Handla värdepapper till låga avgifter

Privata investerare erbjuds möjligheten att handla till mycket låga avgifter.

Se våra avgifter

Jämför DEGIRO med (max )

Avanza
Nordnet
SEB
Handelsbanken
Degiro Avanza Nordnet SEB Handelsbanken

Genomsnittlig kostnad hos nämnda mäklare

Så mycket sparar du med DEGIRO

OMX Stockholm

Sandvik för SEK 10.000

SEK 8,00 SEK 15,00 SEK 39,00 SEK 20,00 SEK 99,00 SEK 43,25 82%

Hennes & Mauritz för SEK 50.000

SEK 20,00 SEK 75,00 SEK 75,00 SEK 45,00 SEK 99,00 SEK 81,50 70%

Volvo för SEK 100.000

SEK 35,00 SEK 75,00 SEK 75,00 SEK 75,00 SEK 99,00 SEK 73,50 73%
Xetra

Adidas för SEK 40.000

SEK 16,00 SEK 100,00 SEK 60,00 SEK 350,00 SEK 500,00 SEK 252,50 94%
London Stock Exchange

Tesco för SEK 20.000

SEK 8,00 SEK 241,30 SEK 249,00 SEK 350,00 SEK 500,00 SEK 335,08 98%
Norge

EQUINOR för SEK 40.000

SEK 16,00 SEK 100,00 SEK 60,00 SEK 36,00 SEK 99,00 SEK 73,75 78%
NASDAQ och NYSE

Apple ($300/aktie) för SEK 20.000

SEK 5,26 [3] SEK 50,00 SEK 30,00 SEK 350,00 SEK 400,00 SEK 207,50 97%

Tesla ($500/aktie) för SEK 50.000

SEK 5,40 [3] SEK 125,00 SEK 75,00 SEK 350,00 SEK 400,00 SEK 237,40 98%

Amazon ($1800/aktie) för SEK 100.000

SEK 5.22 [3] SEK 250,00 SEK 150,00 SEK 500,00 SEK 650,00 SEK 387,50 99%
Degiro Avanza Nordnet SEB Handelsbanken

Genomsnittlig kostnad hos nämnda mäklare

Så mycket sparar du med DEGIRO

ETF:er

FTSE 100 Tracker för SEK 100.000[1]

SEK 0,00 SEK 250,00 SEK 150,00 - - SEK 200,00 100%

ISHS ESTXX MID för SEK 10.000[3]

SEK 23,00 SEK 40,00 SEK 40,00 - - SEK 40,00 43%
Degiro Avanza Nordnet SEB Handelsbanken

Genomsnittlig kostnad hos nämnda mäklare

Så mycket sparar du med DEGIRO

Optioner

1 Call OMXS30

SEK 8,50 SEK 102,50 SEK 102,50 SEK 203,75 SEK 250,00 SEK 136,35 93%

1 Call Heineken[2][3]

SEK 8.50 SEK 110.00 - - - SEK 110,00 82%
Degiro Avanza Nordnet SEB Handelsbanken

Genomsnittlig kostnad hos nämnda mäklare

Så mycket sparar du med DEGIRO

Terminer

1 st OMXS30

SEK 8,50 SEK 102,50 SEK 102,50 SEK 203,75 SEK 253,50 SEK 165,56 95%

1 st. EURO-BUND FUTURE[2][3]

SEK 25,00 SEK 110,00 - - - SEK 110,00 77%
Degiro Avanza Nordnet SEB Handelsbanken

Genomsnittlig kostnad hos nämnda mäklare

Så mycket sparar du med DEGIRO

Utländsk valuta

Valutaväxlingsavgift

0,10% 0,25% 0,25% - - - -
Utlåningsränta

Med allokering

STIBOR (min 0,00%) + 1,55% - - - - - -

Utan allokering

4,00% 5,75% 5,49% - - - -

Övriga avgifter

EUR 2,50 per utländsk börs handlad på per kalenderår - - - - - -
Degiro SEK 8,00
Avanza SEK 15,00
Nordnet SEK 39,00
SEB SEK 20,00
handels SEK 99,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 43,25

Så mycket sparar du med DEGIRO

82%
Degiro SEK 20,00
Avanza SEK 75,00
Nordnet SEK 75,00
SEB SEK 45,00
handels SEK 99,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 81,50

Så mycket sparar du med DEGIRO

70%
Degiro SEK 43,00
Avanza SEK 75,00
Nordnet SEK 75,00
SEB SEK 75,00
handels SEK 99,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 73,50

Så mycket sparar du med DEGIRO

73%
Degiro SEK 16,00
Avanza SEK 100,00
Nordnet SEK 60,00
SEB SEK 350,00
handels SEK 500,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 252,50

Så mycket sparar du med DEGIRO

94%
Degiro SEK 8,00
Avanza SEK 241,30
Nordnet SEK 249,00
SEB SEK 350,00
handels SEK 500,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 335,08

Så mycket sparar du med DEGIRO

98%
Degiro SEK 16,00
Avanza SEK 100,00
Nordnet SEK 60,00
SEB SEK 36,00
handels SEK 99,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 73,75

Så mycket sparar du med DEGIRO

78%
Degiro SEK 5,26[3]
Avanza SEK 50,00
Nordnet SEK 50,00
SEB SEK 350,00
handels SEK 400,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 207,50

Så mycket sparar du med DEGIRO

97%
Degiro SEK 5,40[3]
Avanza SEK 125,00
Nordnet SEK 75,00
SEB SEK 350,00
handels SEK 400,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 237,40

Så mycket sparar du med DEGIRO

98%
Degiro SEK 5,22[3]
Avanza SEK 250,00
Nordnet SEK 250,00
SEB SEK 500,00
handels SEK 650,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 387,50

Så mycket sparar du med DEGIRO

99%
Degiro SEK 0,00[1]
Avanza SEK 250,00
Nordnet SEK 150,00
SEB -
Handelsbanken -

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 200,00

Så mycket sparar du med DEGIRO

100%
Degiro SEK 23,00
Avanza SEK 40,00
Nordnet SEK 40,00
SEB -
Handelsbanken -

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 40,00

Så mycket sparar du med DEGIRO

43%
Degiro SEK 8,50
DAVY SEK 102,50
Nordnet SEK 102,50
SEB SEK 203,50
handels SEK 250,00

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 136,35

Så mycket sparar du med DEGIRO

93%
Degiro SEK 8,50
Avanza SEK 110,00
Nordnet -
SEB -
handels -

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 110,00

Så mycket sparar du med DEGIRO

82 %
Degiro SEK 8,50
Avanza SEK 102,50
Nordnet SEK 102,50
SEB SEK 203,75
handels SEK 253,50

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 165,45

Så mycket sparar du med DEGIRO

95%
Degiro SEK 25,00
Avanza SEK 110,00
Nordnet -
SEB -
handels -

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

SEK 110,00

Så mycket sparar du med DEGIRO

77%
Degiro 0,10%
Avanza 0,25%
Nordnet 0,25%
SEB -
Handelsbanken -

Genomsnittlig avgift hos
nämnda mäklare

-

Så mycket sparar du med DEGIRO

60%
Degiro STIBOR (min 0,00%) + 1,55%
Avanza -
Nordnet -
SEB -
Handelsbanken -

Genomsnittlig avgift hos
nämnda mäklare

-

Så mycket sparar du med DEGIRO

-
Degiro 4,00 %
Avanza 5,75 %
Nordnet 5,49 %
SEB -
Handelsbanken -

Genomsnittlig avgift hos
nämnda mäklare

-

Så mycket sparar du med DEGIRO

-
Degiro EUR 2,50 per utländsk börs handlad på per kalenderår
Avanza -
Nordnet -
SEB -
Handelsbanken -

Genomsnittlig kostnad hos
nämnda mäklare

-

Så mycket sparar du med DEGIRO

-

Datum vid jämförelse: 01-02-2019

OBS: Ovanstående är endast en prisjämförelse mellan olika populära kontotyper hos de större värdepappersmäklarna och bankerna i Sverige. I den här jämförelsetabellen har inga eventuella rabatter medtagits. Vid en kampanj kan de tillfälliga rabatterna hittas på de olika leverantörernas webbplatser. Dessutom kan man hos vissa mäklare byta från en kontotyp till en annan och således välja en annan profil (konto) där courtageavgifterna skiljer sig från de belopp som anges ovan. Ofta gäller detta mot en fast avgift och kunden kan ej heller byta konto hur ofta denne vill. Prisändringar kan ske över tiden och ovanstående avgifter kan därför även komma att ändras utan att det uppdateras i ovanstående pristablå.

DEGIRO tar förebehåll för tryckfel samt prisändringar hos konkurrenter. För mer utförlig prisinformation hos ovanstående nätmäklare/banker, vänligen besök deras officiella hemsidor.

Notera: Denna jämförelse är baserad på priserna för ett Vanligt konto(Basic, Active, Trader) och Custody-konto(ingen utlåning). Dock finns det vissa skillnader mellan Vanligt konto och Custody-konto. vänligen se Prisöversikt / Prisöversikt Custody.

[1] Du kan hitta en översikt över courtagefria ETF:er här. Varje kalendermånad kan du göra en courtagefri transaktion (köp/sälj) per ETF från denna lista (förutsatt att försäljning inte resulterar i en kort position, då tas vanlig avgift ut). Ytterligare courtagefria köp kan göras så länge de går i samma riktning (ett köp måste följas av ett annat köp) inom samma månad och måste ha en volym på minst 1000 EUR / USD (beroende på vilken valuta ETF är denominerad i).

[2] Avgift för handel på globala börser tillkommer. Vänligen se Prisöversikt för mer detaljer.

[3] Avgifterna debiteras i USD och/eller EUR, i exemplen har följande FX-kurser tillämpats. USD/SEK = 10 och EUR/SEK = 10.

Årlig avgift för handel på globala börser.

DEGIRO tar en avgift för att upprätthålla handel på globala börser utanför din hemmamarknad. Detta för att kunna ge tillgång till ett stort antal börser. Avgiften tas ut vid användning av dessa börser. DEGIRO använder sig av en “pay-per-use”-policy i sin prissättning, vilket betyder att du enbart blir debiterad för de tjänster (börser) du använder.

En årlig avgift på 0,25% (max €2,5) per börs, med undantag för hemmamarknaden Stockholmsbörsen, kommer debiteras på ditt konto. Kopplingsavgiften för US-optioner är €5.00 per börs och kalendermånad. Du kommer debiteras om du håller en position eller utför handel på en utländsk börs under det aktuella kalenderåret.

T.ex: Om din portfölj är värderad till SEK 50.000 och du har handlat på Stockholmsbörsen, London Stock Exchange, Euronext Derivatives och dessutom håller positioner på NYSE och Stockholmsbörsen, så gäller följande kalkyl av avgifter:

Komplett prisöversikt.

En komplett prisöversikt för kunder med Basic-, Active- eller Trader-konto finns här: Prisoversikt.

En komplett prisöversikt för kunder med Custody-konto (ingen utlåning) finns här: Prisöversikt (Custody).

OMX Stockholm
SEK 0,00 (positioner och transaktioner för hemmamarknaden)
London Stock Exchange
€2,50 (transaktioner)
Euronext Derivatives
€2,50 (transaktioner)
NYSE
€ 2,50 (positioner)
Total avgift för handel på globala börser under året
3 x €2,50 = €7,50

DEGIRO har vunnit
80 internationella
utmärkelser

DEGIRO vann 2020 NTVs fairness price för onlinemäklare
DEGIRO framröstad till bästa aktiemäklare 2019 av Rankia
DEGIRO framröstad till bästa kundtjänst 2019 av Rankia
Degiro tilldelad bästa mäklare för aktiehandel 2020 av Brokerchooser
Degiro tilldelad bästa lågprismäklare 2020 av Brokerchooser
Tilldelad bästa onlinemäklare 2019 av Cashcow
Tilldelad bästa aktiemäklare 2018 av Rankia Portugal
Tilldelad bästa onlinemäklare 2019 av Boerse OnlineTilldelad bästa onlinemäklare 2019 av Boerse Online
Tilldelad bästa daytradermäklare 2019 av BrokerwahlTilldelad bästa daytradermäklare 2019 av Brokerwahl
Tilldelad mest rättvisa mäklare 2018 av NTV
Tilldelad bästa aktiemäklare 2018 av Rankia
Tilldelad bästa lågprismäklare 2018 av Financial Times and Investors Chronicle
Årets mäklare 2018 av Dansk Aktionærforening i Danmark.
Tilldelad bästa discount mäklare 2018 av Broker Chooser
Tilldelad bästa onlinemäklare 2018 av Cashcow
Tilldelad bästa onlinemäklare 2018 av Gouden Stier
Tilldelad bäst värde för pengarna 2018 av Investment Trends
Tilldelad bästa mobila tradingapp 2018 av Investment Trends
Tilldelad bästa kundservice 2017 av Investment Trends
Tilldelad högst kundnöjdhet 2018 av Investment Trends
Tilldelad mest rättvisa mäklare 2017 av NTV
Tilldelad bästa aktiemäklare 2017 av Rankia
Tilldelad billigaste mäklaren 2017 av Investir
Tilldelad bästa mobila aktiehandel 2017 av Financial Times and Investors Chronicle
Tilldelad bästa lågprismäklare 2017 av Financial Times and Investors Chronicle
Tilldelad bästa onlinemäklare 2017 av Cashcow
Tilldelad bästa onlinemäklare 2017 av Gouden Stier
Årets mäklare 2017 av Dansk Aktionærforening i Danmark.
Tilldelad högsta kundnöjdhet 2017 av Investment Trends
Tilldelad bäst värde för pengarna 2017 av Investment Trends
Tilldelad tredje plats för bästa onlinemäklare 2017 av BrokerwahlTilldelad tredje plats för bästa onlinemäklare 2017 av Brokerwahl
Tilldelad första plats för bästa daytradermäklare 2017 av BrokerwahlTilldelad första plats för bästa daytradermäklare 2017 av Brokerwahl
Tilldelad Bästa Mäklare aktier & obligationer 2017 av Boerse OnlineTilldelad Bästa Mäklare aktier & obligationer 2017 av Boerse Online
Tilldelad bästa mäklare 2017 av OVGS
Tilldelad första plats för investerare 2017 av Euro am SonntagTilldelad första plats för investerare 2017 av Euro am Sonntag
Tilldelad första plats för aktiva investerare 2017 av Euro am SonntagTilldelad första plats för aktiva investerare 2017 av Euro am Sonntag
Pris för bästa onlinemäklare 2017 av HandelsblattPris för bästa onlinemäklare 2017 av Handelsblatt
Tilldelad billigaste mäklaren 2016 av Cash
Tilldelad andra plats för bästa daytradermäklare 2016 av BrokerwahlTilldelad andra plats för bästa daytradermäklare 2016 av Brokerwahl
Tilldelad bästa mäklare 2016 av OVGS
Pris för bästa mäklare 2016 av FinanztreffPris för bästa mäklare 2016 av Finanztreff
Tilldelad första plats för investerare 2016 av Euro am Sonntag
Tilldelad första plats för aktiva investerare 2016 av Euro am SonntagTilldelad första plats för aktiva investerare 2016 av Euro am Sonntag
Tilldelad billigaste mäklaren 2016 av Investir
Tilldelad bästa aktiemäklare 2016 av Rankia
Pris för bästa onlinemäklare 2016 av HandelsblattPris för bästa onlinemäklare 2016 av Handelsblatt
Tilldelad bästa online execution only-aktiemäklare 2016 av Financial Times and Investors Chronicle
Tilldelad bästa mäklare 2015 av Cash
Tilldelad billigaste mäklaren 2015 av VEB
Tilldelad årets prispressare 2015 av Privata Affarer
Tilldelad bästa onlinemäklare 2015 av Gouden Stier
Tilldelad bästa mäklare 2015 av Beleggers Belangen
Tilldelad billigaste mäklaren 2015 av Investir
Tilldelad billigaste mäklaren 2014 av Consumentenbond
Tilldelad bästa mäklare 2014 av VEB
Tilldelad bästa mäklare 2014 av Beleggers Belangen
Tilldelad billigaste mäklaren 2014 av Investir

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.