DEGIRO policy om sekretess och cookies.

DEGIRO respekterar och skyddar din integritet. Du kan därför besöka vår webbplats helt anonymt. DEGIRO är inte intresserad av namn eller annan information som avslöjar identiteten på besökarna på denna webbplats. Uppgifter om dig eller din dator registreras enbart med en cookie av tekniska skäl eller på annat sätt när man anmäler sig som kund hos DEGIRO.

Sekretesspolicy

DEGIRO tar sekretess och säkerhet för dina personuppgifter allvarligt. Vår sekretesspolicy beskriver informationen vi samlar in från dig, varför vi samlar in denna data, hur vi säkerställer att den hålls säker och förklarar dina rättigheter gällande dina personuppgifter. Du bör läsa denna policy noggrant för att säkerställa att du förstår hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka är vi?

Vi är DEGIRO, en filial av flatexDEGIRO Bank AG, Tyskland.

Vi är registrerade i Nederländerna och vi är personuppgiftsansvariga enligt definitionen i General Data Protection Regulation (GDPR). Om du vill kontakta oss med allmänna frågor kan dessa skickas till clients@degiro.com. Det är också möjligt att kontakta vårt dataskyddsombud via privacy@degiro.se.

DEGIROs registrerade kontor är:
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch,
Rembrandt Tower – 9th floor,
1096 HA Amsterdam, Nederländerna.

Huvudkontor:
flatexDEGIRO Bank AG
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 (0) 69 506041910
E-Mail: kundeninfo@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com

Data Protection Officer (DPO) Kontact information:
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 (0) 69 506041910
E-Mail: datenschutz@flatexdegiro.com

Vad menar vi med personuppgifter?

Personuppgifter är all information relaterad till dig eller som kan användas för att identifiera dig.

Som kund hos DEGIRO förser du oss med en del av dina personuppgifter. Detta inkluderar ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Det kan också inkludera Internet Protokoll eller IP-adresser som i vissa fall kan användas för att identifiera dig.

I de fall då ett företag eller professionell part avser att bli kund samlar vi också in personuppgifter relaterade till de individer med intresse i företaget, till exempel direktörer, verkliga huvudmän och berättigade representanter.

Vad menar vi med behandling?

Behandling är ett juridiskt begrepp. Det är ett väldigt brett begrepp som täcker åtgärder med hänsyn till dina personuppgifter så som: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

När DEGIRO behandlar dina personuppgifter gör vi det i linje med relevanta sekretesslagar.

Hur samlar vi in din data?

Nedan hittar du sätt vi samlar in dina personuppgifter:

 • När du förser information via e-post, hemsida eller handelsplattform, telefon, i skrift eller på annat sätt. Detta inkluderar till exempel informationen du uppger under registrering, registrera dig för ytterligare information, kampanj eller undersökning.
 • När du besöker vår hemsida samlar vi automatiskt in information inklusive din IP-adress. Vi samlar också in information om ditt besök. Detta inkluderar hela klickmönstret och musrörelsen, sidor du besökte, sökningar som gjordes och annan information om sidinteraktion.
 • Det är möjligt att vi får information om dig från kreditvärderingsinstitut. Denna insamling sker i enlighet med Kundavatalet.
 • För företagskunder samlar vi också in offentligt tillgänglig information om företagets verkliga huvudmän.
 • Om du besöker oss personligen samlar vi av säkerhetsskäl in bilder på besökare via övervakningskameror.

Varför behandlar vi din personliga data?

DEGIRO samlar in dina personuppgifter av följande anledningar:

 • För att följa juridiska och lagstadgade skyldigheter;
 • Marknadsföringssyfte; och
 • Utförande av avtalsförpliktelser, exempelvis delning av uppgifter till förvaltare

DEGIRO har som en filial till en tysk bank ett antal lagstadgade skyldigheter som kräver behandling av kunddata. Kundidentifiering är en av de främsta anledningarna till varför vi samlar in och behandlar personuppgifter. Av denna anledning är DEGIRO skyldiga att samla in data enligt the Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Utöver finansiella lagstadgade skyldigheter måste DEGIRO följa nederländska skatteregler och därför samla in skatteidentifieringsnummer (TIN) och andra personuppgifter (t.ex. namn, adressuppgifter, skatterättslig hemvist etc.). Dessa insamlade uppgifter rapporteras till de nederländska skattemyndigheterna som kan förse personuppgifterna till de lokala skattemyndigheterna i det land där kunden har sin skatterättsliga hemvist. Den rättsliga grunden för utbytet av personlig information är den nederländska lagen om International Assistance in Taxation (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB)) där CRS-direktivet är kodifierat.

Som en US Qualified Intermediary (QI) har DEGIRO ett avtal med Internal Revenue Service (IRS). Detta gör det möjligt att applicera en lägre amerikansk källskatt, i enlighet med skatteavtaletet, för att undvika dubbelbeskattning mellan landet där du har din skatterätsliga hemvist och USA (om tillämpligt). DEGIRO kan förse IRS personuppgifter i den mån det krävs enligt QI-avtalet.

Vidare rapporterar DEGIRO personuppgifter om kunder med svensk skatterättslig hemvist till Skatteverket.

Det finns även ytterligare juridiska och reglerande skyldigheter som DEGIRO måste följa såsom samarbete med domstolar och auktoriserade brottsbekämpande organ samt för att förebygga och upptäcka brott. Utöver detta, när kunder eller prospekt kontaktar DEGIRO för att be om ytterligare information eller för att bli kund hos DEGIRO, behöver DEGIRO samla in uppgifter för att kunna kontakta kunden eller prospektet. Det kan även vara fallet att vi behöver kontaktuppgifter för att skicka information eller nyhetsbrev. DEGIRO har också avtalsenliga skyldigheter som innebär att de behöver behandla kunders uppgifter för att uppfylla dessa skyldigheter.

När DEGIRO behandlar kunders personuppgifter gör vi det genom att använda så liten mängd data som möjligt för att säkerställa att målet uppfylls (enligt principen för dataminimering).

Vad använder vi dina personuppgifter till?

DEGIRO kan exempelvis använda din data för följande:

Godkännande av kund

Enligt lag krävs det verifiering av våra kunders identitet. Utan denna information kan DEGIRO inte erbjuda sina tjänster till dig. För att identifiera och verifiera kunder har DEGIRO satt upp interna riktlinjer och förfaranden. Dessa baseras på både lagar och riktlinjer från relevanta aktörer. DEGIRO granskar regelbundet dessa policyer och förfaranden för att säkerställa lämplighet.

För att upprätthålla och stödja processen för kundkännedom (KYC) använder sig DEGIRO av Fourthline.

Med dina personuppgifter kan vi exempelvis:

 • Kontakta dig.
 • Genomföra relevanta kontroller för att säkerställa att du är berättigad att bli kund hos DEGIRO.
 • Granska och kontrollera din förfrågan om att bli vår kund eller ändra din profil.
 • Hålla dina uppgifter och uppdatera dem när förändringar genomförs.
 • Hantera din profil/profiler inklusive din individuella riskprofil vilken baseras på intern policy för godkännade av kunder.

Riskhantering

Vi delar ansvaret för den finansiella sektorns säkerhet och stabilitet. Vi har också ett ansvar gentemot dig och alla våra kunder. Vi använder därför dina personuppgifter för att minska riskerna.

Du kan t.ex. lägga märke till att:

 • Om risken på ditt konto bryter mot de tillåtna gränserna, kontaktas du så att du kan reducera risken inom de tillåtna gränserna.

Du märker kanske inte mycket av nedanstående men det beror på säkerhetsskäl:

 • Vi behåller din IP-adress när du besöker vår webbplats. Detta kan användas om det råder en tvist om vem som har åtkomst till ditt konto, eller för företagets säkerhet, till exempel förebyggande åtgärder mot DDoS-attacker.
 • Säkerställer god säkerhetsnivå och begränsningar för att investera i resurser som skyddar både dig och oss mot alla typer av brott.
 • Interna kvalitetskontroller, för att säkerställa att eventuella problem, risker och tester för att säkerställa att lagstiftningen genomförts korrekt.
 • Genomföra relevant rapportering till myndigheter.
 • Säkerställer att vi förblir ett hälsosamt företag (riskhantering).

Juridiska skyldigheter

Det finns flera juridiska skyldigheter DeGrio måste följa i egenskap av en finansiell institution:

 • Identifiering av kunder: Vi kontrollerar vem du är och ser till att vi har tillräcklig kunskap om dig för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster.
 • Ge dina personuppgifter till specifika organisationer som är behöriga att begära denna information, till exempel skattemyndigheterna, finansinspektör eller när vi är juridiskt skyldiga att dela denna information till exempel vid en brottsutredning.
 • Vi har även ett antal skyldigheter rörande lagar mot penningtvättsaktiviteter.
 • Enligt direktivet för ”Aktieägarrätt” har DEGIRO skyldighet att dela information kring ägaren av aktier till emittenten på begäran.

Marknadsaktiviteter

På DEGIRO gillar vi att hålla dig informerad. Till exempel med e-postmeddelanden, nyhetsbrev, erbjudanden eller uppdateringar via handelsplattformen eller appen.

  Dina uppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Eller på grundval av legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR). Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet via länken "avregistrering" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de redan utförda databehandlingsförfarandena påverkas inte av återkallelsen.

  De uppgifter som du uppger för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för prenumeration på våra tjänster) påverkas inte av detta.

  Förbättra och förnya

  Vi kan också använda personuppgifter för analytiska undersökningar i syfte att hitta bättre lösningar och se till att vi fortsätter vara innovativa.

  När vi utför dessa analyser används den minsta mängd information som krävs och genomförs på ett sätt där din information är antingen pseudonymiserad eller anonymiserad.

  Google analytics

  För att säkerställa att webbplatsen för DEGIRO är lätt att använda för kunder och för att bedöma framgången för kampanjer använder DEGIRO Google Analytics. DEGIRO har tecknat avtal för användningen av denna tjänst och säkerställer att uppgifterna är anonymiserade så mycket som möjligt, vilket inkluderar att maskera några av IP-adresserna.

Vem har vi personuppgifter från?

Vi kan ha (vissa) personuppgifter från alla som har kontakt med DEGIRO. Om du ber om ytterligare information, lagrar vi informationen som förses i samband med förfrågan.

Vi är skyldiga enligt lag att ha personlig information angående alla våra kunder. Denna information samlas in under registreringen och efterfrågas om nödvändigt. I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att använda oss utav tredje parter för att antingen verifiera eller samla in information.

Vilken data samlas in?

Data om dig

Detta inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I fall att du är en företagskund samlar vi också in information angående ditt företag. Om du öppnar ett konto för minderårig eller ett gemensamt konto samlas information angående den andra kontoinnehavaren också in. Vi kommer också be dig om kopia av ditt ID och personnummer så som ditt skatteidentifikationsnummer eller relevanta identifierare.

Transaktionshistorik

Förutom dina personuppgifter som DEGIRO har i relation till kunder håller vi också en historisk logg gällande transaktioner och orderhistorik.

Kontakthistorik

Vi registrerar tillfällena som du har kontaktat DEGIRO vilket innefattar inspelade telefonsamtal, e-post eller andra sätt som du har kommunicerat med oss.

Besök på hemsidan och användande av app

Besöker du DEGIROs hemsida samlar vi också in IP-adressen som används. Om din IP-adress skulle användas för exempelvis Google Analytics görs det på ett anonymiserat sätt.

Externa datakällor

Vid vissa tillfällen använder DEGIRO externa dataleverantörer så som kontroll hos relevant Bolagsverk eller ifall en kreditupplysning behöver tas.

Genomför DEGIRO kreditupplysningar (BKR) används högsta sekretess för denna information. Individer som har åtkomst till denna information gör det endast för att fullgöra sin plikt och säkerställer att relevant dataskyddslagstiftning efterföljs. Skulle du ha några frågor om när kreditupplysningar tas, vänligen kontakta DEGIROs kundtjänst.

Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter inkluderar sådant som skattenummer, brottsregister, biometrisk data, politisk åsikt, sexualitet eller etnisk härkomst eller liknande. Om hantering av känslig data är nödvändig gäller strängare regler för detta.

Hos DEGIRO använder vi aldrig känsliga uppgifter om hälsa, religös tro, politisk eller filosofisk tro, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

Vi har juridisk skyldighet att identifiera våra kunder och vi begär därför skattenummer för att göra detta.

Vid användande av Touch ID eller Face ID för att logga in via DEGIRO-appen lagras skanningen av fingeravtryck eller ansikte på ett säkert chip på din telefon. DEGIRO har ingen åtkomst till detta chip och därför är dessa biometiska data okända för DEGIRO.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I princip delar vi inte dina personuppgifter med andra. Det är möjligt att vi delar personuppgifter inom DEGIRO-gruppen. Samtliga företag inom DEGIRO-gruppen har samma strikta sekretesspolicy. Polisen, domstol, lagstiftare och skattemyndigheter kan också begära information från oss på juridiska grunder. Vi följer likväl procedurer som försäkrar att all typ av informationsdelning är både legitim och proportionell.

Tjänsteleverantörers

I de fall DEGIRO använder en tjänsteleverantör avser vi informera dig om användningen av en tredje part och begränsa delningen av personuppgifter till endast det som krävs för den specifika uppgiften.

Skulle du använda Morgan Stanley penningmarknadsfond är det möjligt att vi behöver förse dem med information om vem du är. Är det så att Morgan Stanley förses med denna information görs detta inom en säker skyddsstruktur.

Vi använder oss av Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018 för tjänster, funktionella meddelanden och marknadsföringsmeddelanden. Databehandlingen baseras på våra legitima intressen (Art.6 para.1 lit. f GDPR) för att optimera innehållet i vårt nyhetsbrev och våra app-pushmeddelanden. Braze behandlar användardata såsom e-post, push tokens, interaktionsdata och IP-adress för att styra sändningen av service-, funktions- och marknadsföringsmeddelanden och för att analysera användarnas interaktioner.

Mer information om Braze databehandling finns i Braze sekretesspolicy. Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med Braze, där Braze har en skyldighet att skydda våra kunders uppgifter, att inte lämna dem vidare till tredje part och, i händelse av överföring av personuppgifter till USA, att följa bestämmelserna i standardavtalsklausulerna i enlighet med artikel 46 i GDPR.

Med andra företag på din begäran

Vid vissa tillfällen delar vi endast dina personuppgifter med andra företag om du specifikt ber om det. När detta görs specificerar vi det i avtalet för att dela information.

Myndigheter och tillsynsmyndigheter

Som en filial till en tysk bank, finns det tillfällen då vi mottar begäran om information kring våra kunder. Vi är skyldiga enligt lag att förse tillsynsmyndigheter med denna information. Tilläggningsvis är vi juridiskt skyldiga att dela information med regeringsmyndigheter och juridiska myndigheter. Dataskyddsbestämmelserna som täcker DEGIRO gäller också för dessa myndigheter

DEGIRO kan i egenskap av en kvalificerad intermediär utbyta information direkt med Internal Revenue Service för att fastställa din status som icke US-person, och om tillämpligt, erhålla en lägre skattesats för källskatt.

DEGIRO delar under särskilda omständigheter också informationen med relevanta skattemyndigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du blir kund hos DEGIRO sparar vi dina personuppgifter under den tid som vår affärsrelation varar. När vår affärsrelation har upphört är vi enligt lag skyldiga att spara personuppgifter till dess att alla lagstadgade lagrings- och arkiveringstider har löpt ut.

Hur skyddar vi din personliga data?

Säkerhet

Vi lägger ner mycket tid och resurser på att försäkra oss om att våra system och dina personuppgifter har nödvändiga säkerhetsåtgärder på plats. Ifall av en läcka i våra system kommer vi rapportera detta till relevanta myndigheter och se till att våra kunder är medvetna om detta.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, inklusive oavsiktlig förlust, förstörelse eller avslöjande av dina uppgifter. Vi har begränsningar för personuppgifter så endast de anställda som behöver åtkomst till dina uppgifter har detta. För att säkerställa att ny behandling är berättigad och överrensstämmer med lagar genomför vi utvärderingar av dataskydd och granskningar av samtliga externa databehandlare.

Sekretess

Samtliga av våra anställda har skrivit under ett sekretessavtal, åtagit sig att följa en intern uppförandekod och följer den (nederländska) svurna Eden för finanssektorn. Utöver detta har endast berättigade personer rätt att se och hantera dina personuppgifter.

Tillsyn

 • Vi övervakas av Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit för att se till att vi följer GDPR.
 • DEGIRO, den holländska filialen av flatexDEGIRO Bank AG, övervakas främst av tyska Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). I Nederländerna är DEGIRO verksamt under övervakning av den nederländska centralbanken (DNB) och under tillsyn av den nederländska finansinspektionen (AFM).

Används din personliga data vid automatiserad beslutsfattning?

Det finns tillfällen där exempelvis du ändrar din profil från Basic till Active, Trader eller Day Trader som vi automatiskt kontrollerar ditt konto mot information från Bureau Krediet Registratie (BKR). Skulle det vara ett problem att erbjuda debetkapital kommer vår kundjänst kontakta dig för att informera om att det inte är möjligt för dig att använda debetkapital och hur vi går vidare med ärendet.

Dina rättigheter

 1. Rätt till åtkomst:

  Du har rätt till att få åtkomst till alla personuppgifter som DEGIRO har om dig. Vi kan förse dig med en kopia på denna information. För att begära denna kan du kontakta DEGIROs kundtjänst som kan förse dig med en kopia efter att du verifierats.

 2. Rätt till rättelse:

  Om du upptäcker att dina personuppgifter är inkorrekta eller behöver uppdateras ska du kontakta DEGIROs kundtjänst för att begära att dessa uppgifter uppdateras.

 3. Klagomål:

  Om du har klagomål över hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta antingen kundtjänst eller vårt dataskyddsombud via privacy@degiro.se

 4. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit:

  Enligt GDPR har du rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Enligt GDPR har du ytterligare rättigheter som kan gälla under särskilda omständigheter:

 1. Rätten att radera uppgifter:

  Under särskilda omständigheter är det möjligt för oss att radera vissa eller samtliga personuppgifter som vi har om dig.

 2. Rätten att begränsa behandlingen

  Du kan begära att DEGIRO begränsar sättet som dina personuppgifter behandlas på.

 3. Rätten att flytta dina personuppgifter:

  Det är möjligt att begära ut dina personuppgifter för att skicka dem till tredjepart.

 4. Rätten att bestrida:

  Du har rätt att bestrida behandlandet av dina personuppgifter när denna behandling görs på legitima intressegrunder.

 5. Rätten att avbryta marknadsföring:

  Det är möjligt att avbryta användandet av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta kan göras genom avregistreringsknappen i marknadsföringsmejlen eller genom att kontakta kundtjänst. Vänligen notera att viss information är vi skyldiga att kommunicera med dig och det går därför inte att avregistrera sig för dessa under tiden du är kund hos oss, detta inkluderar exempelvis ändringar i kundavtalet.

I händelsen att det krävts godkännande för att kunna behandla dina personuppgifter har du rätt att dra tillbaka ditt godkännande för behandlingen av dina personuppgifter vid vilken tidpunkt som helst.

DEGIRO kommer ta hänsyn till ovan nämnda begäran och svara på dessa inom en rimlig tidsperiod. Vänligen var uppmärksam på att vissa av dessa begäran inte kommer kunna beviljas, exempelvis om det skulle innebära att DEGIRO inte följer sina juridiska skyldigheter eller möjlighet att utöva eller försvara en rättslig fordran.

Vår syn på sekretess

På DEGIRO är våra kunders förtroende grundläggande för vår relation. Vi strävar därför efter att försäkra oss om att våra kunder känner förtroende för hur vi hanterar deras personuppgifter. Vi är mycket noga med att se till att dina personuppgifter är säkra och endast behandlas vid berättigande att göra så.

När vi behandlar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att det är väsentligt att göra det. När det är möjligt att anonymisera uppgifterna kommer vi göra detta och när det inte är möjligt kommer vi endast använda de uppgifter som är strikt nödvändiga. Vid behandling av dina personuppgifter kommer vi också se till att begreppet ‘sekretess genom design’ ligger i centrum för vår utveckling.

Vår sekretesspolicy uppdateras regelbundet utifrån att lagar och regler ändras. Vi går regelbundet igenom policyn för att försäkra oss om att den förblir uppdaterad.

Frågor om sekretess

Skulle det vara så att du har ytterligare frågor gällande sekretess eller dina personuppgifter är du välkommen att kontakta DEGIROs kundtjänst.

Önskar du lämna ett klagomål om sättet vi har behandlat dina personuppgifter vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via privacy@degiro.se. Vänligen notera att vid kontaktande av dataskyddsombudet kommer detta besvaras på holländska eller engelska. Dataskyddsombudet kommer att se över ditt klagomål och arbeta för en lösning.

Om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats korrekt enligt lag kan du kontakta der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit och lämna ett klagomål.

Vad använder degiro dina personuppgifter till?

Med ditt uttryckliga medgivande eller när du blir kund hos DEGIRO, registrerar DEGIRO de förmedlade personliga uppgifterna. Utan dessa uppgifter kan och får DEGIRO inte utöva sin verksamhet. DEGIRO och dess koncernbolag använder sina uppgifter för sitt tjänsteutbud, för att informera om (nya) produkter och tjänster från DEGIRO dess koncernbolag, för anonyma statistiska analyser och för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Alla telefonsamtal mellan kunderna och DEGIRO spelas in. Dessa inspelningar sparas och kan användas:

 • som bevismaterial, till exempel om frågor kring tolkningen eller oenighet om innehållet av telefonsamtalet uppstår;
 • vid undersökning och avslöjande av bedrägeri;
 • som utvärderingsmaterial för att förbättra kvaliteten på våra tjänster;
 • i utbildnings-, coaching- och utvärderingssyften.

Aktsamhet

DEGIRO anser det viktigt att behandla dina personliga uppgifter på ett sätt som är förenligt med befintliga garantier för skydd av din integritet. DEGIRO efterlever reglerna i dataskyddslagen och lagen om finansiell tillsyn för alla aktiviteter. Dina personuppgifter förmedlas inte till tredje part utanför DEGIRO och dess koncernbolag utan ditt uttryckliga medgivande såvida lagen inte föreskriver något annat.

Webbplatser från tredje parter

DEGIRO och dess koncernbolag ansvarar inte för sekretesspraxis på andras webbplatser, inte heller när man hänvisar till dem via en länk eller på annat sätt hänvisar till webbplatser som har koppling till DEGIRO och dess koncernbolag.

Utövande av rättigheter

Du har rätt till insyn i dina uppgifter och införa ändringar vid behov. Du kan ta kontakt via webbplatsen DEGIRO för att göra detta.

Vi håller dig gärna underrättad om (nya) produkter och tjänster från DEGIRO och dess koncernbolag. Om du vill avstå fån sådan information kan du meddela detta via kunder@degiro.se

Ändringar

DEGIRO förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det är därför lämpligt att besöka denna webbplats och regelbundet läsa denna sekretesspolicy.

Anser du att något är i strid med denna sekretesspolicy eller är du missnöjd med en annan aspekt av våra tjänster? Då vill vi gärna veta det. Klagomål hanteras av DEGIRO efterlevnadschef. När ditt klagomål inte åtgärdas på ett tillfredsställande sätt kan du vända dig till Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG i Haag, Nederländerna (www.kifid.nl).

Cookies

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.

Logo

Villkor för erbjudandet om 1000kr i transaktionsavgifter

Om du aktiverar ditt DEGIRO-investeringskonto före den 1 Juni 2024 kommer DEGIRO att ersätta dina transaktionsavgifter upp till 1000kr. Följande villkor gäller för detta erbjudande:

 • Erbjudandet gäller till och med den 31 Maj 2024.
 • Under erbjudandet får nya kunder som har aktiverat ett konto upp till 1000kr i transaktionsavgifter tillbaka.
 • De första transaktionskostnaderna och externa hanteringsavgifter upp till 1000kr fram till den 30 Juni 2024 kommer att återbetalas.
 • Valutahanteringsavgifter (Auto FX och manuell) kommer ej återbetalas i samband med denna kampanj.
 • I början av Juli 2024 kommer vi att ersätta transaktionskostnader och externa avgifter som du har använt (upp till högst 1000kr) till ditt DEGIRO-konto.
 • Erbjudandet gäller endast för nya kunder med ett svenskt DEGIRO-konto.
 • När du signerat kundavtalet kommer ditt konto att aktiveras och erbjudandeperioden att börja.
 • För att börja handla och därmed använda kupongen värd 1000kr måste den nya kunden göra en insättning först (minsta summa är 1kr).
 • Nya kunder som påbörjat sin registrering före erbjudandet men aktiverar sitt DEGIRO-konto under erbjudandet kan också utnyttja erbjudandet.
 • Om ett befintligt konto redan är kopplat till den nya kundens adress, är deltagande uteslutet.
 • Varje ny kund kan bara få 1000kr i transaktionsavgifter en gång.
 • Transaktionsavgifterna och hanteringskostnaderna konverteras till och ersätts i SEK även om de debiteras i EUR. Summan som ersätts i SEK beräknas på den valutakurs som gäller på ersättningsdagen.
 • Holländsk lag är tillämplig på denna kampan.

Godkännande av villkoren för erbjudandet

Genom att ta del av erbjudandet godkänner kunden automatiskt erbjudandevillkoren. DEGIRO kan närsomhelst avsluta kampanjen innan dess angivna avslutnings datum eller justera kampanjvillkoren. Sådana ändringar kommer att kommuniceras genom DEGIRO:s webbplats.

Deltagande

Alla kunder som har aktiverat ett konto hos DEGIRO senast den 31 May 2024 kan delta i erbjudandet.

icon_close