ESG-investeringar på DEGIRO

Vi erbjuder gratis ESG-rankingar på vår plattform för att hjälpa dig att välja företag att investera i som matchar dina värderingar.

Öppna ett konto

Impact investering med ESG-ranking

Investeringar handlar inte bara om pengar; du kan även investera för att bidra till att skapa en bättre värld. På DEGIRO erbjuder vi gratis hållbarhetsrankningar som kan hjälpa dig att välja företag som matchar dina värderingar. ESG-rankningar visar dig hur företag eller investeringar presterar i fråga om miljö-, social- och styrningsprinciper. Dessa rankningar hjälper dig att bedöma de risker - och möjligheter - som företagens prestationer innebär på kritiska områden som klimatförändringar, ersättningar till chefer samt mångfald och inkludering.

Öppna ett konto
What is a stock

Vad är ESG?

ESG-ranking tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer tillsammans med finansiella faktorer när investeringsbeslut fattas och är del av "hållbara investeringar". Nedan följer en uppdelning av faktorer som rör ett företags påverkan på miljön och samhället och hur ett företag styrs:

 • Miljö (E) - klimatförändringar, utsläpp av växthusgaser, återvinningsmetoder, vattenanvändning, användning av förnybar energi, inköp av råvaror osv.
 • Socialt (S) - hälsa och säkerhet för anställda, rättvisa löner, utbildning och utveckling av anställda, etisk upphandling i leveranskedjan, integritet och datasäkerhet osv.
 • Styrning (G) - mångfald i styrelsen, löner till chefer, affärsetik, öppenhet, politiska bidrag osv.
ESG
Refinitiv

Refinitivs ESG-ranking

En ESG-score är ett mått på hur ett företag bedöms utifrån många ESG-mått. Dessa rankningar ges av olika värderingsinstitut. På DEGIRO tillhandahåller vi ESG-score från Refinitiv. Refinitiv är en del av London Stock Exchange Group (LSEG) och är en av de största leverantörerna av finansiell data och infrastruktur. Företaget har över 40 000 kunder och 400 000 slutanvändare i 190 länder.

Refinitivs ESG-databas täcker 70 % av det globala marknadskapitalet, över 450+ ESG-mått. Företagen får en poäng baserat på de uppgifter som Refinitiv samlar in, som översätts till ett bokstavsbetyg, där A+ är det högsta möjliga bokstavsbetyget och D- det lägsta.

Öppna ett konto

Refinitivs metodik

Refinitiv har ett team på över 150 forskningsanalytiker som manuellt samlar in ESG-data för varje företag i deras ESG-universum, som är cirka 9 000. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt och uppdateras på produkter varje vecka.

Refinitivs modell består av två poäng:

ESG-score

- mäter ett företags ESG-prestanda baserat på verifierbar rapporterad data.

ESGC-score

- mäter ett företags ESG-prestanda med hänsyn till ESG-kontroverser.

 • ESG-score

  - mäter ett företags ESG-prestanda baserat på verifierbar rapporterad data.

 • ESGC-score

  - mäter ett företags ESG-prestanda med hänsyn till ESG-kontroverser.

På vår plattform kan du se ett företags ESG-ranking, ESGC-ranking och ESG-kontroverser separat. Du kan också se de mätvärden som bidrar till att skapa dessa rankningar i en detaljerad lista under översikten.

För mer information om Refinitivs fullständiga metodik hänvisar vi till deras webbplats.

Mer information för dig

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår plattform och göra investeringarna så smidiga som möjligt; samtidigt som vi förser dig med information som hjälper dig att fatta så välgrundade investeringsbeslut som möjligt.

ESG-riskklassificeringarna på vår plattform tillhandahålls av Refinitiv, liksom annan information på vår plattform, t.ex. analytikers åsikter, finansiella uppgifter, företagsprofiler och mycket mer. Denna information är till för ditt personliga bruk och utgör inte en rekommendation från flatexDEGIRO.

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.

Logo

Villkor för erbjudandet om 1000kr i transaktionsavgifter

Om du aktiverar ditt DEGIRO-investeringskonto före den 1 Juni 2024 kommer DEGIRO att ersätta dina transaktionsavgifter upp till 1000kr. Följande villkor gäller för detta erbjudande:

 • Erbjudandet gäller till och med den 31 Maj 2024.
 • Under erbjudandet får nya kunder som har aktiverat ett konto upp till 1000kr i transaktionsavgifter tillbaka.
 • De första transaktionskostnaderna och externa hanteringsavgifter upp till 1000kr fram till den 30 Juni 2024 kommer att återbetalas.
 • Valutahanteringsavgifter (Auto FX och manuell) kommer ej återbetalas i samband med denna kampanj.
 • I början av Juli 2024 kommer vi att ersätta transaktionskostnader och externa avgifter som du har använt (upp till högst 1000kr) till ditt DEGIRO-konto.
 • Erbjudandet gäller endast för nya kunder med ett svenskt DEGIRO-konto.
 • När du signerat kundavtalet kommer ditt konto att aktiveras och erbjudandeperioden att börja.
 • För att börja handla och därmed använda kupongen värd 1000kr måste den nya kunden göra en insättning först (minsta summa är 1kr).
 • Nya kunder som påbörjat sin registrering före erbjudandet men aktiverar sitt DEGIRO-konto under erbjudandet kan också utnyttja erbjudandet.
 • Om ett befintligt konto redan är kopplat till den nya kundens adress, är deltagande uteslutet.
 • Varje ny kund kan bara få 1000kr i transaktionsavgifter en gång.
 • Transaktionsavgifterna och hanteringskostnaderna konverteras till och ersätts i SEK även om de debiteras i EUR. Summan som ersätts i SEK beräknas på den valutakurs som gäller på ersättningsdagen.
 • Holländsk lag är tillämplig på denna kampan.

Godkännande av villkoren för erbjudandet

Genom att ta del av erbjudandet godkänner kunden automatiskt erbjudandevillkoren. DEGIRO kan närsomhelst avsluta kampanjen innan dess angivna avslutnings datum eller justera kampanjvillkoren. Sådana ändringar kommer att kommuniceras genom DEGIRO:s webbplats.

Deltagande

Alla kunder som har aktiverat ett konto hos DEGIRO senast den 31 May 2024 kan delta i erbjudandet.

icon_close