Just nu kan du inte logga in på grund av underhållsarbete

Underhållet är planerat mellan 11:00 och 14:00.

Därefter kan du logga in som vanligt på DEGIRO.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.