Investera till låga avgifter.

DEGIRO erbjuder courtagefri handel på Stockholmsbörsen (Large-, Mid-, och Small Cap), till alla sina svenska kunder som har mindre än 1.000.000 kr i samlat sparande. För mer information. Jämförelsen nedan inkluderar avgifterna när gränsen för courtagefri handel har nåtts.


Se hur mycket du kan spara, jämföra våra avgifter med konkurrenterna nedan.

Product Degiro Avanza Bank NordNet Saxo Bank SEB Handelsbanken Aktieinvest

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

Så jär mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

Produkter Degiro Avanza Bank NordNet Saxo Bank SEB Handelsbanken Aktieinvest

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

Svenska aktier

Sandvik för SEK 10.000

SEK 8,80 SEK 39,00 SEK 39,00 SEK 65,00 SEK 20,00 SEK 99,00 SEK 39,00 SEK 50,17 82%

Hennes & Mauritz för SEK 50.000

SEK 24,00 SEK 75,00 SEK 75,00 SEK 65,00 SEK 45,00 SEK 99,00 SEK 65,00 SEK 70,67 66%

Volvo för SEK 100.000

SEK 43,00 SEK 150,00 SEK 150,00 SEK 100,00 SEK 90,00 SEK 99,00 SEK 130,00 SEK 119,83 64%
Europeiska aktier

Akzo Nobel för SEK 10.000 (Euronext Amsterdam)

SEK 4,80 SEK 103,18 SEK 99,00 SEK 112,56 SEK 650,00 SEK 500,00 - SEK 292,95 98%

BNP Paribas för SEK 20.000 (Euronext Paris)

SEK 9,60 SEK 103,18 SEK 99,00 SEK 112,56 SEK 650,00 SEK 500,00 - SEK 292,95 98%
Amerikanska aktier

Alibaba ($85/aktie) för SEK 20.000

SEK 5,63 SEK 51,72 SEK 49,00 SEK 129,30 SEK 650,00 SEK 750,00 - SEK 326,00 98%

Alphabet ($566/aktie) för SEK 50.000

SEK 5,04 SEK 75,00 SEK 75,00 SEK 129,30 SEK 650,00 SEK 750,00 - SEK 335,86 98%
ETF:er

Amundi ETF MSCI World UCITS ETF för SEK 100.000

SEK 0,00[1] SEK 150,00 SEK 150,00 SEK 100,00 SEK 90,00 SEK 99,00 SEK 130,00 SEK 119,83 100%
Optionskontrakt*

1 Call OMXS30

SEK 6,54 SEK 99,00 SEK 99,00 SEK 75,00 SEK 100,00 SEK 250,00 - SEK 124,60 94%
Terminskontrakt*

1 st OMXS30

SEK 6,54 SEK 99,00 SEK 99,00 SEK 100,00 - SEK 250,00 - SEK 137,00 95%

5 st S&P 500

SEK 118,79 - - SEK 375,00 - - - SEK 375,00 68%
Genomsnittlig besparing 87%
Degiro SEK 8,80
Avanza Bank SEK 39,00
NordNet SEK 39,00
Saxo Bank SEK 65,00
SEB SEK 20,00
Handelsbanken SEK 99,00
Aktieinvest SEK 39,00

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 50,17

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

82%
Degiro SEK 4,80
Avanza Bank SEK 103,18
NordNet SEK 99,00
Saxo Bank SEK 112,56
SEB SEK 650,00
Handelsbanken SEK 500,00
Aktieinvest -

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 292,95

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

98%
Degiro SEK 9,60
Avanza Bank SEK 103,18
NordNet SEK 99,00
Saxo Bank SEK 112,56
SEB SEK 650,00
Handelsbanken SEK 500,00
Aktieinvest -

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 292,95

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

96%
Degiro 24,00
Avanza Bank SEK 75,00
NordNet SEK 75,00
Saxo Bank SEK 65,00
SEB SEK 45,00
Handelsbanken SEK 99,00
Aktieinvest SEK 65,00

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 70,67

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

66%
Degiro SEK 43,00
Avanza Bank SEK 150,00
NordNet SEK 150,00
Saxo Bank SEK 100,00
SEB SEK 90,00
Handelsbanken SEK 99,00
Aktieinvest SEK 130,00

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 119,83

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

64%
Degiro SEK 5,63
Avanza Bank SEK 51,72
NordNet SEK 49,00
Saxo Bank SEK 129,30
SEB SEK 650,00
Handelsbanken SEK 750,00
Rabobank -

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 326,00

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

96%
Degiro SEK 5,63
Avanza Bank SEK 75,00
NordNet SEK 75,00
Saxo Bank SEK 129,30
SEB SEK 650,00
Handelsbanken SEK 750,00
Aktieinvest -

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 335,86

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

98%
Degiro SEK 0,00[1]
Avanza Bank SEK 150,00
NordNet SEK 150,00
Saxo Bank SEK 100,00
SEB SEK 90,00
Handelsbanken SEK 99,00
Aktieinvest SEK 130,00

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 119,83

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

100%
Degiro SEK 6,54
Avanza Bank SEK 99,00
NordNet SEK 99,00
Saxo Bank SEK 75,00
SEB -
Handelsbanken SEK 250,00
Aktieinvest -

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 124,60

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

94%
Degiro SEK 6,54
Avanza Bank SEK 99,00
NordNet SEK 99,00
Saxo Bank SEK 100,00
SEB -
Handelsbanken SEK 250,00
Aktieinvest -

Genomsnittspriser
hos våra
konkurrenter

SEK 137,00

Så här mycket
sparar du med
DEGIRO (%)

95%
Se fler produkter Se färre produkter

OBS: Ovanstående är endast en prisjämförelse mellan olika populära kontotyper hos de större värdepappersmäklarna och bankerna i Sverige. I den här jämförelsetabellen har inga eventuella rabatter medtagits. Dessutom kan man hos vissa mäklare byta från en kontotyp till en annan och således välja en annan profil (konto) där courtageavgifterna skiljer sig från de belopp som anges ovan. Ofta gäller detta mot en fast avgift och kunden kan ej heller byta konto hur ofta denne vill. Prisändringar kan ske över tiden och ovanstående avgifter kan därför även komma att ändras utan att det uppdateras i ovanstående pristablå.

DEGIRO tar förebehåll för tryckfel samt prisändringar hos konkurrenter. För mer utförlig prisinformation hos ovanstående nätmäklare/banker, vänligen besök deras officiella hemsidor.

* Derivathandel på amerikanska Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Intercontinental Exchange, Euronext NYSE Liffe U.S. Futures, NYSE Arca och Chicago Board Options Exchange kommer inom kort. Priser för optioner och terminer på Nasdaq Nordic är exklusive börsens clearingavgifter.

[1] Du kan hitta en översikt över courtagefria ETF:er här. Varje kalendermånad kan du göra en courtagefri transaktion (köp/sälj) per ETF från denna lista (förutsatt att försäljning inte resulterar i en kort position, då tas vanlig avgift ut). Ytterligare courtagefria köp kan göras så länge de går i samma riktning (ett köp måste följas av ett annat köp) inom samma månad och måste ha en volym på minst 1000 EUR / USD (beroende på vilken valuta ETF är denominerad i). Vår kompletta prislista återfinns här: Prisöversikt. Prisöversikt (CUSTODY).

[2] För ovanstående uträkningar gäller en växelkurs på USD/SEK 7.93 och EUR/SEK 9.52.

Komplett prisöversikt.

En komplett prisöversikt för kunder med Basic-, Active- eller Trader-konto finns här: Prisöversikt.

En komplett prisöversikt för kunder med Custody-konto (ingen utlåning) finns här:
Prisöversikt (CUSTODY).

Handel på globala börser

DEGIRO tar en avgift för att upprätthålla handel på globala börser. Detta för att kunna ge tillgång till ett stort antal börser och att kunna erbjuda teknisk support inom Europa, Asien och Nordamerika. Avgiften tas ut vid användning av dessa börser. DEGIRO använder sig av en “pay-per-use”-policy i sin prissättning, vilket betyder att du enbart blir debiterad för de tjänster (börser) du använder.

En årlig avgift på 0,25% (max €2,5) per börs, med undantag för hemmamarknaden Stockholmsbörsen, kommer debiteras på ditt konto. Du kommer debiteras om du håller en position eller utför handel på en utländsk börs under det aktuella kalenderåret.

T.ex: Om din portfölj är värderad till SEK 50.000 och du har handlat på Stockholmholmsbörsen, Euronext Derivatives, Eurex och dessutom håller positioner på NYSE och Stockholmholmsbörsen, så gäller följande kalkyl av avgifter:

Stockholmholmsbörsen
€ 0,00 (postioner och transaktioner på hemmamarknaden)
Euronext Derivat
€ 2,50 (transaktioner)
Eurex
€ 2,50 (transaktioner)
NYSE
€ 2,50 (positioner)
Årlig Avgift:
3 x € 2,50 = € 7,50

Stockholmholmsbörsen

(positioner och transkationer på hemmamarknaden)

€ 0,00

Euronext Derivat

(transaktioner)

€ 2,50

Eurex

(transaktioner)

€ 2,50

NYSE

(positioner)

€ 2,50

Årlig avgift:

3 x € 2,50 = € 7,50

Ändring av avgifter

Slut med internmatchning

En ny euoropeisk lag (MIFID II) har trätt i kraft i början av året med nya regler och krav på investeringsbolag och handelsplattformar. Som ett resultat av detta rapporterade vi sent förra året att DEGIRO är tvungen att justera det interna genomförandet av ordrar. Att uppnå samma effektivitet inom nuvarande lagar har visat sig vara svårare än tidigare väntat. Tyvärr innebär detta att DEGIRO får högre kostnader för genomförande av dina ordrar på börsen. Detta resulterar i temporära justeringar av våra avgifter. Transaktioner som tidigare varit kostnadsfria kommer dock fortsatt vara detta

Vad kommer förändras?

Det kommer bli ett tillägg på följande avgifter:

  • +0.018% på värdepapper (förutom för USA och Kanada). Till exempel, kostnaden för en aktietransaktion på Stockholmsbörsen kommer bli SEK 5 + 0,038 %.
  • + €0.15 på transaktioner för optioner och terminer. Till exempel, en option på Stockholmsbörsen kommer uppgå till SEK 5 + € 0,15 per kontrakt

Ovannämnda förändringar träder i kraft 15 augusti 2018 och kommer gälla max i 18 månader. DEGIRO undersöker alternativ för att minska kostnaderna till tidigare nivåer. Detta kan vara en intern lösning, eller en från extern part.

Trots denna ökning av avgifter kommer du fortfarande handla till otroligt låga priser hos DEGIRO.