DEGIRO och Skatt

I denna FAQ framgår information kring olika skatterelaterade ämnen som transaktionsskatt, utdelningsskatt och skatterättslig hemvist. FAQn har enbart ett informativt syfte och ska inte tolkas som skatterådgivning. Informationen är generell och ska inte anses vara uttömmande. Skattebehandlingen beror på individuella förutsättningar för varje kund och kan därför förändras i framtiden. Denna information har sammanställts med största omsorg, DEGIRO tar dock inget ansvar för dess innehåll. Vi rekommenderar att du kontaktar din skatterådgivare innan du tar några beslut relaterad till skatt.

Nedan framgår ett utbud av tillgängliga produkter och marknader.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.