Investera med otroligt låga avgifter

Vår avgiftsstruktur har revolutionerat branschen och gör det möjligt för dig att få ut det mesta av dina investeringar.

Öppna ett konto

Upptäck våra nya avgifter

Vi vill göra investeringar tillgängliga för alla. Se vår enkla prislista och en struktur med fasta avgifter.

AKTIER

USA

0 € + 0,50 €

OMX Stockholm

0 € + 0,50 €

ETFS

URVAL1

0 €

GLOBALA

0 € + 0,50 €

DERIVAT

OPTIONER

0,75 €

TERMINER

0,75 €

För amerikanska aktier tar vi ingen courtage, men externa hanteringskostnader på 0,50 € per handel tillämpas. Externa hanteringskostnader på 0,50 € per transaktion gäller för alla produkter utom vårt ETF Kärnutbud, Tradegate-transaktioner, samt optioner och terminer (exklusive OMX-index). Dessutom kan valuta-, kopplings- eller externa produkt- och spreadkostnader tillkomma. ETF Kärnutbud omfattas av en Policy för rättvis användning.

ANDRA KOSTNADER

REALTIDSKURSER

0 €

INSÄTTNING

0 €

INAKTIVITETSKOSTNADER

0 €

DEPÅ-KOSTNADER

0 €

UTTAG

0 €

VALUTAVÄXLING

0,25 %

Datum: 20-12-2021

Notera: Denna jämförelse är baserad på priserna för ett Vanligt konto (Basic, Active, Trader) och Custody-konto (ingen utlåning). Dock finns det vissa skillnader mellan Vanligt konto och Custody-konto. Vänligen se Prisöversikt / Prisöversikt Custody.

När du köper och säljer måste du också ta hänsyn till skillnaderna mellan köp- och säljpriset, även kallat spread. Detta är implicita kostnader och inte direkta mäklarkostnader.

Produktkostnader ingår i priset och betalas inte till oss utan till emittenten av produkterna. Utgivare av ETF:er och fonder tar till exempel ut en totalkostnadskvot (TER), och utgivare av hävstångsprodukter tar ut en finansieringsavgift. Du kan hitta dessa avgifter, och annan produktrelaterad information, i faktabladen (KID) / Key Investor Information Document (KIID) på ditt konto under fliken "Dokument".

[1] Avgiften för DEGIRO Trackers Core Selection baseras på en policy för rättvis användning. Vänligen klicka här för mer information.

Upptäck våra utvalda ETF:er

Courtage för de mest populära ETF:erna är kostnadsfritt. Vänligen ta hänsyn till vår policy för rättvis användning. Valuta-, externa produkt- och spreadkostnader kan tillkomma.

See the selection
ETF

OMX Stockholm Realtid

SEK 0

Valutaväxling via AutoFX

0.25%

Ränta SEK Allokering

(min. 0) + 1.55%

CHI-X Realtid

SEK 0

Kort position kategori A

1.00%

Euronext Amsterdam Realtid

SEK 0

Insättning via Trustly

SEK 0

Euronext Paris Realtid

SEK 0

Frankfurt Realtid

SEK 0

Ränta EUR Allokering

3%

US CME Realtid

SEK 0

Hantering av utdelning

SEK 0

Ränta USD Allokering

3%

Återbetalning av obligationer

SEK 0

Kuponghantering

SEK 0

Kontantlösen av terminskontrakt

€1 per kontrakt

<

OMX Stockholm Realtid

SEK 0

Valutaväxling via AutoFX

0.25%

Ränta SEK Allokering

(min. 0) + 1.55%

CHI-X Realtid

SEK 0

Kort position kategori A

1.00%

Euronext Amsterdam Realtid

SEK 0

Insättning via Trustly

SEK 0

Euronext Paris Realtid

SEK 0

Frankfurt Realtid

SEK 0

Ränta EUR Allokering

3%

US CME Realtid

SEK 0

Hantering av utdelning

SEK 0

Ränta USD Allokering

3%

Återbetalning av obligationer

SEK 0

Kuponghantering

SEK 0

Kontantlösen av terminskontrakt

€1 per kontrakt

Se hela vår prisöversiktLadda ner PDF:en Download icon Download icon

Har du ett custody-konto? Vänligen se Prisöversikt Custody.

OMX Stockholm Realtid

SEK 0

Valutaväxling via AutoFX

0.25%

Ränta SEK Allokering

(min. 0) + 1.55%

CHI-X Realtid

SEK 0

Kort position kategori A

1.00%

Euronext Amsterdam Realtid

SEK 0

Insättning via Trustly

SEK 0

Euronext Paris Realtid

SEK 0

Frankfurt Realtid

SEK 0

Ränta EUR Allokering

3%

US CME Realtid

SEK 0

Hantering av utdelning

SEK 0

Ränta USD Allokering

3%

Återbetalning av obligationer

SEK 0

Kuponghantering

SEK 0

Kontantlösen av terminskontrakt

€1 per kontrakt

OMX Stockholm Realtid

SEK 0

Valutaväxling via AutoFX

0.25%

Ränta SEK Allokering

(min. 0) + 1.55%

CHI-X Realtid

SEK 0

Kort position kategori A

1.00%

Euronext Amsterdam Realtid

SEK 0

Insättning via Trustly

SEK 0

Euronext Paris Realtid

SEK 0

Frankfurt Realtid

SEK 0

Ränta EUR Allokering

3%

US CME Realtid

SEK 0

Hantering av utdelning

SEK 0

Ränta USD Allokering

3%

Återbetalning av obligationer

SEK 0

Kuponghantering

SEK 0

Kontantlösen av terminskontrakt

€1 per kontrakt

Kopplingsavgift

För att kunna ge tillgång till ett stort antal börser, debiterar DEGIRO en avgift för att erbjuda handel utanför din hemmamarknad. Avgiften tas ut vid användning av dessa börser. DEGIRO använder sig av en “pay-per-use”-policy i sin prissättning, vilket betyder att du enbart blir debiterad för de tjänster (börser) du använder.

Kopplingsavgiften är en årlig avgift om 0,25% av ditt portföljvärde (max €2,50) per börs, med undantag för hemmamarknaden, Stockholmsbörsen. Kopplingsavgiften för US-optioner är €5.00 per börs och kalendermånad. Du kommer debiteras om du håller en position eller utför handel på en utländsk börs under det aktuella kalenderåret.

Till exempel: Om din portfölj är värderad till SEK 50.000 och du har handlat på Stockholmsbörsen, London Stock Exchange, Euronext Derivatives och dessutom håller positioner på NYSE och Stockholmsbörsen, så gäller följande kalkyl av avgifter:

OMX Stockholm

€0.00 (positioner och transaktioner på hemmamarknaden)

London Stock Exchange

€2.50 (transaktioner)

Euronext Derivatives

€2.50 (transaktioner)

NYSE

€2.50 (positioner)

Totala kopplingsavgifter för året

3 x €2.50 = €7.50

Extern spread och produktkostnader

Många andra mäklare erbjuder endast marknadstillträde via alternativa börser och inte via de största och viktigaste börserna. Eftersom likviditeten på dessa alternativa börser är mycket lägre är spreaden mellan köp- och säljbud högre, vilket resulterar i högre kostnader för spridningen mellan köp- och säljbud. Kostnaderna för bid-ask spread beror på skillnaden mellan priset till vilket en produkt kan köpas och säljas. Detta är implicita kostnader och inte direkta kostnader från mäklaren. Det är dock viktigt att ta hänsyn till dem, eftersom det kan resultera i högre eller lägre priser vid köp eller försäljning.

Produktkostnader betalas inte till oss utan till emittenten av produkterna och ingår i priset. Till exempel tar emittenter av ETF:er och fonder ut en totalkostnadskvot (TER) och emittenter av hävstångsprodukter tar ut en finansieringsavgift. Du kan hitta dessa kostnader, och annan produktrelaterad information, på emittenternas webbplatser. Produktkostnaderna är därför desamma hos alla mäklare.

Börja investera idag.

Upptäck varför över 2 miljoner kunder valt vår plattform.

Skapa ett gratis konto nu

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.