DEGIRO POLICY OM SEKRETESS OCH COOKIES

DEGIRO respekterar och skyddar din integritet. Du kan därför besöka vår webbplats helt anonymt. DEGIRO är inte intresserad av namn eller annan information som avslöjar identiteten på besökarna på denna webbplats. Uppgifter om dig eller din dator registreras enbart med en cookie av tekniska skäl eller på annat sätt när man anmäler sig som kund hos DEGIRO.

Cookies

Vad är en cookie?

Cookies är små filer som sparas på datorns hårddisk. Cookies ser till att sin webbläsare känns igen av DEGIROs webbserver.

Varför använder DEGIRO cookies och webbfyrar?

Webbsidor har inget minne. När en besökare surfar mellan olika sidor på en webbplats betraktar webbservern detta som en ny besökare på varje sida. Cookies ser till att en webbplats känner igen din webbläsare. Webbfyrar har ungefär samma uppgift som cookies.

Gör alla cookies samma sak?

Nej. Det finns olika typer av cookies. Skillnaderna ligger i dess funktion, löptid och i vilket parti den placeras.

 

Funktion:

En teknisk cookie är strikt nödvändig för att en webbplats ska kunna erbjuda besökaren vissa tekniska funktioner. Det kan gälla åtkomst till skyddade eller begränsade delar på en webbplats. Utan den här typen av cookie är det inte möjligt att erbjuda möjligheter som att logga in eller att elektroniskt betala för innehållet i en varukorg.

En analys-cookie samlar information om hur en besökare använder webbplatsen. Det kan till exempel gälla vilka sidor man oftast besöker och vilka felmeddelanden som uppkommer. Avsikten med denna typ av cookie är att ge leverantören insikt i hur webbplatsen fungerar för att göra förbättringar. Dessa cookies bidrar till att göra webbplatsen mera användarvänlig för besökaren.

En funktionell cookie har som uppgift att hålla reda på vilka val som besökaren gör på webbplatsen. Det kan galla uppgifter som sparade användarnamn, valuta, språk och region. På så sätt behöver inte användaren föra in samma uppgifter gång på gång. Funktionella cookies bidrar till att göra webbplatsen mera användarvänlig för besökaren.

En reklam-cookie används för att anpassa erbjudandet efter den besökande användaren, så att inte samma reklam visas hela tiden och för att mäta effektiviteten av en viss reklamkampanj. De placeras oftast av reklamnätverk med tillstånd från webbplatsens administratör. De registrerar att en webbplats besöks.

Löptid:

En sessions-cookie installerar på besökarens dator för att samla in uppgifter så länge besökaren är aktiv på webbplatsen. När webbläsaren stängs, tas denna cookie bort.

En ihållande eller permanent cookie installeras för en viss (längre) tid på besökarens dator.

En direkt cookie (first party cookie) är en cookie som är kopplad till den webbplats där besökaren för tillfället befinner sig. Det kan till exempel gälla cookie från DEGIRO när man går till www.degiro.nl eller underliggande domäner.

En tredje part-cookie (third party cookie) är en cookie som någon annan än DEGIRO (leverantören av den besökta webbplatsen) placerar. Det kan till exempel vara parter som tillhandahåller annonser och (externa) leverantörer av applikationer vars reklam eller applikation är integrerad på den besökta webbplatsen.

Vad är en webfyr?

En webbfyr är en elektronisk bild av en pixel (1 x 1) eller en så kallad färglös GIF som finns i koden på en webbsida. Webbfyrar har ungefär samma uppgift som cookies. Dessutom är webbfyrar används för att spåra användarnas trafikmönster från en sida till en annan för att optimera trafikflödet på webbplatsen.

Vad gör jag om jag inte vill ha en viss cookie?

Du kan ange vilka cookies du vill acceptera via inställningarna i din webbläsare (till exempel Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla eller Chrome). Dessa inställningar görs like olika beroende på vilken webbläsare du använder. Via hjälpfunktionen i din webbläsare får du exakt reda på var dessa inställningar finns och hur de fungerar.

Men var medveten om att vissa cookies är nödvändiga för vissa funktioner och att ta bort dem kan begränsa åtkomsten till funktioner på vår webbplats webbplats.

Om du inte vill ha några reklam-cookies ska du välja en inställning som heter Spåra inte/Do not track.

Slutligen kan du via www.youronlinechoices.eu ange att du inte vill ta emot cookies från reklamföreteg.

VAD ANVÄNDER DEGIRO DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Med ditt uttryckliga medgivande eller när du blir kund hos DEGIRO, registrerar DEGIRO de förmedlade personliga uppgifterna. Utan dessa uppgifter kan och får DEGIRO inte utöva sin verksamhet. DEGIRO och dess koncernbolag använder sina uppgifter för sitt tjänsteutbud, för att informera om (nya) produkter och tjänster från DEGIRO dess koncernbolag, för anonyma statistiska analyser och för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Alla telefonsamtal mellan kunderna och DEGIRO spelas in. Dessa inspelningar sparas och kan användas:

  • som bevismaterial, till exempel om frågor kring tolkningen eller oenighet om innehållet av telefonsamtalet uppstår;
  • vid undersökning och avslöjande av bedrägeri;
  • som utvärderingsmaterial för att förbättra kvaliteten på våra tjänster;
  • i utbildnings-, coaching- och utvärderingssyften.

AKTSAMHET

DEGIRO anser det viktigt att behandla dina personliga uppgifter på ett sätt som är förenligt med befintliga garantier för skydd av din integritet. DEGIRO efterlever reglerna i dataskyddslagen och lagen om finansiell tillsyn för alla aktiviteter. Dina personuppgifter förmedlas inte till tredje part utanför DEGIRO och dess koncernbolag utan ditt uttryckliga medgivande såvida lagen inte föreskriver något annat.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PARTER

DEGIRO och dess koncernbolag ansvarar inte för sekretesspraxis på andras webbplatser, inte heller när man hänvisar till dem via en länk eller på annat sätt hänvisar till webbplatser som har koppling till DEGIRO och dess koncernbolag.

UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

Du har rätt till insyn i dina uppgifter och införa ändringar vid behov. Du kan ta kontakt via webbplatsen DEGIRO för att göra detta.

Vi håller dig gärna underrättad om (nya) produkter och tjänster från DEGIRO och dess koncernbolag. Om du vill avstå fån sådan information kan du meddela detta via kunder@degiro.se

ÄNDRINGAR

DEGIRO förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det är därför lämpligt att besöka denna webbplats och regelbundet läsa denna sekretesspolicy.

Anser du att något är i strid med denna sekretesspolicy eller är du missnöjd med en annan aspekt av våra tjänster? Då vill vi gärna veta det. Klagomål hanteras av DEGIRO efterlevnadschef. När ditt klagomål inte åtgärdas på ett tillfredsställande sätt kan du vända dig till Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG i Haag, Nederländerna (www.kifid.nl).