto att aktiveras och erbjudandeperioden att börja.
 • För att börja handla och därmed använda kupongen värd 1000kr måste den nya kunden göra en insättning först (minsta summa är 1kr).
 • Nya kunder som påbörjat sin registrering före erbjudandet men aktiverar sitt DEGIRO-konto under erbjudandet kan också utnyttja erbjudandet.
 • Om ett befintligt konto redan är kopplat till den nya kundens adress, är deltagande uteslutet.
 • Varje ny kund kan bara få 1000kr i transaktionsavgifter en gång.
 • Transaktionsavgifterna och hanteringskostnaderna konverteras till och ersätts i SEK även om de debiteras i EUR. Summan som ersätts i SEK beräknas på den valutakurs som gäller på ersättningsdagen.
 • Holländsk lag är tillämplig på denna kampan.

Godkännande av villkoren för erbjudandet

Genom att ta del av erbjudandet godkänner kunden automatiskt erbjudandevillkoren. DEGIRO kan närsomhelst avsluta kampanjen innan dess angivna avslutnings datum eller justera kampanjvillkoren. Sådana ändringar kommer att kommuniceras genom DEGIRO:s webbplats.

Deltagande

Alla kunder som har aktiverat ett konto hos DEGIRO senast den 31 juli 2024 kan delta i erbjudandet.

icon_close