Risker med att investera.

Att investera kan vara belönande, men det är inte utan risk. Innan du börjar är det ett antal faktorer att ta hänsyn till.

Riskerna

När ett företag du investerat i går bra och efterfrågan för aktier ökar kan värdet av din investering också förväntas gå upp. Å andra sidan om företaget är mindre framgångsrikt kan dina aktier minska i värde eller kanske till och med helt förlora sitt värde. Med andra ord, genom att investera kan du dela företagets vinster så väl som dess förluster. Ha alltid i åtanke att risken finns att du kan förlora hela din insättning, och beroende på typ av instrument, eventuellt mer. Det är säkert att säga att investera aldrig är utan risk. Läs om sex exempel på möjliga risker som du kan stöta på:

Marknadsrisk

Marknadsrisk

Marknadsrisk korrelerar med den makroekonomiska miljön. Faktorer så som skattereformer, lagar och regleringar, samt globala förändringar är några exempel. I en nedåtgående ekonomi eller avtagande tillväxt är det möjligt att detta kommer få negativa konsekvenser för företag. Som ett resultat kan företags värde flukturera. Förväntningar spelar också en roll när det kommer till marknadsrisk. När det övergripande förtroendet för marknaden minskar kommer dina investeringar som ett resultat sannolikt att minska i värde.

Prisrisk

Prisrisk

Det är troligt att värdet på dina investeringar kommer att flukturera på en kontinuerlig basis. Som en investerare är du därför föremål för prisrisk. Genom att sprida dina investeringar kan du delvis reducera denna risk.

Ränterisk

Ränterisk

Förändringar i räntenivåer påverkar direkt värdet på obligationer. Om räntan stiger går obligationspriser vanligtvis ner. Förändringarnas påverkan beror på löptiden där en lång löptid ofta leder till en större nedgång i värde. Det kan också indirekt påverka andra finansiella produkter så som aktier. Om marknadsräntan stiger blir det dyrare att låna pengar. Detta kan leda till en nedgång i konsumtion och högre ränteavgifter för företag. Värdet på aktier kan i sin tur påverkas negativt.

Kreditrisk

Kreditrisk

Kreditrisken är risken att företaget, staten, eller landet som du har investerat i inte kan möta dess betalningsskyldigheter. Med obligationer skulle detta betyda att räntan inte kommer betalas ut till obligationsinnehavaren. Din investering kommer minska i värde eller i värsta fall inte kunna handlas.

Marknadslikviditetsrisk

Marknadslikviditetsrisk

Med marknadslikviditet menas hur lätt produkter kan köpas eller säljas på marknaden. I de fall där det finns väldigt få köpare för en produkt kan försäljning leda till att priset drivs ner. Typiska indikatorer på detta är en bred köp och sälj spread eller väldigt låga handelsvolymer.

Valutarisk

Valutarisk

Du utsetts för risk när du investerar i en annan valuta än din inhemska valuta. Du kommer få mindre för din investering om valutan du investerat i minskar i värde jämfört med din inhemska valuta.

Börja investera

Allt börjar med att tänka över vilken typ av investerare du vill vara och därmed bestämma dig för vilken risknivå du är villig att ta och vilken typ av produkter som passar bäst för att nå dina mål. Det är klokt att aldrig investera pengar som du behöver för tillfället eller genomföra transaktioner som skulle kunna skapa finansiella svårigheter. Vi rekommenderar också att hålla dig till det du kan – med andra ord, att investera i produkter du är bekant med kan hjälpa dig hantera dina investeringar med större självförtroende. För att lära dig mer om grunderna av att investera se vårt Knowledge Centre. För mer information om risker med att investera vänligen se vår Ytterligare Information Investeringstjänster: Egenskaper och risker med Finansiella instrument.

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Låt oss sätta i gång

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 90 internationella priser.

Logo

Villkor för erbjudandet om 1000kr i transaktionsavgifter

Om du aktiverar ditt DEGIRO-investeringskonto före den 1 juli 2023 kommer DEGIRO att ersätta dina transaktionsavgifter upp till 1000kr. Följande villkor gäller för detta erbjudande:

  • Erbjudandet gäller till och med den 30 juni 2023.
  • Under erbjudandet får nya kunder som har aktiverat ett konto upp till 1000kr i transaktionsavgifter tillbaka.
  • De första transaktionskostnaderna och externa hanteringsavgifter upp till 1000kr fram till den 31 juli 2023 kommer att återbetalas.
  • Valutahanteringsavgifter (Auto FX och manuell) kommer ej återbetalas i samband med denna kampanj.
  • I början av augusti kommer vi att ersätta transaktionskostnader och externa avgifter som du har använt (upp till högst 1000kr) till ditt DEGIRO-konto.
  • Erbjudandet gäller endast för nya kunder med ett svenskt DEGIRO-konto.
  • För att vara berättigad till detta erbjudande måste den nya kunden göra en första insättning för att verifiera (minsta insättning är 1kr) och aktivera sitt DEGIRO-konto.
  • Nya kunder som påbörjat sin registrering före erbjudandet men aktiverar sitt DEGIRO-konto under erbjudandet kan också utnyttja erbjudandet.
  • Om ett befintligt konto redan är kopplat till den nya kundens adress, är deltagande uteslutet.
  • Varje ny kund kan bara få 1000kr i transaktionsavgifter en gång.

Godkännande av villkoren för erbjudandet

Genom att delta i erbjudandet godkänner kunden automatiskt erbjudandets villkor och bestämmelser. DEGIRO kan avsluta kampanjen i förtid eller ändra kampanjvillkoren. DEGIRO kommer att meddela eventuella ändringar via webbplatsen.

Deltagande

Alla kunder som har aktiverat ett konto hos DEGIRO senast den 30 juni 2023 kan delta i erbjudandet.

icon_close