ESG-investeringar på DEGIRO

Vi erbjuder gratis ESG-rankingar på vår plattform för att hjälpa dig att välja företag att investera i som matchar dina värderingar.

Öppna ett konto

Impact investering med ESG-ranking

Investeringar handlar inte bara om pengar; du kan även investera för att bidra till att skapa en bättre värld. På DEGIRO erbjuder vi gratis hållbarhetsrankningar som kan hjälpa dig att välja företag som matchar dina värderingar. ESG-rankningar visar dig hur företag eller investeringar presterar i fråga om miljö-, social- och styrningsprinciper. Dessa rankningar hjälper dig att bedöma de risker - och möjligheter - som företagens prestationer innebär på kritiska områden som klimatförändringar, ersättningar till chefer samt mångfald och inkludering.

Öppna ett konto
What is a stock

Vad är ESG?

ESG-ranking tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer tillsammans med finansiella faktorer när investeringsbeslut fattas och är del av "hållbara investeringar". Nedan följer en uppdelning av faktorer som rör ett företags påverkan på miljön och samhället och hur ett företag styrs:

 • Miljö (E) - klimatförändringar, utsläpp av växthusgaser, återvinningsmetoder, vattenanvändning, användning av förnybar energi, inköp av råvaror osv.
 • Socialt (S) - hälsa och säkerhet för anställda, rättvisa löner, utbildning och utveckling av anställda, etisk upphandling i leveranskedjan, integritet och datasäkerhet osv.
 • Styrning (G) - mångfald i styrelsen, löner till chefer, affärsetik, öppenhet, politiska bidrag osv.
ESG
Refinitiv

Refinitivs ESG-ranking

En ESG-score är ett mått på hur ett företag bedöms utifrån många ESG-mått. Dessa rankningar ges av olika värderingsinstitut. På DEGIRO tillhandahåller vi ESG-score från Refinitiv. Refinitiv är en del av London Stock Exchange Group (LSEG) och är en av de största leverantörerna av finansiell data och infrastruktur. Företaget har över 40 000 kunder och 400 000 slutanvändare i 190 länder.

Refinitivs ESG-databas täcker 70 % av det globala marknadskapitalet, över 450+ ESG-mått. Företagen får en poäng baserat på de uppgifter som Refinitiv samlar in, som översätts till ett bokstavsbetyg, där A+ är det högsta möjliga bokstavsbetyget och D- det lägsta.

Öppna ett konto

Refinitivs metodik

Refinitiv har ett team på över 150 forskningsanalytiker som manuellt samlar in ESG-data för varje företag i deras ESG-universum, som är cirka 9 000. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt och uppdateras på produkter varje vecka.

Refinitivs modell består av två poäng:

ESG-score

- mäter ett företags ESG-prestanda baserat på verifierbar rapporterad data.

ESGC-score

- mäter ett företags ESG-prestanda med hänsyn till ESG-kontroverser.

 • ESG-score

  - mäter ett företags ESG-prestanda baserat på verifierbar rapporterad data.

 • ESGC-score

  - mäter ett företags ESG-prestanda med hänsyn till ESG-kontroverser.

På vår plattform kan du se ett företags ESG-ranking, ESGC-ranking och ESG-kontroverser separat. Du kan också se de mätvärden som bidrar till att skapa dessa rankningar i en detaljerad lista under översikten.

För mer information om Refinitivs fullständiga metodik hänvisar vi till deras webbplats.

Mer information för dig

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår plattform och göra investeringarna så smidiga som möjligt; samtidigt som vi förser dig med information som hjälper dig att fatta så välgrundade investeringsbeslut som möjligt.

ESG-riskklassificeringarna på vår plattform tillhandahålls av Refinitiv, liksom annan information på vår plattform, t.ex. analytikers åsikter, finansiella uppgifter, företagsprofiler och mycket mer. Denna information är till för ditt personliga bruk och utgör inte en rekommendation från flatexDEGIRO.

Mer än 86 internationella priser

Välj den mäklare som är utnämnd till den bästa, rättvisaste och billigaste för investeringar online.

UK-award
United Kingdom

Högst rankade investeringsplattformen

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Bästa mäklaren

Rankia 2021

veiligheid
Netherlands

Bästa online-mäklaren

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Rättvisaste online-mäklaren

NTV 2020

UK-award
United Kingdom

Top Rated Investment Platform

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Best stockbroker

Rankia 2021

veiligheid
veiligheid

Best online broker

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Fairest online broker

NTV 2020

Börja investera idag.

Upptäck varför över 2 miljoner kunder valt vår plattform.

Skapa ett gratis konto nu

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Logo

Villkor för erbjudandet om 1000kr i transaktionsavgifter

Om du aktiverar ditt DEGIRO-investeringskonto före den 1:a oktober 2022 kommer DEGIRO att ersätta dina transaktionsavgifter upp till 1000kr. Följande villkor gäller för detta erbjudande:

 • Erbjudandet gäller till och med den 30:e september 2022.
 • Under erbjudandet får nya kunder som har aktiverat ett konto upp till 1000kr i transaktionsavgifter tillbaka.
 • De första transaktionskostnaderna och externa hanteringsavgifter upp till 1000kr fram till den 31:a oktober 2022 kommer att återbetalas.
 • I början av november kommer vi att ersätta transaktionskostnader och externa avgifter som du har använt (upp till högst 1000kr) till ditt DEGIRO-konto.
 • Erbjudandet gäller endast för nya kunder med ett svenskt DEGIRO-konto.
 • För att vara berättigad till detta erbjudande måste den nya kunden göra en första insättning för att verifiera (minsta insättning är 1kr) och aktivera sitt DEGIRO-konto.
 • Nya kunder som påbörjat sin registrering före erbjudandet men aktiverar sitt DEGIRO-konto under erbjudandet kan också utnyttja erbjudandet.
 • Om ett befintligt konto redan är kopplat till den nya kundens adress, är deltagande uteslutet.
 • Varje ny kund kan bara få 1000kr i transaktionsavgifter en gång.

Godkännande av villkoren för erbjudandet

Genom att delta i erbjudandet godkänner kunden automatiskt erbjudandets villkor och bestämmelser. DEGIRO kan avsluta kampanjen i förtid eller ändra kampanjvillkoren. DEGIRO kommer att meddela eventuella ändringar via webbplatsen.

Deltagande

Alla kunder som har aktiverat ett konto hos DEGIRO senast den 30:e september 2022 kan delta i erbjudandet.

icon_close